uïïun  139, 

ymrayur 2958

  (Novembre  2008)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

iqqn ad itwabäa lislam xf taorubit di lmuvrib

Ilggan n "Malte Laurids Brigge"

Taxfift n Unwal

Masinisa ngh

Tudert zund asetta

Unufen isnunufen

Usful d yiws n ilmcan

Agheddu n nwar

Français

Colonialisme et repentir

Marcus Cornelius Fronton

Sakkou

La Jemâa: catalyseur de développement ou structure  d'intermédiation?

Vers une pensée fondatrice du théâtre amazigh

Nouvelle publication de l'association Afrak

العربية

من أجل إسلام مستقل عن العروبة بالمغرب

المغرب أم أمرّوك أم موراكش؟

نحو فكر مغاربي مختلف بالكلية

رياح الجنوب تهب على ليركام

المدارس الخاصة ترفض تدريس الأمازيغية

أسقط الحمار من جديد؟

اثنان وثلاثون سنة من السجن لطلاب الحركة الأمازيغية بمكناس

المدارس الخاصة ترفض تدريس الأمازيغية

مبادرة المليون محفظة تقصي الأمازيغية

منافقو التعريب

الإعلام الإلكتروني الأمازيغي

الطوبونوميا الأمازيغية

أشيطنة المرأة في الفيلم الأمازيغي

كتاب جديد بالأمازيغية

كتاب جديد لمحمد أسويق

كتاب المجموعات الغنائية السوسية

فيضانات الناظور

تأجيل محاكمة عبد العزيز الوزاني

بلاغ الحركة الأمازيغية بإمتغرن

بلاغ الجمعيات الأمازيغية بالناظور

نشاط ثقافي لجمعية سلوان الثقافية

بلاغ اللجنة التحضيرية للحكم الذاتي بالريف

تعزية الاتحاد المغربي للشغل بالحسيمة

بيان جمعية أسيكل

بيان الحركة التلاميذية بولماس

 

 

 

tamssizwarut:

i yan n lislam ibäa xf taorubit di lmuvrib

(Pour un islam indépendant de l'arabité au Maroc)

yura t: mupmmd budhan

ituman (paraitre) d amagnu (normal, "unzil") u d agmawi (naturel) ad wtn ivalcyanen ( zi "tavalca" = nationalitarisme, panarabisme) dg umussu amaziv u ad t gzrn (considérer comme ennemi), acku ayad itmsasa akd tadiyulujit nsn taorabt i ittinin is amussu amaziv issuncuk (constituer) yan n umija (danger) xf tayunt (unité) taorabt. maca ad igzr umussu islamawi dg umussu amaziv u ad days iwwt, manaya ur illi d amagnu ula d agmawi acki itnmgal (se contredire, "itmyaba") akd tadiyulujit nsn i yurzzun ad tsseslm (islamiser) timtti (société) d uwank (état), u maci ad tn tsoarrb zunt iorubiyn.  

amntil (cause) n amyaba (anmgal) yad vur islamawiyn itaf asgzi (explication) nns dg usmuni u d asrks (le fait de confondre, de faire l'amalgame), jar lislam d taorubyt. asmuni yad itic inlkamn ad:

-tamzavt (défense, "astan") n umussu islamawi xf lislam itmmsmad (être égal, être une même chose) d tamzavt xf taorubyt s wammak (sens) nns amazzaçar (racial).

-amussu islamawi, di lmuvrib, ntta d udm nniän (yaänin) i wmussu avalcyan aorubi. dix, asmi amussu amzwaru iccat di tmazivt, itawz -issn ngd ur issin -iorubiyn u iticc asn afus.

d ayad itjjan ca n tivirfatin (parties), zi lmxzn d ikabarn ioruiyn, ssurrusnt (inciter) xf ugazar (animosité) d umlasay (conflit) ingr (jar) islamawiyn d imazivn s min (may) fssar (publier) d isrkisn xf umussu amaziv. acku amussu islamawi iskka (construire) addad (attitude) nns bnid (vis-à-vis, "arndad") i tmazivt xf isrkisn ad, u iwïïa di tazqqurt (piège, "taxcbt" i das ndyn (tendre un piège) iorubiyn. ammu (mki) i itavul umussu islamawi d amagzar (ennemi) n umussu amaziv.

