uïïun  113, 

tzayur

  2006

(Septembre  2006)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

mlmi vad isfada ubarlaman amuvrabi tussna n tmazivt

Tamadvunt n usafar

Gen ad tssenfut

Français

L'autre Lyautey

Bien dire ne dispense pas de bien faire

L'odyssée amazighe des Galland

Interview de Lounis Belkacem

Intervention du président du CMA

Déclaration de la délégation amazighe

Le chanteur rifain Afdjah à Asif n Dadès

La ligue amazighe des droits de l'homme

Un cartable pour chaque enfant

العربية

متى يصادق البرلمان المغربي على شرط إتقان الأمازيغية

لا لابتزاز الشعب المغربي باسم الصراع العربي الإسرائيلي

حمى نبوءات 2006 في المغرب

تدريس الأمازيغية ومسألة تكوين المكونين

حمار الليل في صيغته المعربة

مولاي محند والحركة الريفية

ليحيَ التخاذل العربي

الماء والملح والكبش عند الأمازيغ 

أبجدية تيفيناغ

ملامح التجديد في ديوان رشيدة المراقي

مجموعة بنعمان: دراسة تحليلية

بيان العصبة الأمازيغية

العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

بيان تضامن مع ضحايا الحرب في الشرق الأوسط

فصل أربعة باحثين بليركام

تيميتار بدون مشاركة من الريف

بيان لفروع تاماينوت

بيان جمعية تانوكرا بتنغير

تهنئة جمعية تامازغا

 

tamssizwarut

mlmi vad isfada ubarlaman amuvrabi tussna n tmazivt xf iminign aorabn?

(Quand le parlement marocain impose-t-il la condition de la connaissance de tamazight pour régulariser la situation des émigrés arabes)

yura t: mupmmd budhan

aïï^as n iwunak (états) urubiyn (européens), am fransa, hulanda d uliman, sfadn (requérir comme condition) tussna n tutlayt nsn tanamurt (national) xf iminign (émigrés, 'imnnoraq' aussi) anfurn (étrangers) puma (afad) ad asn rgn (autoriser) ad zdvn di tmurt nsn di urubba (Europe).

avtas (décision) ad itadf dg upïïu n tanaya (souveraineté) tanamurt i tgnses (représenter) tutlayt tanamurt issawaln imzdav. dix, anfur i d yusin zi tiniri (brra) u ira (ixs) ad izdv di tmurt tamaynut mani d inig, iqqn ad ilmd u ad issiwl tutlayt n ivrf (peuple) mani d inig ad iddr. uma imala (iv) iqqim issawal awal n tmurt nns tadrayt (d'origine), ad ili manaya (ayad) d timkrät (violation) i tanaya tanamurt n tmurt n unig (émigration). addad (situation) ad, mani ur ssawaln anfurn vas tutlayt n tmurt manis d inign, tzmmar ad tavul d asdurry (colonisation).

di lmuvrib, llan digs ca n waorabn i var s d inign aïïas zggami. maca aqqayn oad ssawaln tutlayt nsn taorabt u tagin ad lmdn u ad ssiwln tmazivt illan d tutlayt tanamurt n tamazirt mani d inign u tddarn.

tavawsa n waorabn a ttic (tfk) sin n waddan (situations):

-aorabn ad d imparsanen (colonisateurs), suyad ssawln tutlayt nsn taorabt zund tggn qao imsdurryn (colonisateurs, 'imparsan' aussi). ina (wid) tgnsasen dix timura n waorabn i tuva isdurryn lmuvrib aïïas zgami. wad d asdurry nican. iqqn dix i imazivn ad msnkarn (résister) puma ad azzrn u ad ssufvn imsurryn zi tamazva.

-nvd (niv) aoarabn ad ur llin d imsdurryn. maca ur rin ad lmdn tmazivt acku ur din bu ca n usaäuf (loi) icarrä (imposer) xafs ad lmdn u ad tt siwln. dix, igza (suffire) ad issufv ubarlaman amuvrabi yan n usaäuf icarrä xf infurn ad lmdn u ad ssiwln tmazivt puma ad lmdn waorabn n lmuvrib tmazivt u ad tt ssiwln, niv ad avuln d infirn ur vur sn bu izrf (droit) n tzddivt di tmazirt n lmuvrib.

maca puma ur din ttili bu tikkiriät (arbitraire, injustice) mgal (contre) tadrsi (minorité) n waorabn, iqqn ad d issufv ubarlamn asaäuf asl (nnhla) avul (au sens de 'non rétroactif') ad icarä xf waorabn tussna n tmazivt awarni smmuã (cinq) ar mraw (dix) n isggusa. awarni azdaw (laps de temps) ad, ur izmmar ula d yan ad itwasml (être nommé dans un poste) di ca n tawuri (fonction, travail) d tazayzt (public).

amxumbl (tamukrist) di lmuvriub is tanbaät, agllid d lbarlaman illan d tisuda (institutions) izmmarn ad d ssufgn isuäaf carrän asqdc n tmazivt, imasayn n tisuda yad nitni s imant nsn takkän (haïr, détester) tmazivt, s unalkam ur zmmrn ad d ssufvn asaäuf ad xafsn icarä nitni almud d usqdc n tmazivt.

dg addad ad, iqqn ad kkarn imazivn ad mzvn (défendre) xf tanaya tanamurt nsn i tsduggam (symbolise) tutlayt nsn tamazivt. s unalkam, yuccl ad msnkarn d tadrsi taorabt acku  nttat tgnses asdurry aorab i lmuvrib, ttarzza (au sens de 'violer') tanaya tnamurt n tmazirt tamazivt.       

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.