u´´un  148-49, 

tamyur - tzayur 2959

  (Aoűt - Septembre  2009)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

asudyt d usoarrb d asrtit d tašuŰant d ictn

Nada

Tanessist

Akud n tmazight

Tarwa n imazighen

Awal d iman

Ar diqqar

Imal

Franšais

Entre racisme et nationalisme

L'amazighitÚ entre le marteau historique et politique

Approche de l'Úrotisme Ó travers la poÚsie rifaine

La mer dans la chanson rifaine

"Timatarin" de lahoucine Jouhadi

Le "livre noir" et le temps des liquidations

Livre Sur M.Chafik

CommuniquÚ de l'association Amghar

العربية

التهويد بفلسطين والتعريب بالمغرب: وجهان لسياسة عنصرية واحدة

أنا الأمازيغي بلادي عربية

لن ترضى عنك العرب والفرنجة حتى تسجد لأصنامهم

التمثيل الباراميتري للشلح

الفعل المدني والملف المطلبي الأمازيغي

المغرب مملكة أمازيغية

أمرّوك أم موراكوش؟

هل العرب عرب؟

التاريخ الاجتماعي لدادس

الخطب قد طمى

تملالت، وجهتي الأخيرة

المطالبة بالحكم الذاتي مضيعة للوقت والجهد

الشهد الشعري في الشعر الشوهادي

قراءة في فيلم بولملاين

كتاب الأمازيغية والسلطة

القصة الأمازيغية والطفل

ديوان أكزيرن

المؤتمر الأمازيغي الأول للشباب

جمعية إيكيدار تعقد جمعها العام

 

 

 

tamssizwarut:

asudyt di falis´in d usoarrb di lmuvrib: sin n udmawn n yat n tsrtit d tamazzašart d ictn

(La juda´sation en Palestine et l'arabisation au Maroc: deux faces d'une mŕme politique raciste) 

yura t: mupmmd budhan

ismummuy (dÚnoncer, rÚprouver) lmuvrib aliń (lbda) tasrtit n usdyt (juda´sation) i tsnns (appliquer) israil di tmurt n Falis´in. asudyt ad išwa vur zzat a´´as dg iyurn ad inggura umi ivts (dÚcider) unvlaf (ministre) israili  n umsawań (ministre de la communication) yisrail katz ad issudyt (juda´ser) izwlan (ismawn) n ujar 2500 n ivrman (villes, villages) d idvarn (lieux, sites) di Falis´in. iswi n uvtas a d asnfl n ismawn aorabn s ismawn d udayn puma ad twddar (tzlu) tanttit (identitÚ) taorabt n Falis´in u ad twarr dg wansa (place) nns tanttit tudayt s yan n wudm vad skanen is tammurt nni (lli) n wudayn u maci n ifalis´inyn acku ismawn nns d udayn u maci d aorabn.

icna u yišil ad ismummy lmuvrib zi tsrtit n usudyt tašuŰant (raciste, tamazzašart) i ttg israil di Falis´in. maca ma ittu lmuvrib is ula d ntta isnns tasrtit ad tašuŰant s imant nns arndad (bnid) i tmazivt? lmuvrib, zund israil di Falis´tin, isnfla izwlan imazivn n idvarn ijuvrafuyn s izwlan d aorabn afad ad isfń (effacer) tanttit tamazivt u ad tt isnfl s tnttit taorabt i ssnfaln (exprime) ismawn aorabn. ad nidar (bdr) ca n imdyatn: izwl amaziv n "tala tazňňavt" snfln t var izwl aorab "loin lpmra"; "aglmam aziza" snfln t var "bupayrat lalla loziza"; tayzirt n "tura" snfln tt vur tayzirt n "layla"; tayzirt n "icffarn" snfln tt var "ljuzur ljofariyya"; "igr n islan" snfln t vur "pql lvizlan"; izwl amaziv "accawn" snfln t var "cfcawn"; "ti´´awin" snfl t vat "ti´wan"...

s unalkam (par consÚquent) ur din min (mayd) ib´´an jar min tllal (pratiquer) israil di Falis´in d min illal Lmuvrib i tmazivt. tililtin (pratiques) ad s sin itsnt ssuncuknt (constituer) yat n tsrtit d tašuŰant bnid tuourbt di Falis´tin d tmazivt di Lmuvrib. dix, di talilt ad tašuŰant arndad i tmazivt, Lmuvrib itgg, s iamant nns, min ttg israil di tmurt n Falis´in.

U maci tikkst n izwlan aorabn di falis´in d tikkst n izwlan imazivn di lmuvrib i ismunan tanbańt n israil d tnni (tanni) n lmuvrib. tmunan ula dg wa´´as n imyuyn (mythes) i isszrayn (justifier) tasrtit tamazza^šart n israil d tanni n lmuvrib bnid i tmazivt.

s imyuyn n israil ntaf: umyey n uvrf idvr akuc (peuple Úlu par dieu), umyey ittini is falis´in d tammurt n umsagar n qao udayn n umańal... s imyuyn i d ssufvn iorubiyn di lmuvrib, ntaf: umyey n 12 n timań (siŔcles) zg ami i ilul uwank amzwar n lmuvrib, illan d awank d aorab; umyey n "ddahir lbarbari" i yucin tazrfanit (lÚgalitÚ, lÚgitimitÚ) i wmgaru (guerre) mgal (contre) tmazivt.

ntwara, dix, is tasrtit n usoarrb i itllal lmuvrib arndad i tmazivt d tacniwt (jumelle) n tsrtit tašuŰant n usudyt i tllal israil di falis´in. s sin itsnt d tacniwin acku t´ńnt s yiff d ijjn, iff n ugazar (le fait de considÚrer comme ennemi) n israil arndad i waorabn di falis´in, d ugazar n iorubiyn di lmuvrib arndad i tmazivt.

imara (iv) lmuvrib ismummuy s tidtt tasrtit tašuŰant n usudyt i tllal israil di falis´in, iqqn ad ibby (rompre) akd (agd) tsrtit tašuŰant n usoarrb i illal ntta s imant nns di lmuvrib, acku tasrtit ad n usoarrb ur ttmzaray (ŕtre diffÚrent) di ca xf tsrtit n usdyt i tllal israil di falis´in, mamc yizzar nssfra u nssgzu.

 

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.