uÔÔun  142, 

sinyur 2959

  (Fťvrier  2009)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

tanttit jar tmurt d tutlayt

Tagrawla n isemghan

Afgan

Tagrawla

Amzruy

Hnna d yinsi

Azvru n tmazirt

Turart i yan uzal ijelan

FranÁais

L'histoire obsťdante

L'affaire suspecte des "12 siŤcles"

AÓcha Heddou, le tťmoin de l'ultime combat de Zaid Ouhmad

Une justice pour imazighen

Minucius Felix, l'africain voilť

Les "fleurs du ciel" de Omar Taws

Ouvrage en poťsie berbŤre

Communiquť du CMA

العربية

الهوية بين الأرض واللغة

ويستمر الكذب المخزني

ثلاثة رؤوس السنة

هاجس الهوية عند محمد شكري

الهوية والأصل

من تاريخ قبائل أيت عطّا

جمالية الاسم المركب في الأمازيغية

ديوان عبد الرحمان بلّوش

ديوان الشاعر أفولاي

تأهيل العمران وإهمال الإنسان بالريف

الإعلام الإلكتروني الأمازيغي

كتاب يوميات مقاومة مغتالة

بيان الحركة الأمازيغية بمراكش

بيان العصبة الأمازيغية

مسرح تافوكت على القناة الثانية

تقديم وثيقة: من أجل دولة تستمد هويتها من الأرض الأمازيغية

القضاء ينصف المندى الأمازيغي

بيان الحركة الأمازيغية بمكناس

بيان الحركة الأمازيغية بالقنيطرة

نداء إلى القناة الثانية

تقرير عن أسبوع أمود

 

 

 

tamssizwarut:

 

tanttit jar tmurt d

tutlayt

(L'identitť entre langue et territoire)

yura t: mupmmd budhan

 

dg uÔÔun 103 zg uvmis "amašal amaziv", yura mas mbark bulgid yan n umgrad mani itstil (critiquer) tatggart (document) i d tssufv "tamsmunt n tnttit tamazivt" zi nnašur.

man (matta) istalen i igga mas bulgid i tatggart ad?

ittini mas bulgis is tatggart tarra qao min itqnen vur tnttit vur tmurt asl (sans) ad tarr taynit i ifršisn (ťlťments) nnišn i ssuncukn (former) tanttit, am tutlayt (langue).

d tidtt, aÔÔas n ifršisn tadfn s tidtt dg usunck n tnttit, zund tutlayt, amzruy, idls, aÁwar, ijjd (religion)...  maca, jar inggura yad, yuccl (falloir) ad nbša jar min illan d amzwar d min illan wis sin, min illan d amqran d min illan d amaÁvyan, min illan d imzirg (indťpendant, autonome) d min illan d amsšfar... 

mas bulgi ittini iqqn, dg waddad n lmuvrib, ad nfk (nuc) tizwuri (prioritť) i tutlayt illan d afršis amzawaru u axatar di tnttit.

mamc vad nssn is d tammurt nvd d tutlayt illan d tamzwarut di tnattit? ad nÁar ma tn zzaysnt sin itbddan xf tnnišn, u man tn illan zzig snt d timzirgt ur ttasr (avoir besoin) ca n ufršis nnišn puma ad tili.

ur nzmmr ad naf ca n tutlayt asl afgan (homme) tt isawln, afgan ad iqqn ad ili itddar di ca n tmurt. dix, tutlayt ur tzmmr ad tddar s ixf nns waha. ttasr afgan itasrn ntta tammurt. maca nzmmr ad naf ca n tmurt ur digs ula d yan n ufgan, s unalkam ula d yat n tutlayt. ayad iskan is tammurt nttat d afršis axatar u amzwaru dg usunck n tnttit acku ur itasr ca ifršisn yašnin. s unmgal (au contraire), ifršisn nnišn, am tutlayt, tasrn nitnin tilawt n tmurt amzwaru oad i vad zmrn ad ilin. d manayad i ijjin tatggart ad tqqn tanttit amzwaru vur tmurt zzat tutlayt.

s uyad ntaf azwl (ism) n ivrfan (peuples) d tutlayin nsn ntta d azwl n tmurt s imant nns: avrf acinwi ttini as "cinwa", tutlayt nns ttinin as oawd "ccinwa" acku azwl n tmurt d "ccinwa".

ad nurda (supposer) is yat n tmurt itddar digs yan n uvrf, vurs yat n tnttit u yat n tutlayt waha. maca yan n tafult (partie) ilmd tanglizt (langue anglaise) u issnta issawal it al ami ittu tutlayt nns tamzwarut, u iqqim ur issn vas tangnlzit. ad nurda oawd is yat n tafult nnišn tlmd tacinwit u tssnta tssawal it vas nttat al ami tettu tutlayt nns tamzwarut. dix, var ungga ntaf avrf nni yavul kraš n ivrfan s kraš n tnttitin: tanttiti n tmurt, tnattit tanglzit d tanttit tacinwit. mamc izmmar uvrf ad ad yavul d acinwi acku issawal tacinwit? manaya ur t itddag (accepter, admettre) tavÁint (raison).

oawd imala d tutlayt i itgucculn (dťterminer) tanttit, iqqn yan n uzyn n imuvrabiyn ad ilin d ifransisn acku ssawaln tafransist. oawd yuccl ad yili yat n tafult n ifransisn d imazivn u d aorabn acku llan aÔÔas n iwdan di fransa ssawaln tmazivt d taorabt.

imala nqqn tanttit var tutlayt, ntarra imazivt d yan n tdrsi (minoritť) d tamzvyant acku drust i iqqimn ssawaln tmazivt s umntil (ŗ cause) n tsrtit n usoarrb. u imala isul usoarrb izmmar ad yass ca n wass mani imazivn ur ssiwiln qao tutlayt nsn tamazivt. dix, imala nxzzar vur sn s tanila (du cŰtť) n tutlayt ad nawš ad nini is imazivn ur llin qao di lmuvrib. maca mani ntqqn tanttit vur tmurt, imazivn llan ališ (toujours) acku tammurt tamazivt tlla ališ u ommars (ursar) ad twddar (tzla). 

 

 

  

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.