uïïun  148-49, 

tamyur - tzayur 2959

  (Août - Septembre  2009)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

asudyt d usoarrb d asrtit d taçuëant d ictn

Nada

Tanessist

Akud n tmazight

Tarwa n imazighen

Awal d iman

Ar diqqar

Imal

Français

Entre racisme et nationalisme

L'amazighité entre le marteau historique et politique

Approche de l'érotisme à travers la poésie rifaine

La mer dans la chanson rifaine

"Timatarin" de lahoucine Jouhadi

Le "livre noir" et le temps des liquidations

Livre Sur M.Chafik

Communiqué de l'association Amghar

العربية

التهويد بفلسطين والتعريب بالمغرب: وجهان لسياسة عنصرية واحدة

أنا الأمازيغي بلادي عربية

لن ترضى عنك العرب والفرنجة حتى تسجد لأصنامهم

التمثيل الباراميتري للشلح

الفعل المدني والملف المطلبي الأمازيغي

المغرب مملكة أمازيغية

أمرّوك أم موراكوش؟

هل العرب عرب؟

التاريخ الاجتماعي لدادس

الخطب قد طمى

تملالت، وجهتي الأخيرة

المطالبة بالحكم الذاتي مضيعة للوقت والجهد

الشهد الشعري في الشعر الشوهادي

قراءة في فيلم بولملاين

كتاب الأمازيغية والسلطة

القصة الأمازيغية والطفل

ديوان أكزيرن

المؤتمر الأمازيغي الأول للشباب

جمعية إيكيدار تعقد جمعها العام

 

 

 

Akud n Tamazight

Yura t: Andich idir

 

Mara nssars d imegrad (articles) i tarin imarirn imazighn i tmezzaghen xef taghawsa tamazigha, ad ten af uran s taorabt nigh s tefranssist.

Da nita i di tmrusa jar ifassen nnegh ijjen n useqsi d axatar d netta: mani tella tamazight di tirra n imariren a? u neccin nssen belli ineggura yad d nitni i ytettaren zi tanbadvt tamerrukit ad tsnsveb zi tutlayt tamazight deg ijjen usadvuf (loi) d adimuqratvi.

Di tidet maci d azegal (erreur) n imarirn a i tarin s tutlayin tinfurin acku nitni mgharen d di tinmel taorabt i d asen tslmed ijjen n uxarres d aorubi u xminni i ghad bedden xef tirra s ughir xaf sen ad arin s tutlayt ilmden di tinmel.

Dinni ijjen ddab n imariren nnidven i ghar llant tizemmar afad ad arin s tamazight maca di twarat d ict tarin s taorabt, ttinin s minzi arezzun ad ssiwdven tabrat nsen i wattasv n midden.

S sin inawen (types) a nteffegh ghar ijjen ugmudv (résultat): tamazight ass a teddar deg waddad n usinef d utwattu. Asinef a issenta d akd uwnak n lmerruk zi lltva n uzarug nes assegwas n 1956 ar ussan n yidv a u netta tugha ideffar di tsghart n tmazight ict tsertit teccur s tamazighufibit ar aduf tekkes marra min itqnen ghar tilawt tamazight deg igaren n uselmed d tebdelt (administration) d Lmedya…

Ar ami amazigh yedwel ur itwiri ixef nes di tudert ur itaca aked taydji nes ur yessin tadlsa nes ura d tagherma nes ibnan inuba nes s nnej i tmurt a.

D manawya i yjjin amazigh isehgar zeg yiman nes u issoeffar zi wennidven amec isyura iles amazigh deg ijjen n usurs (situation) d aoeffan d ijjen ugmudv i tsertit n ussoarreb i d yussin huma ad tnegh iles amazigh di tamazgha.

Aggagen (intellectuels) imazighen ur qqimen tswaden di tsertit tamazighufubit, upu g ussegwas n 1967 tlul d ict n tmsmunt d tamaynut s adu isem n (amrec) iddaren ar dghi isrusan taghawsa tamazight d ijjen n uswi zi tiwriwin nes d taghunsa nes.

Zi senni ar djuxa yaghul amussu amazigh amecnaw asennan yegga am wazzu rami dewrent tracca n tmsmunin timazighin di kuy uraq di tamazgha u di barra nes. Snbghar ma nssihel yiman nnegh deg ukrunulujya n umussu, ass a netta ghar s tansa nes di teyyart tasertant di lmerruk. amec ssmegh ughanib n ineghmasen yuzzer attasv fellas.

Asmetter (conseil) inu i wmussu, mara ixes ad isnjm tamazight zi tmettant u mara ira ad ioebbez ujar x lmexzen, ixesv ad issenta amezzegh zeg ixef nes ad isufegh ilaghuten nes s tmazight imariren ula d nitni ad arin imegrad nsen s tmazight aked ughezdis n imdyazen d imsnflal

Ssnegh amegrud asertan yuser (avoir besoin) ijjen n umawal d amagnu ur tessinen imarirn acku ur tghrin di tinmel maca ulabudda zi tzemmar mahend ad teddu tamazight ghar zzat

(Andich idir)

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.