Amezwaru

(Page d'accueil)

 

ussan

tallast n yan umluä

Tafaska tanamurt

 

 

 

 

 

Tallast n yan umlu

Yura tt: Bumi obdlwapd (Amawas)

(30 - 12 - 2012)

v yat tmazirt bahra iplan, ikka tt inn v yan udvar gis ar as ttinin mmu tmdrin. ikkatt inn gis yan urgaz mu ttinin Iddr. argaz ad igllin, iozza dar ku yan v tmazirt ad, mad imiyn ula mad imqqun ,tasa ur av ttngiri d imi nns .macc nttan, iduhda ka ur av sul issn mad ka isskar i tudrt nns afad ad tg zund akk tin middn : ha iv ayswwuri v tsbbabt, ha iv isala tabnnayt, hat id iv iga amzznzamsav, illa dav iv a immr v ill ....

ar ukan iZRRa ayt tmazirt d kullu akk ingga nns ku yan s twja nns, ku yan tfka yas tudrt ,nttan viklli s d ilul ad ukan sul iga, urd tawwuri izddgn, urd tamvart, urd otta xat, invuba ar issflid i middn ar ttinin : hann zzman illa s trgit nns, iv itahl yan rad d fllas iffi bbi lxir s ibuqqaln ..

yan wass, inna d ixf nns, mad iyi akk yavn nkkin ad ur tahlv skrv ula nkkin tarwa d tawja nu. Wah !! maxx nkkin ur giv afgan zund ak wiyyaD ? yuda iyi v tmmariwin mad rad ak iggru iv tahlv nkkin skrv tarva, ddrv tudrt inu mqqar twwRD, inkr ilmma yini i mas - lli igan dv nttat yat tddriwct :

- hann nkkin a immi riv ad tahlv.. tini as: mad rad as takkat a yarraw n lqasis?!! mani v nn aft kra n twwuri ? Tudak var tbava nna lli ukan tssumumt.. !!!

-hati a immi zzman iaf rzqq nns, afgan ad ka yiwl hann bbi ar as d kullu ittnuum tiggura n ignwan ula tin ikaln, ar d srs ittgga wafulki iqqnDaRn.. tafqqirt lli tssn ukan ma rad iggru, acku vikann adlli ar as bdda ttslla tssn ukan manik rad as tg iv yiwl, mqqar dd nttan ur dars kra n twwuri, ula kra n tvult

mad izznza, ur dars mas nn iga afus ula aa, tini as nit:

- awa a iwi ma rad ak iniv? Ur dari abla ad k inn fRv dulv k inn. rad ak ZRv yat illis n middn ia ad dik taws tudrt, tdru didk tamimt ula tigi, mqqar nn gik taggug.. Iddr issusm t mayann llis as tnna mas. kra illan is as inna hann nkkin rad smunv agayyu nu, rad tahlv. immr bahra, mqqar dd ur ak dars mad nn ittgga I imkli n wakud ann, aqqrab nns ur gis abla yan ukccu n lkif isrin s waggu d ifassn rkukanin . Izri mad izrin, yan wass, tacknn sis mas tini as:

- Iddr, nikr a yiwi hati rad nddu add nsiggl Tidar lli s ak nniv ad tg tamvart nnk!! iggd urgaz lli, ar gis ittbbi wawal, ur av sul issn mad iskar, yini I mas:

- maaaaaniik!!!!?? Nkki??!! Tamvarttt??!! Wawwa Wawwa.. xah.. Ddun dar iulan nnsn, ttrn asn ad asn fin illitsn, mcackan d middn awin d tislit s taddart dar Iddr. Ass izwarn, inkr d Iddr zikk, iddu dar Ujnji bu izgarn v uwwar n mmu tmdrin, ittr as twwuri. yufa Iddr tawwuri sul v tama n tgmmi, macc ajnji bu izgarn iga gar bnadm, iqqjr, ur av yakka tarryalt ard bbin ifaddn n wanna dars iswwurin. Ar d ittawi ilmma tuga I izgarn ku zikk, immr bahra s twwuri yann mqqar tt ur imyar. lliv ilkm ixf n wayyur idda dar walli d dar iswwuri yini as:

