uïïun  133, 

smyur 2958

  (Mai  2008)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

is tmazivt d agra n imuvrabiyn niv nitni i illan d agra nns?

X tma n tirra

Temrer n tucemretc

Yumes ayejdur!

Elamir oebdlkrim elxattvabi

Amadval n igrawlen

Asfidjet

Adrar

Amour n ixf inu

Français

"Alwatan" ou la défiguration de l'amazighité

Déclaration  au sujet de l'"Option Amazighe"

L'amazighité à la croisée des mouvements

Une réponse commentaire

Liberté amazighe et liberté française

Intervew de Jawad Abibi

Communiqué du CMA

Publications de l'association Afrak

العربية

هل الأمازيغية ملك للمغاربة أم أن كل المغاربة ملك لها؟

إعلان الناظور بشأن الاختيار الأمازيغي

حل الحزب الأمازيغي تاكيد للاستعمار الهوياتي والسياسي العروبي للمغرب

 لتسقط الفرنسية

الإنتليجنسيا الأمازيغوفوبية

في نقد عدم الحاجة إلى الخطاب

الأمازيغي

قصة ضربة المدفع التي مددت حدود مليلية

من يصطنع الأزمة؟ 

أطفال أنفكو أولا

الحال في غير محله

محمد خير الدين

المنتدى الأمازيغي يقاضي وزارة الداخلية

وفاة الفنان الرايس جامع

مشروع جديد لحماية شجرة الأركان

بلاغ الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة

رسالة مفتوحة إلى وزير العدل

بيان المنتدى الأمازيغي

إعلان تنسيقية أمياواي

بيان المعتقلين السياسيين للحركة الأمازيغية بسجن مكناس

بيان العصبة الأمازيغية

فرقة إحنجارن تفوز بالجائزة

تعزية في وفاة بنت عبد الكريم الخطابي

عرس أمازيغي بامتياز

بيان تضامني مع الحزب الأمازيغي

بيان العصبة الأمازيغية

الإضراب عن الطعام تضامنا مع المعتقلين الأمازيغيين 

 

 

 

tamssizwarut:

is tmazivt d agra n imuvrabiyn niv imuvrabiyn i illan d agra n tmazivt?

(Tamazight est-elle un bien de tous les marocains ou bien ce sont les marocains qui sont un bien de tamazight)

yura t: mupmmd budhan

zg ami d ilul umussu amaziv, ntta issqdac (employer) tinfalayin (expression) d tikrakaäin (timides) puma (afad) ur isxyyiq (mettre en colère) imazivufuboyn u ad ssurdan (accuser) amussu s ubïïu n taynut (unité) tanamurt. urkawl n ugadir (charte d'Agadir) tiwi d tazugayt (devise) "tayunt di tuggut" (unité dans la diversité). max?

aytbab n ukrawl n ugadir ran s tazugayt a ad inin i ifnatn (ennemis, adversaires) n tmazivt is tanggarut ad  nttat d yan n ufräis (élément) zg ifräisn issuncukn (constituer) tuggut (pluralisme; diversité) zi itwassn lmuvrib. maca tuggut ad tvima agnsu (intérieur) n tayunt i tgnses (représenter) tuoourba d lislam (arabité et islam).

yizzar nstl (critiquer) tazugayt ad n ukrawl n ugadir mani d nskn is amnzay (principe) yad ur itmsasa (convenir) akd tilawt (réalité) d usurs (position) n tmazivt. acku itarra tt d yan n ufräis waha akd ifräisn nniän infurn (étrangers) i d yusin zi brra.  s uyad nssumlully (inverser) tazaguyt ad u nssavul it amya: "tuggut di tayunt" mani d nskn is tayunt tgnsas it tmazivt i d yizzarn i qao ifräisn nnidvn issuncukln tuggut.

akd tmarniwt n ufrak (conscience) amaziv d tmvar n umussu amaziv, ssufvn d imvnas imazivn yan n umnzay nniän ittini is "tmazivt d yat n tavawsa d tanamurt".  maymmi?

