uïïun  128, 

mggyur 2957

  (Décembre  2007)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

"amlullt" musïafa loalawi itååd s tmazivt

Azvri n wawal

Abbas Lfasi ad ak nini yaw awal

Tuknda

Taseklut n uraji

Français

IRCAM, cette prison d'or de l'âme amazighe

Insolite

Imazighen du Maroc: un peuple margilalisé

Ax responsables du "poètes du monde"

Algérie: grève de faim des enseignants de tamazight

Les montagnards du Maroc s'organisent

Journée d'étude à Ayt-Baâmrane

العربية

الأمازيغية بين الوعي الإيديولوجي واستعادة الذاكرة الجماعية الأمازيغية

الأمازيغية في خطر

حكومة الفاسيين تشن حربا على الأمازيغ

الاستنجاد بالإخوة العرب في الرضاعة

الأمازيغية بين محاكمتين

الحركة الثقافية الأمازيغية والنقد الإيديولوجي

المصريون ليسوا عربا

قبائل آيت سدارت

مولاي محند والحركة لاريفية

إدسالم  في حوار مع تاويزا

صحافة حزب الاستقلال والاستغلال

الجمعية المغربية لح.إ.تطالب بترسيم الأمازيغية

قصة المثل الشعبي

بيان حقيقة بخصوص ادعاءات ليركام

ساكنة الجنوب الشرقي

تلاميذ يبيتون في المقاهي

حوار مع الفنانة سعاد شكوتي

اعتراض على جائزة ليركام

لاتسامح حفل التسامح

حوار مع حسن أوهمو

حوار مع حفيظ البوجدايني

المنتدى الأمازيغي لحقوق الإنسان

تأسيس جمعية الانطلاقة بأيث بوعياش

مسرحية ثازيري ثاميري

تعليم الأمازيغية بكاتالونيا

بيان ممن أجل حق الشعب الكردي

بيان النقابة المغربية للمهن الموسيقية

بيان العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان

تجديد مكتب فرع تاماينوت لخصاص

بيان التنسيقية الوطنية للحركة الأمازيغية بالجامعة

بيان لطلبة مكناس

بلاغ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

بيان المركز المغربي لحقوق الإنسان

بيان تنديدي لطلبة قنيطرة

بيان تنديدي لطلبة أكادير

بيان تنديدي لطلبة الناظور

بيان الجمعيات الأمازيغية بالناظور

بيان بشأن زيارة خوان كارلوس

بيان الشبيبة الأمازيغية

نعي سعيد الخطابي

تأجيل محاكمة الوزاني

 

taseklut n uraji
yura t: ouajd karkar


zzat i ma ad temghar taseklut nni ira yezzvu rmexzen jar webrid ameqran n ttvumubin d tawwart n taddart nnegh tamezvyant, ira mikat deg ujenna nnegh ttvawent am mammec xafsent tfarfarent amacnaw tifridjas nigh oad cwayt ugar.
ira ghar sent tirrelli war yedji ghar tirelli... yeffus nsent d zvermedv nsent, tamurt nsent, ajenna nsent. ira teggent mammec xsent, maca ruxa upu zeg wami temghar tamcunt nni n tseklut mgharent id akides attvas n tcudvadv i yarecmen s tisar n ayt bab ines, ruxa tudart di tudart nnegh tebbarwi ag raxart, s tesbbanyut zemmeght jar rxezrat inu d ijjen n rqpwa s ughi (cafe con leche).
ra d mikat nni ira i tendven ag ussan nnegh ruxa war qqiment tendvent, dewrent d tinehbas jar wackuden n tseklut, am mammec ntwahebbes neccin deg ixf nnegh s yixf nnidven, zi twarjet n wexxam inu idewren d araq inu, war twirigh ghar wadvu itqepered "mikat" zi raggwaj d radas ghar tseklut war yiggwijen x tittvawin inu. maca xmini tnedder tadjest, itghima mghar wesqar d rxezrat inu temsarawent ghar temcunt nni n tseklut, taseklut s yixf ines trah ttemghir jar tittvawin inu, tetwarigh t amacnaw ca n umettin iteffeghd zeg under ines, tuzegh temsizegh qqimen dayes ghar yexsan, tarni ddarreo tubbarcent nni n "mikat", am mammec bbarcnen ussan inu nec.
di tmurt a n...!!!
zzat i ma ttessij tfuct n zic, ssajjant id tabriwin ines ihedqen s tiwarghi n temrer n iman ines. zzat i ma d yessij mimun abupari sadu i woiccu ines iseqfen s "mikat" d iqartvunen i yuffen s nda n tmedditi
yuta usvemmidv, tsajjant id issis n jjwan amacnaw tighrarin tefghent id. icten awarni tenneghnit, tniyrawent teggent ijjen teqwart jar asent.
zzat i tewwart n taddart nnegh, tirarent cway zi meqen tvuttvuc, cway zi (juleq)... nigh tidarent cway zi tqessist n bu-seboa n ttverba:
takedduft tegga urar
qaqra tegga yatay
tegga nneonneo yudrus
burxes iqsa s rhar
ddat ines tusus
bu seboa n ttverba
war yeqbir rmessus
ijbedd rkabus...
zi ssa war tkemmirent i tqessist nsent d mimun abupari zi ssa war d itiwedv wawar ines gharsent, ad tafid kur icten man abrid i tettvef, war itghimi deffar nsent ghar toejjajt d wawar n tawra:
tamimunt: arwer... arwer...
leoziza: wap aqqadin, arwer, arwer...
tamimunt: tettud tacdat inem a tamcunt
leoziza: idja tiri ra d muqebbuz tender tisira ines.
tsemma: "rbaz yuta deg ifidjusen", amya i t yenna wenni i t yennan.
mimun abupari xminni war itif min gha yec itettvef iqzinen imezvyanen igharres asen itet iten, maca xmini war itif min umi i ghad yghars, igharres i wqemum ines s tghuyyit iqedvoen, iggwar itoiyyedv isghuyyu itrakkwar, itoayar marra min yedjan sennej i tmurt: "a wlad leqhab a tarwa n walu, a ywasriwen, a tarwa n bupeyyuf" war itesghid war itzyenfi ar d ghad yawedv ttvarf i tseklut, war ifessi i reqfar n ssarwar ines ar d ghad yawedv sadu wackuden n tseklut, war itbeccic ar d ghad yawedv ghar tiyaret n tseklut i yejjiwenen fad zeg wass n trarit ines, maca s tidet i mri war yedji d ibeccicen n mimun abupari, iri tufid taseklut i izzvu rmexzen tuzegh zi mermi...!!!
(kassita:13/12/2003, wajd_rif@hotmail.com)
 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.