- "dda pmad, hati ixf n wayyur aya d, hann svawsav s idrimn "!! dda pmad ajnji nttan adlli ar nit ittqql s wawal ann yini as:

- "riv ukan ad k saqqsav a dda Iddr mad yavn izgarn ar d kullu an uxsan nnsn, mad asn tskrt a??!! ar asn

yakka limmak aman rmnin tssait d kullu uxsan nnsn!! iqqan k id adlli ad zwar tsulbut aman afad ad as ntn takkat, vilad hati izgarn ula tili yann ur tn sul gin, hann ur yyi tfat amya, is rad iyi sul tfrut mas ad ttawiv I izgarn asafar n uxsan iddhcrIddr, nttan ur jjun adlli isala izgarn ula issn manik ad gan, iklli yas inna dda pmad mas ad ttan uxsan nnsn s waman rmnin lli yasn yakka, yamn t nit igllin acku iga yat nniyyt ,yini as:

- awa ssurf iyi a dda pmad ur iyi adlli tnnit ad ssulbuv aman afad ad tn akkav I izgarn . iddr, ur t trit I yat, yavul nn s taddart nns yafnn ayt tgmmi ar ukan ttqqln s mad rad asn d isskcim acku ixf n wayyur aya d ,ikcm nn, yals asn ma yann, ar nit ta mas, tini as:

- aymmi pnna nkki lli yurun tacaga!! maxx a anafal tit jju mad issrvan aman iv rad tn if I izgarn ? iskr tt sul gik umiyyap bu ijnjiDn!!! Ikcim ilmma Iddr s upanu nns ar iswingim yini d ixf nns:

- aapp ukan, iskr gigi bbi mk lli ira mqqar iyi ur issusm nkkin maya nn, wak wak matta ta d av d rglv ixf inu? mad riv kra n iwil ula kra n tmvart ula kra n tmmara.

ayt mmu tmdrin nttni ar t ukan ttannayn is rad dima ig vik ann; tww tudrt nns, irin nit gis mk ann. Yan wass, iffav ad t id yut uzuzwu n tama n wasif, iggawr ar dav iswingim acku aswingm ann ka v a nn ittafa ixf nns, yini d ixf nns:

-"maxx ad ur zugv s tnzruft, vinn av rad yili mad skarv, yuda iyi v tmmariwin v tmazirt ad!! ur ak issin nttan izd amogaz inna s ka idda iga bdda var amogaz, immut as wul, Smmidn as ifaddn ula tiva,

mqqar illa una n wurv ur rad t id yav ad t igru . Tazkkat ann imifi Iddr d ayt dars afad ad iddu s tnzruft ad gis igmmr v yill, acku ar as ttinin inga nns masd vinn tlla twwuri izddgn d ar tn ak ia iv d avuln. iddu ilmma Iddr. ifl mas tgllint d tmvart lli mu illa warra v uplig nns urd nns s twwuri n taddart urd nns s tfqqirt iwssrn.

Iddu urgaz s tgira n umaal, ifl ukan tawwuri v tmazirt nns, ar ilmma igmmr v yill, aynna d yiwi uglzim awin t waman. Iddr nn vinn tudrt yaDn, ur ak sul issn is ifl tamvart ittarun v tgmmi, d mas lli sul ur ian I yat. ittu nn ixf nns v tnzruft ikcm ill a ylliv iga zund abavuv, ar ictta islman d ibuxxucn n yill, mayann as iddr, inna d ivi iv t ur icci izznzt yawi d sis mad ictta d waggu mad d issufugh gh tnxar nns. Zrin sDis isggasn f umuddu n yuiddr, ittu nn gis ixf nns tamvart turu is imqqu iwis mqqar d ur akk issin babas. ayt tgmmi nnsn dv nttni ur sul ssinn is iddr nv d is yafu, is a ictta islman ngh d islman ad t iccan.

