uïïun  139, 

ymrayur 2958

  (Novembre  2008)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

iqqn ad itwabäa lislam xf taorubit di lmuvrib

Ilggan n "Malte Laurids Brigge"

Taxfift n Unwal

Masinisa ngh

Tudert zund asetta

Unufen isnunufen

Usful d yiws n ilmcan

Agheddu n nwar

Français

Colonialisme et repentir

Marcus Cornelius Fronton

Sakkou

La Jemâa: catalyseur de développement ou structure  d'intermédiation?

Vers une pensée fondatrice du théâtre amazigh

Nouvelle publication de l'association Afrak

العربية

من أجل إسلام مستقل عن العروبة بالمغرب

المغرب أم أمرّوك أم موراكش؟

نحو فكر مغاربي مختلف بالكلية

رياح الجنوب تهب على ليركام

المدارس الخاصة ترفض تدريس الأمازيغية

أسقط الحمار من جديد؟

اثنان وثلاثون سنة من السجن لطلاب الحركة الأمازيغية بمكناس

المدارس الخاصة ترفض تدريس الأمازيغية

مبادرة المليون محفظة تقصي الأمازيغية

منافقو التعريب

الإعلام الإلكتروني الأمازيغي

الطوبونوميا الأمازيغية

أشيطنة المرأة في الفيلم الأمازيغي

كتاب جديد بالأمازيغية

كتاب جديد لمحمد أسويق

كتاب المجموعات الغنائية السوسية

فيضانات الناظور

تأجيل محاكمة عبد العزيز الوزاني

بلاغ الحركة الأمازيغية بإمتغرن

بلاغ الجمعيات الأمازيغية بالناظور

نشاط ثقافي لجمعية سلوان الثقافية

بلاغ اللجنة التحضيرية للحكم الذاتي بالريف

تعزية الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة

بيان جمعية أسيكل

بيان الحركة التلاميذية بولماس

 

 

 

Ilaggn1 n «Malte Laurids Brigge»

Yura t: Rainer Maria RILKE (1875-1926)

Ismzzgh t: Mimun Amsbrid

 

(Igwtman2)

Izlan ur smmukknen (signifier) cra attvas lqmi twarrin di tmzvi! yuccl agh (on devrait) ad nraja ad najju, tudart nngh qahh, u is itwafrg (si possible), ict n tudart d tazirart, hma di tnggarut, u di tsyurit s wattvas, bar (peut-être) ad nzmr ad narri mraw (dix) nni n tmghalin (lignes) i ghad ilint d tinni d nitnti. Acku/mizi izlan ur ggin, ammn tghiln cra zzaysn, d tufrayin (sentiments) (tin ad tilint ghrngh zik), nitni llan d tirmitin (expériences). Hma ad narri [ghas] ij n izli iqqn (il faut) agh ad nili nzvra attvas n ighrman (villes), n iwdan, n tghawsiwin; iqqn agh ad nssn imudar (animaux), yuccl agh ad naca mamc ttvawn ijdvadv u ad nssn mamc tggnt tlullicin timzyanin lqmi arzzmnt ghar tuffut. Iqqn agh ad nzmr ad nswingm altu (repenser) di cra n tbridin n cra n tmnnadvin ur twissnint, di cra n imsagarn ttugha ur twiqqln, di cra n ticriwin attvas zgwami ttugh ntwala tnt tadsnt id, di cra n wussan n tmzvi umi tqqim tagzi (mystère) ur tfri (éclairci), dg imarawn (parents) nngh i ttugh nsxyyaq/nsghilif rxmi ttawin agh d cra n tumart (joie) ur kidngh d tusi (tlla d ict n tumart t’twag i yij nnidvn), dgw attvanen n tmzvi issntan s cra n imuttvuyn udjghn u d imayuzn (graves), di cra n wussan twazryn di cra n ixxamn d imzga (calmes) udren, di cra n tuffutin x tma n yilil (mer), dg ilil s iman nns, dg ililn, dg idvan (nuits) n umuddu itrjijin s nnj igwjn u ttvawnt akd itran – u ur ittudu (il ne suffit pas) ad nzmr ad nswingm di qqah ayad. Iqqn agh ad ghrngh ilint tctwin (souvenir) n wattvas n idvan n tayri (amour) illan ict ur trwis di tnnidvn, n ighuyyan n tmttvutin i di illa mzri n tarwa, n tmzvurin tinfsas, tumlilin, tuttvisin, itgnfan. Yuccl agh ad nili ttugha nbedd ghr uzllif n yinni umi itffgh iman, nqqim akd imttinen dg ij n wxxam asrjm nns irzm, izwwicn (bruits) tadfn d zgw amur ghr wnnidvn. U ur ittudu ad ghrngh ilint tctutin. Yuss agh d ad nssn ad tnt nttu rxmi uggutnt (sont nombreuses), u ad ghrngh ili uzmar (patience) amqqran hma ad nraja ad dwrnt. Acku tictutin s iman nsnt ur llint ca oad d aynni. Hma dwrnt dayngh d idammen, d aswadv (regard), d asillf (geste), rxminni ur ghursnt iqqim bu ism u ur qqimnt tmsbdvant xafngh, ar lxdnni i ghad isur, dg ict n tsragt (heure) tudrus attvas, ad tkkr jarasnt, tawalt tamzwarut n izri.

Deg wnggaru, ssuturgh tafart ad ur tghttvr ifaddn i imarirn nngh imzyanen i ghad t ighren! (Amsbrid)

Tizmilin (Notes):

1 cahiers

2 extraits

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.