acku aytbab n umnzay ad ran ad inin i ymazivufubiyn i tn issurdan (accuser) s ubïïu n imuvrabiyn, is tmazivt ur tlli d ca n tvawsa isnçmayn (intéresser) imazivn waha. s unmgal (au contraire), nttat d yat n tavawsa n qao imuvrabiyn. dix, nttat ur tlli d ca n tavawsa d tamzzaçart (relevant de la race, raciale, raciste).

ituman d dix is anzgum (amnus = souci) n infatn n tmazivt d ntta illan awarni umnzay ad n "tamazivt d yat n tavawsa d tanamurt".

maca infatn a ssnen mamc vad amdn (exploiter) amnzay ad n umussu amaziv afad ad wtn di tmazivt s tafakult (sous prétexte) is tmazivt maci n imazivn waha acku tnçmay qao inamurn imuvrabiy. ssntan sttln u ccatn di tmazivt di tuvmsa (presse)taorubit.

maca iqqn ad nssikz is tmazivt tbarqc (gagner) aïïas s tazugayt ad n "tmazivt d yat n tavawsa d tanamurt". tssiwä it var aïïas n imuvrabiyn i irgbn di tikklt tamzwarut is tlla yan tavawsa n tmazivt tssars aïïas n isqsan xf tutlayt d tnttit (identité).

tanbaät (pouvoir) ad tmims (adopter) amnzay ad, maca ad  t tssnfl (changer) s yat n tanfalit nniän: "tamazivt d agra (ayla) n qao imazvn". min tra ad tini tanfalit ad? u max?

1 - ad tili tavawsa tamazivt d agra n qao imazivn, isnumul (signifier) is imazivn ur vur sn azrf ad mzvn xf tmazivt acku qao imuvrabiyn ttursn digs. amnzay amaynu n lmxzn amaynu iccat var wnzav (retrait) n tvawsa tamazivt zg aytbab nns imazivn. d manaya i isns (appliquer, exécuter) lmxzn asmi issnta "lirkam" puma tmazivt ur tvima dg ifassn n imazivn.

2 - maca amayuj ujar (le plus dangereux) dg umnzay ad n lmxzn d usmuqql (considération) n tmazivt d agra. max? acku agra nzmmar ad t nzznz, ad t ndj, ad t nwddar (nzlu), ad t nssnfl... d ayad i ira ad ig lmxzn s tmazivt: ad tt ikks zg ufus n imazivn afad ad zzays igg ntta min ixs. d ta d tumayt (contenu) n "tsrtit tabarbarit tamaynut".

3 - oawd, acku lmuvrib, s wudm unãib (officiel), ntta d yan n tamazirt d taorabt u d azyn zi lmuvrib aoran, lmuvrib n waorabn. dix, "tmazivt d agra n qao imuvrabiyn" tra ad tini is nttat d agra n waorabn ad zzays ggn qao min itnafan (être utile) aorabn n lmuvrib.

iswi (but) n usuvl n tmazivt d agar n qao imuvrabiyn d tarrawt (le fait de vider) n tmazivt s tumayt nns tasrtit. tmazivt nttat di tumast (essence) nns d yat n tavawsa d tasrtit. dix, tikkst n tsrtit zi tvawsa tamazivt, ira ad ini tikkst n tmazivt s imant nns.

di tidtt, asmi ntxaëës dg wassav (rapport) jar tmazivt d imuvraboyn, ntaf is tmazivt maci d agra n imazivn. d nitnin illan d agra nns. mamc?

acku d nttat i d asn itfkn tanttit nsn tmazivt itqnen var tmurt tamazivt mani tddarn. qao wnni (walli) itddarn di tmurt n tamazva itavul d amaziv di tnttit nns, itavul dix d agra n tmazivt. s umdya sarkuzi, aslway (président) n fransa, mqqar antti (origine, appartenance) nns d hangarya, maca umi izddv u itddar di fransa idwl d afransis tuc as fransa tanttit tafransist acku yavul d agra nns ttic as nttat tanttit nns.

dix, iqqn ad nmzv xf tmazivt d timilit (propriétaire) n imuvrabiyn acku nntat d tanttit nsn qao, maca ur tlli d agra nsn am d yusa dg inaw n ujdir.

     

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.