v yan i, v ddir n tavart n afaya, iffav d Iddr ar ittidu v uzuzwu n yill, yan imikk, yawi t inn i v iggi n yan ujaif zuzwant turin nns s waDu ifjjijn n waman; ar iswingim v imal ula ayt dars lli nn ifl ur jju dd nttan a nn gisn isaqqsan, izug unlli nns aylliv t inn ak xivi ids idran. Ar ittwarga..

v twargit nns, ia mas tmmut, ula tamghart nns is fllas tiwl acku ikkai nn mnckk aya d. lliv d idiw, ur av ak sul issyafa s uzuzwu lli, iddhc .. yufa nn mayann lli ia v twargit nns is d nttan a rad yili iv sul igawr.

Inkr ilmma umzlu taylgi n wass ann ar iswingim manik rad iskr ad ilkm tamazirt, acku sDis isggasn lli vinn ikka ur ismun awd yan warryal mas ittni ad d ir manik ad gan ayt tgmmi nns ,ar iswingim aylliv inna d ixf nns:

- maxx ad ur nniv i imddukkal inu hati tmmut immi afad ad iyi smunn mas ssudigh s tmazirt?? acku iv asn inna riv ad dduv ur a tt salan, rad ghaln is rad ka icc idrimn igawr nit dag, maxx ar tt adlli ikkat ad tnkr!!? Isshnna tt ka tgz it nv tvli . Lliv d inkr iddr, ar isviyyi ar yalla ar isinsir afad ad sllan imddukal nns iggr I uma.. hiyy sri..., a illiv d kullu issnkr willi dis llanin, inin as :

-ay Iddr ??? !! mad k yavn a bu flan makk issallan a ? Irar asn:

- immi tmmut.. tmmut, tdda.. nkkin ur dari iqqain mas ddiv s tmazirt.

ibpriyyn lli ivama gisn mqqard ur jju gisn ivama acku ur jju d nttan ad ismammin ur jju ismammi f kra.. iffi bdda aman s ba . Smunn as mas idda s tmazirt, ssfcdn t f mas lli iddan tafu .

immr ubavuv acku yufa sul manik s ad gisn ittkkis idrimn, yini d ixf nns:

- Ssurf iyi a immi nviv km dav ass ad, mac hann idrimn ayg lpal.

Yavul d Iddr s tmazirt nns..

Mac, yufa tt id ur as sul tgi am viklli s tt ifl, badln as waman ,yufa d mas tussr ur t ak sul tssin, idda yas unlli, yaf d iwis dars smmus isgasn mqqar t ak ur issin.

yini d ixf nns:

- matta xtad ad dav skrv is ak giv nkkin afgan, macc vikk ad ad igan i wanna yiwln mqqar dars ur illi awd

yan warryal ula tawwuri .

Iddr ur as sul tga tizi talli, vil ad iqqant id ad isiggl kra n twwuri mas isddr tawja nns, yini d ixf nns:

- kkiv nn sDis isggasn v tmizar n wiyya zund iv ur igi wwad lli vid illan yill.

iswingm ilmma ad ittddu s yill ar gis igmmr ar izznza islman ig win ugayyu nns. awd yan ur ad as yini all ula srs .

 Argaz lli yufa nn ixf nns v tgmrt n tmazirt, ar ittddu taylgi ar d ittawi aylli yas igan taghamt, idru tt d ayt dars, immr s mk ann nttan ula tawja nns. ukan iv ilkm yi ar ittals aylli yas kullu ijan i iwis hmmu d tmvart nns d mas tgllint lli yas ittinin: - mani ikka iwi Iddr? mani ikka man tizi ar a d yavul? Is a sul ictta tizlfin d ub3u?

Bumi obdlwapd ( Amawas) Agadir ass n : 29/02/2012

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.