uïïun  106, 

sinyur

  2006

(Février  2006)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

zg "tayunt di tuggut" vur "tuggut di tayunt"

Seg tegrawla

Ifri n "Ouna"

Tiqqad

Yelli maren

Tadunnit di Kazerma

Mhend Mrid

Irabraben

Icna a memmi

Français

N'est pas amazigh qui veut

Saint Augustin

L'enseignement de l'amazigh au Maroc

La lutte amazighe ou Sisyphe contre les dieux

Présence marocaine et présence française

Les mauvais prêtres de l'islam

Uccen d yinsi

Visite de la délégation du CMA en libye

CMA: Yennayer 2956

Harcèlement makhzenien contre Afrak

العربية

من الوحدة في التنوع إلى التنوع في الوحدة

الجامعة المغربية تحتفي بالأمازيغوفوبي علي فهمي خشيم

متى سيصدر قانون تجريم إهانة الأمازيغية؟

الكنكريس العالمي الأمازيغي في ليبيا: السياقات والدلالات

لماذا دسترة العربية بجانب الأمازيغية؟

النظام التروي بالمغرب ومشروع تدريس الأمازيغية

مستقبل الأمازيغية: هل ستنقسم مثل اللاتينية؟

الاحتكاك الأمازيغي العربي

حوار مع نائب رئيس الكنكريس العالمي الأمازيغي خالد زيراري  

لجنة إعلان الريف

القيم والاعتقادات القبلية الأمازيغية

استمرار منع الأسماء الأمازيغية

السينما والدراما والأمازيغ

حان موعد تاوادا  

ملا ل موحا، تحفة دادس

لأول مرة تشارك بلدية في الاحتفال برأس بالسنة الأمازيغية الجديدة

بلاغ لجنة دعم مؤسسة عبد الكريم الخطابي

تأسيس جمعية أحواش

تأسيس فرع الشبكة بتزنيت

الجمع العام التحضيري لتنسيقية خير الدين

بيان الحركة الأمازيغية بأكادير

بيان جمعية أمغار

لجنة تفعيل ميثاق جمعيات الريف

وفاة والد الأستاذ الحسين بوالزيت أوماست

بيان جمعية أزمزا

 

tamssizwarut

zg "tayunt di tuggut" vur "tuggut di tayunt"

(De "l'unité dans la diversité" à "la diversité dans l'unité")

yura t: mupmmd budhan

 zg ami (depuis) issu^ärer (annoncer) urkawl  n ugadir (charte d'Agadir) di 05/ 08/1991 xf umnzay (principe) n "tayunt (unité) di tuggut" (diversité) yavul umnzay a d yat n tazugayt (devise) d anagmaä (propre) i umussu amaziv. var unggar idwl umnzay n "tayunt di tuggu" d yan n ugjdi (axiome) ur t issgdil (discuter) ula d ijjn (yan). maca imala (mr) nslä (analyser = "sfsy" aussi) tumayt (contenu) d ummak (sens) n umnzay ad, ad ngru (découvrir) is ntta itmyaba (être en contradiction) akd ula isuvad (objectifs) n umussu amaziv s imant nns.

1-amnzay a ur illi d agmuä (résultat) n addad (attitude) n umussu amaziv, issnfala (exprimer) tamdlit (conviction) d adavar (choix) nns. ntta yuss d d tasdmirt (réaction) mgal (contre) i inniän (yaänin) i ur llin d imazivn, inniän i ttinin is tmazivt ttawi var (vur) ubïïu (division) jar imuvrabiyn. amanzay n "tayunt di tuggut" ira ad asn yini is tmazivt, mqqar ttic (ttfk) tuggut, maca tuggut ad ur digs bu umija (danger) xf tayunt acku ttwallal (être pratiqué) agnsu (intérieur) n tayunt.

