uïïun  148-49, 

tamyur - tzayur 2959

  (Août - Septembre  2009)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

asudyt d usoarrb d asrtit d taçuëant d ictn

Nada

Tanessist

Akud n tmazight

Tarwa n imazighen

Awal d iman

Ar diqqar

Imal

Français

Entre racisme et nationalisme

L'amazighité entre le marteau historique et politique

Approche de l'érotisme à travers la poésie rifaine

La mer dans la chanson rifaine

"Timatarin" de lahoucine Jouhadi

Le "livre noir" et le temps des liquidations

Livre Sur M.Chafik

Communiqué de l'association Amghar

العربية

التهويد بفلسطين والتعريب بالمغرب: وجهان لسياسة عنصرية واحدة

أنا الأمازيغي بلادي عربية

لن ترضى عنك العرب والفرنجة حتى تسجد لأصنامهم

التمثيل الباراميتري للشلح

الفعل المدني والملف المطلبي الأمازيغي

المغرب مملكة أمازيغية

أمرّوك أم موراكوش؟

هل العرب عرب؟

التاريخ الاجتماعي لدادس

الخطب قد طمى

تملالت، وجهتي الأخيرة

المطالبة بالحكم الذاتي مضيعة للوقت والجهد

الشهد الشعري في الشعر الشوهادي

قراءة في فيلم بولملاين

كتاب الأمازيغية والسلطة

القصة الأمازيغية والطفل

ديوان أكزيرن

المؤتمر الأمازيغي الأول للشباب

جمعية إيكيدار تعقد جمعها العام

 

 

 

Tarwa n imazighn...

Yura t: Mohamed ROUGIE

Cek qarn ac aqbayli

Nec qarna y arifi

Tarwa n imazighn

Taryast n ighilasn.

Nec mis ndpar n ubaran

Cek mis n tizi uzzu

Fus g fus anojn x usnan

Ticri nex war tbddi siqqst n wazzu

Ar gha nqqas mixf narzzu.

Cek qarn ac acawi

Nec qarn ayi asusi

Adrar nec d udrar inu msawasn

Mara tihzzizin nni idaysn

Tawyntid di tfxsa n imazighn

Tawnt id di tafryunt n tmazighin

Tabrat nex ntat zi merami itwassn

War tdji d taqssist ura d thajit n wuccn

Cek qarn ac amzabi

Nec qarn ayi aznasi

Amzruy nec war ydji damaynu

Days irqhen mara izuran inu

Ncin d tarwa n imazighn

Taryast n ighilasn

Fus g fus ad nawdv gha utargui

Akis nsurf x yejdi awarghi

x isrmad ad nari tinfinagh

X yasran d tqaciwin n idurar.

Cek qarn ac aclhi

Nec qarn ayi arifi

Rjdud nec dyni drjdud inu

Amnus nec d wni d amnus inu

Tira nec d tini d tira inu

Ncin s ufus d wmjar

Nuzzar x ddam n iyanfar

Tarwa n imazighn zi mermi

Tidet nex war dji d taqssist qariduc

War dji tamomutc n camparuc

Ncin d tarwa n imazighn

Ad ncarz tamazgha ad s ng imtturn

Ticri g usnnan nix g uzrvu

War t sbddi ticri ghar min narzzu

Hima ad nawdv ad nkks asidvudv n ghezzu.

(Mmis n temsamane - temsamane77@hotmail.com)

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.