uïïun  105, 

ynyur

  2006

(Janvier  2006)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

asniwju n lkddafi i lkungris amaziv

Imazighen n sserbis

Aneqqis n igiwr n islmadn n tmazight

Ingha yagh ifsti

Tiqessisin inu itmenghan

Ass a

Iniyat as

A tamurt

Tihellal

Français

Le complexe d'Augustin

L'amazighophobie de l'istiqlal

Réponse à l'article de "libération"

Le droit à un État pour chaque peuple

Entre les larmes et le sourire

Autonomie économique

Précieuse amazighité

L'amazighité

Communiqué du CMA  

العربية

استضافة الرئيس الليبي للكنكريس الأمازيغي

من هم أحفاد ليوطي الحقيقيون؟

بوجمهة... مأساتنا جميعا  

هرهرة الألسن وسياسة الذاكرة عند الأمازيغ

ردا على كفاح عباس الفاسي

عاش المغرب عربيا فرنسيا

متى سيعيد العرب النظر في تاريخهم الاستعماري؟

بيبلوكرافيا الأدب الأمازيغي الريفي

يوميات سرير الموت

دسترة الأمازيغية بين مطرقة المخزن وسندان الأحزاب

فترة تاريخية محظورة في التاريخ والعلام  

الضجة على ظهير 16 ماي 1930

دفعا لمغالطات صاحب عمود تعرية

التجربة الطلابية بالجامعة

معتقلو تماسينت يغادرون السجن  

بلاغ الحزب الديموقراطي الأمازيغي

بيان المؤتمر الليبي

بيان الحركة الطلابية الأمازيغية

بيان التسيقية الوطنية للحركة الطلابية الأمازيغية  

بيان تنسيقية أميافا

جمعية أزا للثقافة والتنمية

بيان لجنة ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف

جمعية أزغنغان

جمعية تانوكرا بتنغير

ندوة الأمازيغية بين الوطني والدولي

 

tamssizwarut

asniwjw n lqddafi i lkungris amaziv: ammakn d isflutn

(L'invitation du président Kadafi au CMA: significations et perspectives)

yura t: mupmmd budhan

mamc mma  llant (aæmay = quelque soit) tidmmawin (intentions) n lqddafi awarni usniwjw (invitation) nns i lkungris amaäal amaziv, tvima tmsirt (événement)ad d yan n uskkir (acte, action) d axatar u d amazray (historique) i lkungris u i tmazivt s umatu (en général).

d ta d twala (tikklt) tmzwarut i ioarrä (isniwjiw) uslway n yan n uwank (état), s wudm d unãib (de manière officielle) aslway n yat n tuddsa (organisation) d tamazivt.

tamsirt ad vur s ammak (signification) nns axatar, maci d azamal (symbolique) waha, vnd (au sens de "mais") d asrti (politique), tgnses (consister) di:

-asikz (reconnaissance) n MCA d amgnses (représentant) n tavawsa tamazivt.

- tddaææal (ttavul) tmazivt d yat n tavawsa d tamaäalt xzzarn vars iwunak am ca n tuddsa d tamaäalt.

- izmmar ad tili timsirt ad d asnti n usmuni n tmssuman n imazivn puma ad ucn i tvawsa nsn tadusi (force) d tamqrant.

maca min (may) issbhaän (étonner) di tarzzift n CMA i ligya, asniwjw nns yuss d zi lqddafi i tuva t diqiccit n tuooarbt, u maci zi lmuvrib ula zi dzayr. mamc vad nssgzu (expliquer) "anqbar" (revirement, renversement) d usmskl (changement) a n lqddafi?

yuccl (falloir) ad nssn is lqddafi tuva itfls (croire) s tuoorba maci d tadiyulujit waha. tuva itfls zzays zund yat n tidtt s wammak nns abistimuluji. ayad ira ad ini is taoourbt vars yat n tumayt (contenu) d tilawyant (zi "tilawt" = réalité = réelle) u d amsvaru (Objectif) am tidtt n "tammurt ttnnä i tfuct".  s unalkam (par conséquent), ass i vad isfukkr (ad igru aussi) is tidtt n tuoorbt tuvatt d agul (erreur) waha, ad tt idj. d manaya i imsarn i lqddafi: ass i issn is tuoobt min xf tuva imzzv (défendre) d asrks (mensonge) waha ijji tt u yurzu xf ca nniän.

uma di lmuvrib d dzayr, inbbaän (ceux qui gouvernent) ssnen zg umzwaru is taourbt d asrks. maca d yan n usrks d amnfu (utile) i tnbaät (pouvoir) nsn. dix, nitnin ssqdacn (utiliser) tuoorbt i oïïu d usdws (renforcement) n  tnbaät nnsn. s unmgal (au contraire), lqddafi tuva issqdac tanbaät nns i pïï d usdws n tuoorbt. s uyad ntta ur itwddir (itzlu = perdre) walu s tnbaät nns imala (mc) idja taoourbt u iååj xafs. acku tanggarut ad d nttatt i tuva itddarn zzays u maci d ntta i tuva itddarn zi tuoorbt. uma inbbaän n lmuvrib d dzayr aqqa (la) ad wddarn aïïas zi tnbaät nsn imala jjin toourbt acku tnbaät nssn tuva sbdd  xf usrks n tuoorbt. dix tudjut (le fait de laisser, d'abandonner, de renoncer) nns tra ad ini tudja nsn i tnbbaät zi tddarn. S uyad nzmmr ad nggan (nraja) aïïas zi lqddafi i tmazivt, dg izmz (temps) mani ur nzmmr ad nggan walu i tmazivt zg inbbaän n lmuvrib d dzayr. tiwdi nsn s tmazivt tjja tn ad vnan (créer) tisntiwin n tmazivt ad days t carfn puma ur ttili d tamayujt (dangereux) xf tnbaät nsn.

maca min igga lqddafi issmsy (iããur = mélanger) asn tifray (tifrka = cartes, feuilles). zi ssad var zzat, iqqn ad ggn di twngimt nsn (prendre en compte) is ur  qqimn tirarn nitni waha mamc xsn s tmazivt. ad ssnen is dinni tivirft (partie) nniän tzmmar ad tuc aïïas i tmazivt u ad tn tzry dg iyyar (igr) ad.

imala (mc) nssn is illa di libya yan n umussu amaziv idws u d amzdag ur t iwddp (salir) lmxzn s tsntiwin timaxzaniyin am di lmuvrib d dzayr, nzmmar ad nini is imal n tmazivt ad yass zi libya zund tuvat d nttat d asafav (source, origine) u d asavul (au sens de "référence") n tmazivt dg umzruy aqbur (ancien).

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.