uÔÔun  104, 

mggyur

  2005

(Dťcembre  2005)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

mlmi vad twaddsnt tivimitin n usfld i tmkriäin n uzrf n tmazivt?

inni umi war itiææiä wawar

Sullit, tizemmar n umazigh  

Nek d Uzayku

Aghbal amqran

Asaqfar n wul inew

Ingha x lmexzen

Tucriwin

Tamesmunt n tudert

Asvka tafsut

Tufut

Aflla n ughulid

FranÁais

Le MCA face aux États arabistes du Maghreb 

Mr Sallou ťtait le moins assidu

Lettre ŗ l'autre rive

Une ONG modŤle

Communication de Mimoun Charqi

Oý est la chaÓne TVM amazighe?

Les effets destructeurs des tolba et de Abbas

Pas de pitiť pour Saddam

Le CMA reÁu par le prťsident libyen

ABC Amazigh

Hammou Oulyazid

L'exclusion de tamazight continue

Iwaliwn ddernin  

Communiquť du rťseau amazigh

Communiquť du militant Lihi

Bouzzit Sana au dťpartement d'ťtat des USA

Association des enseignants de tamazight

Fťlicitations

Naissance d'Anazar

Tafawt

Naissance de Touert

العربية

متى ستنظم جلسات الاستماع إلى انتهاكات حقوق الأمازيغية

من مفارقات السخافات الأمازيغوفوبية

برنامج تيفاوين بين التهريج والنكوص

حول التكاسل الأمازيغي

عباس الفاسي وعبد الحفيظ الرفاعي

ردا على عبد الحفيظ الرفاعي  

تمحيص في التاريخ الأسود للحركة الوطنية

الحنين إلى الظهير البربري  

الملك محمد السادس يقول إن المغرب بلد عربي

تنمية الأمازيغية بليركام بين التمني والاستمناء

العلمانية في المغرب المعاصر  

نبش في الميتافيزيقيا الأمازيغية

بيان ضد العنصرية

المرأة الأمازيغية الصحراوية  

بلاغ آيت مراو

رسائل إلى الجهات المسؤولة

بيان تجمع ليبيا إيمال

المخزن وسوس

مسرحية تيسيث

بيان الحركة الأمازيغية بالجامعة

النضال الأمازيغي بالجامعة

التجربة الطلابية بالجامعة

حي إيكونان ينتفض

قافلة تيفيناغ    

تدريس اللغة الأمازيغية ببلباو

مكتب جديد لجمعية أسيد

 

tamssizwarut

mlmi vad twaddsnt tivimitin n usfld i tmkri^šin n uzrf n ufgan n tmazivt?

(Quand organisera-t-on des sťances d'audition publique aux violations des droits de l'amazighitť? )

yura t: mupmmd budhan

asmi (mani) tuva izrfan n ufgan (droits de l'homme) tmkrašn (Ítre violťs) kuy ass di lmuvrib awarni uzarug (indťpendance) ar dvi (rux), ula d yan zg imasayn isrtiyn i tuva dggÁn (torturer) u inqqn inmgliyn (opposants) nsn ur dmin (penser, croire) is timgga (actes) nsn d ufuv xf usašuf (loi). s unmgal (au contraire), tuvatn fccarn (se vanter) is tsnisn (appliquer) asašuf u pÔÔan agdud sg inkbašn (criminels). dix, tuva xzzarn vur iggitn nsn (actions) d tuvint (devoir) d tanamurt, u d azrkki (le respect) n tavda (la loi, 'asašuf' aussi) u d asnas (application) n unkrus (rŤglement, code)!

maca iggitn ad s imant nsn tffun d, dvi, d timkrišin (violations) tixatarin n izrfan n ufgan di lmuvrib, issikz (reconnaÓtre) uwank (l'ťtat) zzigsn u ifka (iwca) i tivtas (victimes) timiÁal (dťdommagements) xf timkrišin n izrfan nsn, u idds (organiser) asnt tivimitin d tizayaz (publiques) mani ssiwln xf udagaÁ (torture) i xafsn issk lmxzn.

