uïïun  121, 

smyur 2957

  (Mai  2007)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

tayri i inqqn

i mas anbdad n uvmis

asinag d uskkil tifinav

Timssmunin d inmuggarn

Alldjig

Baba ynu

Timdyazin i wazzan amazigh

Tamazgha n umazigh

Tamazight inu

Zligh abrid

Français

Pour un enseignement laïque

L'allégresse qui a fait pleurer

Ahidous n iqbliyn

Patrimoine historique en danger

Aswadv yebbuybhen

Intervention de L.Belkacem au forum du Rif

Mallal expose

Communiqué du collectif azyku

العربية

ومن حب العروبة ما قتل وفجّر

قراءة الجريدة في المرحاض

كيف تصبح وليا في خمسة أيام

هذيان فخامة الرئيس

بين التغريب والاستعراب

منع الأسماء الأمازيغية

حملة "الأسبوع" ضد الأمازيغ

الأمازيغية والانتخابات بالمغرب

الحماية القانونية للأعراف الأمازيغية

رواية إجيكن ن تيدي لأكونتض

مولاي محند والحركة الريفية

الهوية الأمازيغية للصحراء المربية تاريخيا

المقاوم المدني الاخصاصي

الفكر والسياسي يحتضر

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

تاريخنا

بلاغ سعيد باجي

رسالة مفتوحة من أزطّا

بيان تنسيقية آيت غيغوش  

 

tamssizwarut

tunvimanin timssawafin di lmuvrib:

tayri i inqqn  

(A propos des suicides terroristes au Maroc:

Quand l'amour tue)

yura t: mupmmd budhan

qao tiskkirin (opérations) timssawafin (terroristes) y izzrzn ama^^äal dg isggusa yad inggura, irarn digsn imuvrabiyn yat n tamlilt (rôle) d taxatart. al ami yavul (idwl) lmuvrib d yat n tamazirt itwassnen s ufars (production) n imssuwaf (terroristes). mamc tmsar idwl lmuvrib d tammurt n imssuwaf d usiwf (terrorisme)?

awal nni (nna) ittinin "tayri tnqq", izmmar ad anv yawz (aider) ad ngzu (comprendre) tumant (phénomène) n usiwf di lmuvrib.

tanbaät (pouvoir) tccur adji (anli) n imuvrabiyn s idls (culture) d ijjd (religion) aorab. dwln ur ssinen ca n tvawsiwin (problème, question) vas (mvar) tivawsiwin n waorabn. tumast (contenu, essence) n tvawsiwin ad taorabin tnänt xf tikti (idée) n usmsi (complot) n wudayn d irumiyn mgal (contre) i waorabn d ijjd nsn, acku nitnin tifn (être meilleur) ujar qao ivrfan (peuples) n umaäal. ammu yavul umuvrabi itra (itx) s yan n wudm d anafal (fou) aorabn u itkkä (haire) udayn d irumiyn. acku tayri yad s ij n uvsdid waha, s umuvrabi var waorab, s uyad tdaææar tdws (être puissant) u d tapwiät (fou). tadusi (force, puissance) ad d tipuyät (folie, "anufl" aussi) ad tjjant bab nsnt ad izmmar ad inv u ad immt i min illan d aorab. tamttant (mort) a d tmnviwt a tumanent dg usduqqç amswissf. s tidtt tayri tsduqquç u tnqq!

dix, asiwf yus anv d zg uäfar nnv i waorabn d usmemms (adoption) n timukrisin nsn i ur itsalan.

zi 16 smyur 2003, ïïfn inbbaän aïïas n iwdan ggin tn di takurmut (prison) awarni ma twardan (être accusé) s usiwf. maca imasayn (responsables) imdadtn (véritable) xf usiwf ur llin dinni isduqquçn ixf nsn, imasayn d inbbaän aoarabn n lmuvrib. d nitnin i d issidfn idls aorab n usiwf u carän (imposer) t xf imuvrabiyn s ubrid n ivrbazn (écoles) d utilifizyun d tmzidawin. d ina (wid) i iqqn ad twaïïfn u ad twaggn di takurmut.

mamc vad ngg ad nvbba (mettre fin, exterminer) i wsiwf ad i d anv d ssidfn inbbaän iorubiyn var nv di lmuvrib?

ur din bu ca n wallal (moyen) i yzmmarn ad issukf (exterminer, anéantir) asiwf zi tmurt nnv vas uvul vur tmazivt nnv. tmazivt d nttat d asafar i waäan n usiwf i d immnäarn xf lmuvrib. maca puma ad nawä ad nsbdd idls n usiwf iqqn amzwaru ad nbby (rompre avec) akd tuoourba d qao min d itasn zg ugmuä (orient) aorab.  maca tafada (condition) tamzwarut n usmurs (réussite) n usnfar (projet) ad n ussukuf n usiwf, d asmskl (changement) n inbbaän aorabn n lmuvrib s inbbaän d imazivn s yan n wudm vad yarrn lmuvrib d yan n uwank (état) d amaziv nbbän (gouverner) t imazivn.     

       

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.