u´´un  115, 

ymrayur

  2006

(Novembre  2006)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

aslmd n tmazivt jar asuyn d usntlay

Tazura

Taghlaghalt n wawal

Min ghar i d usigh?

Tamesghult n ilxiyana

Asitem

Franšais

Introduction de tamazight Ó l'universitÚ se SÚlouane

La religion de Tertullien

Bravo! Chirac

La presse nationale dit-elle la vÚritÚ?

"Anzwum" de Mallal

Omar n Ayt Said

Le CMA interpelle

العربية

تدريس الأمازيغية بين التوحيد والتلهيج

تدريس الأمازيغية وإعادة الإنتاج الإيديولوجي

هل الحركة الأمازيغية حركة علمانية؟

القرضاوي يفتي بالشذوذ الديني لمغاربة

إدماج الأمازيغية بجامعة سلوان

تشكل الحركة الأمازيغية

النضال الأمازيغي وسيلة أم غاية؟

طربوش الوطن على الطريقة العرابية

الأمازيغية بين المقاربة الدستورية والتناول التربوي

الأمازيغية في المدارس الكاطالونية

هل هو موقف رسمي من تدريس الأمازيغية؟

معاناة مدرس أمازيغي

مأساة الطفل شيشنق بليبيا

مولاي محند والحركة الريفية

الإبدال في الأمازيغية

كتاب تابرات تاوراغت

لامريك تأسف لاستقالة خداوي

الأمازيغية في المهرجان العالمي للشعر

حوار مع الفنان مصطفى إزران

التحضير لتأسيس الحزب الفيديرالي

جمعية إيمازيغن بكاطالونيا

أوراش لكتابة الأمازيغية في رمضان

لجان العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

بيان استنكاري للمريك

بيان تاماينوت

بيان الشبكة الأمازيغية

 

 

Min ghar i d usigh ?
Yura t: waccix (bruxelles)
Usigh d ghar tudart
War ssinegh min i ghar i d usigh
Min ghar i d usigh?
Aseqsi ya;
Umi it gha yinigh?
Ma ad t inigh i tirra inu
Id ayi yejjin x yebri den temghaghigh?
Nigh, i yexf inu
War yessinen mani i tirigh?
░░░░░░░░░
Min ghar i d usigh?
Ma tamara i kessigh....
Dja war tufi wi i t gha yeysin
Armani i d usigh?
Nigh, tamara dja war d ayi tessin
Armani xsegh ad snegh maymmi i d usigh?
░░░░░░░░░
Min ghar i d usigh?
Ma usigh d ad arzugh manis i d usigh....,
Xuma ad qqimegh di tudart temseqsigh?
Nigh, usigh d ad arzugh maymmi i d usigh
Ar gha dewregh manis i d usigh?
░░░░░░░░░░
Min ghar i d usigh?
War ssinegh min ghar i d usigh?
Maca, usigh d.... djigh...
Ughir ad irigh
Ad irigh d min xsegh ad irigh
Anect zemmaregh ad irigh
S tizemmar i yeggigh.
(waccix, bruxelles 05/ 06 /2006)

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.