max (maymmi) asmkti (rappel) ad n usmskl (changement) n "usnas" n usašuf var timkrišin n izrfan n ufgan?

afad (puma) ad nssfra is tarrayt (faÁon, mťthode) zi tmmugga (traiter) tnbašt (pouvoir) akd tmazivt, d itumanen (paraÓtre) am ca d axatar i tmazivt, s ungmš (notamment) awarni usnti n lirkam. qao ttini is lirkam d asikz un„ib zi tmazivt, ad tffu, dg isggusa d iddan, d timkrišin n uzrf n ufgan n tmazivt, am imsar akd timikrišin n uzrf n ufgan i tuva xzzarn vars dg isggusa izryn am ca n tvuni d tanamurt.

nzmmar ad nini is tarrayt s imant nns i tšfar tanbašt puma ad taf tarÁÁimt (solution) i umxumbl (tamukrist) n tmkrašin n uzrf n ufgan, ad tals (ad toawd) ad tt isns (appliquer) di tarÁÁimt n tmkrišin n uzrf n tmazivt. ad twaddsnt tivimitin n usfld i tmazivt tssawl xf min xafd sskn imasayn iorubiyn.

ad nsl (nssfld) i tmazivt tssawl xf tmkrišn n uzrf mani tuvat d tavtst (victime).

zg uzarug d izrfan inu d asntl (objet) i tmkrišin n uzrf inu. manaya (ayad) tuvat awarni talilit n waÔÔas n tmsmunin d timazivin tettarnt ad yarrn iorubiyn izrfan inu. timsmunin ad ssiwšnt tingmiyn (revendications) var umašal i yavuln issn timkrišin n uzrf i ibkkš (commettre) tnbašt mgal (contre) inu. addad (situation) ur igrÁ (plaire) ca i ^lmxzn acku itwddp (salir) awlaf (image) nns var iwunak n umašal. afad ad isbdd tamhazt (ťvolution) a tamaynut n tvawsa tamazivt, ismuttg (prťparer) lmxzn, akd usmsi (complot) n ca n tarwa inu, yan n uvaws d amugš (intelligent, "amgzu" aussi). avaws a d asnti l lirkam mani dayi krfn u qnen ayi imi zi tuva svuyyuv xf izrfan inu.

ammu i vulv d tankruft di takurmut (prison) n lirkam. lmxzn iwta s lirkam sin n ijšaš s yan n uÁru:

-ibllo (irgl, iqqn) xafi puma ur sfuggiv (rťvťler ce qui est scandaleux au public) timkrišin n uzrf inu i itkbbš lmxzn.

-isniomir (faire semblant) is ifka yi izrfan inu s usnti n lirkam umi ttinin "asinag n tussna n tmazivt" i illan di didtt d takurmut n tmazivt.

ammu itssnta yan umcwar (ťtape) d amaynu n tmkrišin n izrfan inu yujar qao min xafi ikkin. asmi mmarnint tmikrišin n izrfan akd uskurmt (emprisonnement) inu, kkarn sa (7) n tarwa inu i tuva xafi itossn di lirkam ffvn ssnni. ur ran ad ilin d imcickan (comploteurs) akd lmxzn mgal i immatsn.

ufuv zi lirkam isfugga tidtt n tmkrišin n izrfan inu awani ukraf inu di takurmut n lirkam. afad ad tdl tnbašt asfuggu n ufuv n sa n imvnas zi lirkam, tssnta tssaav timsmunin timazivin u ttfkasnt idrimn puma ad sqarnt (ad ssvdnt) xf tmkrišin n uzrf inu. suya, anbdu y izryn tuca aÔÔas n tnoacin (idrimn) i ca n tmsmunin umi tdds tiwuriwin d tifulkluriyin (folkloriques) tavul daysnt tmazivt var dffar s waÔ^as. acku lmxzn ira ad issikz s tmazivt am ca n lfulklur waha puma ad iwššar tumast (essence) nns tasrtit i issuncukn amija xf taourbit zi tddarn inbbašn nnv.

maca iqqn ad snen imasayn is anct ittili tattayt (le fait d'Ítre haut) tmvar, anct itili wÔÔu iqsh itqqs.

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.