uïïun  114, 

mrayur

  2006

(octobre  2006)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

zg "tayunt di tuggut" vur "tuggut di tayunt"

"Jar u jar" n Buzeggu

Izvri

A tamurt

Français

La religion de Tertullien ou l'expérience de l'aliénation

Il faut rendre à tamazight ce qui lui appartient

Le groupe Tiyur frustré

Communiqué de la ligue amazighe

Election du bureau de l'associ. Ayt Said

Meilleurs vœux

العربية

الأمازيغية بين الإقصاء والإلحاق

الأمازيغية وإشكالية الشرعية الإيديولوجية

الحركة الأمازيغية بين فكر التغيير وتغيير الفكر

مولاي محند والحركة الريفية

تحريف تاريخ المغرب في المقررات المدرسية

دارفور: ماذا حدث للمغاربة؟

مولود معمري، مفجر ثورة تاسافوت

أشّاون أو شفشاون في صيغتها العروبية

تدريس الأمازيغية

الأمازيغية ليست لغة فحسب

نقد راهن الحركة الأمازيغية

استغلال خطب الجمعة للتهجم على الأمازيغية

جائزة الحاج محمد الدمسيري

الأمازيغية تدخل دائرة المعارف wikipedia

مجموعة بنعمان: دراسة تحليلية

البديل الأمازيغي لأحمد الدغرني

جائزة الحاج محمد الدمسيري

أربعينية الدكتور عمر الخطابي

لجنة متابعة تدريس الأمازيغية تراسل وزير التربية

التحضير لتأسيس جمعية إمغناس

العصبة الأمازيغية

تأسيس جمعية اريف بمدريد

تأسيس نادي الصحافة بتزنيت

حفظ الشكاية ضد مراسل أكراو

إعلان للمجلس الأمازيغي لتنسيق

تهنئة

 

tamssizwarut

tmazivt jar tigdlt d us^äfar

(Tamazight entre exclusion et annexion)

yura t: mupmmd budhan

tddar tmazivt tigdlt (exclusion) s ism n unagraw aorab-amslm (système arabo-islamique) zg uzarug (indépendance) ar unggar n tima^ä (siècle) wis 20. tuva tigdlt nns xzzarn vars imazivufubiyn am (zund) ca n uvnas (militance) d anamur mgal (contre) min ib^ïïan jar imuvrabiyn u iccat di lislam d tutlayt taorabt. tuva tmazivt smuqquln (considérer) tt d ca n tawuri n tmharsa (colonialisme) d taãhyunit (sionisme). suya tuva digdlt nns d ca n tuvunt (devoir) d tanamurt.

inaw (discours) n pasan wis sin di 20 zi tamyur (août) 1994 tuva t d tamitart (signe) tamzwarut tamdagt (positive) arndad (bnid) i tmazivt. awarnas ssntan invmisn n "tantalayin" (dialectes) timazivin dg utilifizyun (télévision). oawd yuss d ukrawal anamur n ulmud (charte nationale de l'éducation) mani issiwl xf uslmd n tmazivt d allal (moyen) i wsnti n uslmd n taorabt.

qao ayad d timitar dwsnt (fort) skanent is tigdlt tuvridt (totale) n tmazivt tssnta ad tktm (diminuer).

maca avtas (décision) axatar n "usikz" (reconnaissance) zi tmazivt tuva t d asnti (le fait de fonder) n "lirkam" di 17 mrayur 2001. akids i tudf (tkcm) tmazivt var tinml d tlvut (information).

iqqn ad nssikz is ilmmiçn (acquis) ad ssuncukn (constituer) yan n ufara (progrès) d amqran dg ubrid n usikz zi tmazivt awarni (almma) ma tuva tt tdwagdl s yan n udm d uvrid. aïïas n imvnasn imazivn s imant nsn vuln (dwln) ttinin is amsasa (au sens de 'réconciliation') unãib (officiel) zi tmazivt ittffu d ict n tilawt (réalité) ur dis bu turda (doute). 

maca asqsi i ur srusan imvnasn a d wa: man wammak (sens) ttic tnbaät (pouvoir) i "wsikz" zi tmazivt? mamc trmms (comprendre) tnbaät tnaflit (développement) n tmazivt?

nssn is tmazivt tuva tt tetwagdl s ism n unagraw aorab-amslm. rux (dvi, vilad) timslayin msklnt (changer). analkam n tmskalt (changement) a d asnti n "lirkam". maca asnti yad ur d yusi awarni usmskl (le fait de changer) n waddad (attitude) n tnbaät arndad i tmzivt. asnti yad d analkam n uvnas n umussu amaziv d uswar (pression) oawd n brra. ayad ijja tanbaät ad tsniomir (faire semblant) tssikiz zi tmazivt asl (sans) ad tzlu (perdre) ca zi imnzayn (principes) n unagraw aorab-amslm.

puma ad tawä tnbaät var usuvd (objectif) ad, tvts (décider) ad tssikz s tmazivt s yan n udm issäfar itt i taorabt. s unalkam (par conséquent), asikz ad itarra tmazivt d amuvl (affluent) n idls (culture)aorab. dix, asäfar n tmazivt i taorabt iticc kraä n igmuän (résultats):

-asikz n "usäfar" itwääar" tumast (essence) tasrtit(politique) n tvawsa tamazivt zi ttååd tnbaät u itarra tt d ict n tavawsa d tadlsant (culturel) waha.

-tanbaät ttuman (apparaitre) is tssikz zi tmazivt.

-maca - d wa i ixitrn - asikz a ipïïa anagraw aorab-amslm u itjja t d ntta d amskaraä (dominant).

-tavawsa tamazivt ttavul d tavawsa n yat n tadrsi (minorité) tarzzu ad tadf (au sens de "s'intégrer") di unagraw aorab-amslm n umata (majorité).

asikz n tmazivt s usäfar nns i taorabt issuncuk ijjn s wudmawn n "tsrtit tabarbarit tamaynu".

maca iqqn ad nssikz is d tagma (nature) n ingmiyn (revendications) n umussu amaziv i isnhln (faciliter) xf tnbaät asäfar n tmazivt i unagraw aorab, acku ingmiyn ad qqimn d idlsanen u ommars (ursar) ur ttarn ad yavul lmuvrib d tagldit d tamazivt s tnttit (identité) d tamazivt d tnbaät d tamazivt.

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.