iorubiyn tran (txsn) zi tvnnawt (création) n ugazar ngr islamawiyn d iorubiyn, puma ur din itili ca n umyawaz d umyaäa (ad ggn "taäa", alliance) vad yilin d amayuj (dangereux) xf tilawt (existence) n iorubiyn di lmuvrib.

di tidtt, mc (mri) amyaäa yad illa jar umussu amaziv d umussu islamawi, ad yili d ca n tavawsa d tagmawit u d tamççult (logique), s unmgal (au contraire) n umlasay jar asn illan d imlççi (artificiel, non naturel) acku uænen (fabriquer) t ifnatn (adversaires, opposants) iorubiyn n umussu amaziv.

twagit (rejet, refus) n umussu islamawi i tingmiyin n (revendications) n imazivn, s usmemms (s "memmis" = adoption) nns n waddad n ioruboyn s imant nns arndad i tmazivt, issväal it di aïïas n inmgal:

1- umi asavd (objectif) n umussu islamawi d aseslm n uydud d uwank - u maci asoarrb nsn - ur ntwiri bu ca n umntil (cause) d amavçin (raisonnable) i twagit n umussu islamawi i tnttit (identité) tamazivt am yat n tzlva (cadre, akatar) mani vad isseslm umussu islamawi aydud d uwank s tvnnawt n yan n uwank islamawi maca nanttit nns d tamazivt.

2-twagit n umussu yad i tngmiyin timazivin itmyaba ula akd timdwilin (au sens de "références", tasavulin) tidiyulujin nns:

-amussu yad ira ad igg am tagduda taslamawit n iran. mca ittu is iran tsbdd anhil (au sens de "régime") nns asrti islamawi xf tnttit tafarisit u maci taorabt. dix, afad ad ggn islamawiyn n lmuvrib s tidtt zund iran, yuccl (falloir) ad qnen anhil nsn asrti islamawi var tnttit tamazivt u maci var tnttit taorabt.

- daysn (digsn) inni (willi) i ran ad ggn am ïïaliban di afvanistan. maca oawd ttun is ïïaliban vnan (créer) yan n uwank islamawi itqqnen vur tnttit d tafvanit - u maci d taorabt - n tmurt tafvanit. dix, puma ad ggn am ïïaliban, yuccl ad ili tnttit n uwank nsn islamawi - maci d taorabt - d tamazivt acku tammurt d tamazivt u maci d taorabt.

- din (vinn) oawd willi (inni) ixsn ad ggn am ukabar (parti politique) "tavdmt d tnflit" (justice et développement) aturki. maca ttun is akabar aturki imzzv (défendre, itstn) xf lislam di tzlva n tnttit taturkit u maci taorabt. dix, puma ad ggn s tidtt am ukabar aturki, iqqn ad mzvn ula d nitni xf lislam di tzlva n tnttit tamazivt illan d tanttit n tmurt.

3- islamawiyn imuvrabiyn tmyaban oawd akd imnzay (principes) nsn islamawiyn asmi tnnaln (soutenir) u ssdkan (corroborer) tasrtit n usoarrb u tstan tt. is lislam idda d ad isoarrb ivrfan niv ad tn issidf di lislam? dix, imala islamawiyn n lmuvrib mzzvn xf lislam s tidtt, iqqn ad dggrn (rejeter) tasrtit n usoarrb u ad tt agin (refuser) acku nttat d yat n tsrtit d tamazzaçart ttmyaba akd lislam i d yusin ad isseslm ivrfan u maci ad tn isoarrb.

amntil, dix, n udggr n islamawiyin imuvrabiyn i tngmiyin timazivin is nitni d yan n wudm nniän n umussu aorubi di lmuvrib. ass mani vad d dwln d islamawiyn s tidtt, mani vad mzzvn xf imnzay n lislam u maci imnzay n taorubyt, ad wddarn (ad tntl, ad nnuffarn) s udraf (rapidement) qao imlasayn ibïïan jar umussu amaziv d umussu islamawi di lmuvrib. zmmarn, dix, ad ggn yat n taäa jar asn ad zzays mnalan (affronter) munen amussu aorubi illan d afna nsn s sin idsn. taäa yad ad vurs yili asnfar (projet) n yan n uwank islamawi maca tanttit nns d tamazivt u maci d taorabt acku tammurt n lmuvrib d tamazivt u maci d taorabt.          

               

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.