2-amnzay a (tayunt di tuggut) iturda (au sens de "supposer") am yat n tidtt is "tuggut" d yan n usfku (timuca = donnée) d amzwaru u d agmawi (naturel), dix (donc) tizzar i "tayunt" i itwaskan (être construit) di yat n tfrkt (étape = amcwar) täfar d.

akd ussan, dwln (vuln) ula d ifnatn (ennemis, adversaires) n tmazivt smimmisn (zi "memmis" = adopter) amanzay a u suffuvn t id mgal i umussu amaziv i itettarn s tanettit (identité) tamazivt i lmuvrib. acku amnzay ad i xezzar var tmazivt am ca n ufr^äid (élément) d amçyan waha n tnettit n lmuvrib mani ttïïf tuoourba d lislam tasvart tamqrant. amanzay ad itgg zg imazivn yat n tadrsi (minorité) arndad (bnid) i umata (majorité) n waorabn.

iqqn, dix, ad nssvtu (corriger) amnazay acku ur illi d tidtt.

amnzay a, mamc nçra, itturda is tuggut d nttat d tamzwarut. tayunt tuss d awarn as. maca, anmgal (le contraire) d ntta illan d tidtt. max u mamc?

amzruy issnça (prouver) is agafa (nord) n afriqya (tamazva) tuva t aliä (lbda) d tamazirt d ictn, d avrf d ijjn, netta d avrf n imazivn, bab n tanttit d ictn, nettat d tanttit tamazivt, issawal tutlayt d ictn, nettat d tutlayt tamaziv... dix, tuva dinni  tayunt asl (sans = nnhla) tuggut: yat n tmurt, yan n uvrf, yat n tnttit, yat n tutlayt, yan n udls. ur din tuvi, dix, ca n tuggut, xf uswir (au niveau) n tmurt, ula avrf izdvn tammurt nni (nna), ula tutlayt, ula tanttit, ula idls. aæ tuvat d amaziv: tammurt, avrf, tanttit, tutlayt, idls... d ta (tad) d tayunt tagmawit, tadrayt (originel) tamzwarut.

uma tuggut ur ttuman (paraître) alami d udfn var tamazva ivrfan infurn (étranger) n tiniri (extérieur) am udayn, ifiniqiyn, irumiyn, abiçantiyn, aorabn, ifransisn, isbbunya... dix, tuggut (diversité) tuss d var unggar awrni tayunt illan d tamzwarut.

awarni ma nnsn is tayunt tizzar i tuggut, mamc vad nsmuqql (considérer) tayunt d tuggut di lmuvrib? ur ntvimi nxççar vur snt s umnzay n "taynut di tuggut", maca s umnzay anmgal n "tuggut di tayunt". s unlkam, ad nsikz (reconnaître) s ifräisn n tuggut, maca s usugd (objectif) n usdws (renforcement) d pïïu n tayunt tamazivt tamzwaru, u maci s usuvd n usçlä nns mamc tmsar rux (dvi). ad nlmd tutlayt taorabt, maca zund yat n tutlayt d tanfurt (étrangère) ad tt nssqdc i tnafut n tmazivt. qao min ur illin d amaziv ad yili d afräis itwasqdc i pïïu d usmvar n taunt tamazivt tamzwarut u tadrayt. d wad d asnas (application) n umnzay n "tuggut di tayunt": qao ifräisn n tuggun ad twaqdacn s wudm vad issmvarn i vad isdwsn tayunt tamaziv u ad^ issbvur (enrichir) tutlayt tamazivt.

mapnd ur (tant que) nssqdac tuggut i tnafut (intérêt) d usbvur n tayunt nnv tamazivt, ntili ntddar asdurry (colonisation). asmi d itadf usdurry var ca n tmurt, issqdac min illan d adray di tmurt nni i wsbvur d usmvur n ifräisn nns infurn. ammu intgg akd taorabt: nssqdac itt puma ad tnv tmazivt. dix, puma ad d narr azarug (indépendance) nnv iqqn ad tavul taorabt d yat n tutlay d tunfurt nlmmd itt i wsbvur d usmvur n tmazivt, zund timura nniän ilmmdn tutlayin tinfurin.

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.