uïïun  150, 

mrayur 2959

  (Octobre  2009)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

mlmi amutty zi "tsrtit tabarabarit" vur "tsrtit tamazivt"?

Imazighen d ughrbaz n Uzrvu

Asfru amazigh

Umyey n rmendvar n jeddi

Ger qwen allen d terzmed tent

Uffan nm

Imezran

Twareg

Amedyaz

Tammurt n Temsaman

Ar ur tallat...

Français

Approche de l'érotisme à travers la poésie rifaine

Marcus Aurelius Olympius Nemesianus

La culture amazighe

العربية

متى ننتقل من السياسة البربرية إلى السياسة الأمازيغية؟

ترسيخ الهوية العربية للمملكة المغربية

العرب أمازيغ مازغة

الأمازيغية المفترى عليها

اللغة العربية رابعة عالميا؟

أين التلفزة الأمازيغية؟

لسنا عربا

حول الضجيج اليهودي الأمازيغي

الصحافة الأمازيغوفوبية

ممحاة لمحو الجهل بمحو الأمية

وسط  فاس، الحرية

المطربة ديهيا تغرد من جديد

الشاعرة ربيعية دريدي نجمة الشعر الأوراسي

ديوان للشعار محمد أرجدال

كتاب م إيزولا

رسالة هيومن رايتش إلى وزير الداخلية المغربي

صدور قاموس شاوي عربي

ندوة بالمكسيك حول الثقافة الأمازيغية

بلاغ مركز الذاكرة المشتركة

بيان تنسيقية تنزروفت

اليوم العالمي للشعوب الأصلية

بلاغ من تيضاف بتافراوت

بلاغ لمنظمة تاماينوت

بلاغ للجمعيات السياحية بالحسيمة

 

 

 

tamssizwarut:

mlmi amutty zi "tsrtit tabarbarit" vur "tsrtit tamazivt"?

(Quand passera-t-on de la "politique berbère" à la "politique amazighe"?)

yura t: mupmmd budhan

matta "tsrtit tabarbarit"? matta tumayt (contenu) nns? matta isuvad (objectifs) d iswan (buts) nns? s uvzdis nniän, matta "tsrtit tamazivt"? matta tumayt d iswan nns? min (ma) tt ibïïan xf "tsrtit tabarbarit"?

wid (ina) d isqsan mi xf vad narm (essayer) ad nstn (répondre).

tawinst (phrase) n "tsrtit tabarbarit" tuman (paraitre) d di tallit (époque) n tmharsa (colonisation) tafransist di lmuvrib. "tasrtit tbarbarit" ttini vur imasayn n tmstna (protectorat) qao tivtasin (décisions) d isuäaf (lois) i tqnen var tmazivt d imazivn i d tssufv fransa. itadf dg tvtasin ad d isuäaf ad aslmd n tmazivt, asnas (application) n izrfan imazivn, tikkst n tmura zg aytbab nsnt imazivn...

imala d ta (tad), s uzgzl (en bref), d tumayt n "tsrtit tabarbarit", matta iswi nns?

iswi nns ur t tuvi, am (zund) inna "umussu anamur", ad twwt lislam d taorabt u ad tssarumy (christianiser) imazivn. iswi (awttas) nns d askcm (au sens d' "intégration") n imazivn dg uwank (Etat)aorab amaynu  i tvnna (créer) fransa di lmuvrib. dix, "tasrtit tabarbarit" d yan n ullal (moyen) i tjjan imazivn ad ddagn (accepter) tanbaät (pouvoir) taorabt n uwank aorab i tssnta fransa di lmuvrib. s wallal n "tsrtit tabarbarit", imazivn ttffun d, di tikklt tamzwarut dg umzruy nsn, tddarn ddaw (s adu) tanaya (souveraineté) n yan n uwank taorab d anfur (étranger) xf tmurt nsn tamazivt.

akd uzarug (indépendance, "tasimalt" aussi) di 1956, awank aorabt tuva imda (achevé). dix, imasayn (responsables) n uwank aorab ur usrn (avoir besoin) ad lvsn (recourir à...) var "tsrtit tabarbarit" afad (acku) ad skcmn imazivn dg uwank aorab amaynu.

maca akd isggusa n 90, mani issnta umussu amaziv imqqar u tmarnint tingmyin (revendications) nns, awank aorab ittupaz (être obligé) ad isns "tasrtit tabarbarit" i ilkmn tqiccit nns akd tvnnawt (création) n "lirkam".

iswi n tasrtit ad tabarbarit tamaynut - taqburt (ancienne) d tnni (tanni) n fransa - n "lirkam" d askcm n imazivn dg unagraw (système) aorab i tska (fonder, construire) fransa di lmuvrib. "tasrtit tabarbarit" tamaynut n "lirkam" tsniomil (feindre, faire semblant) tssikiz (reconnaitre) s tutlayt d tussna tamazivt puma ad tarr (vider) tmazivt zg tumayt nns tasrtit u ad tsul, s unalkam, tgdlt (exclusion) tasrtit n tmazivt. tagdlt ad tasrtit n tmazivt d tfada (condition) u d asugr (garantie) n uzdduy (continuité) n wvmar (domination) n iorubiyn xf imazivn.

s uyad tafada tamzwarut n usbddi n tgdlt tasrtit n tmazivt d asbddi n "tsrtit tabarbarit" i vad yavuln d "tasrtit tamazivt". min ibïïan jar sin n tsrtitin illan mradasnt dg wammak (sens) nsnt?

 amzray (différence) jar (ingr) "tsrtit tabarbarit" d "tsrtit tmazivt" itavul vur usafav (source, origine) n tiguriwin (mot, "tawalt" aussi) "barabri" d "tamazivt". "barbari" ssufvn t id infurn (étrangers) xf imazivn u ggin t d azwl (nom) i imazivn. dix, "tasrtit tabarbarit" d yat n tsrtit d tanfurt vtsn (décider) zzays infurn xf imazivn min yuccl (falloir) ad ilin imazivn.

s unmgal (au contraire, à l'opposé) "tasrtit tamazivt", acku taguri "tamazivt" d izwl i ggin imazivn s ixf nsn i ixf nsn, ad tili d tasrtit zi ssuyaran imazivn ixf nsn s ixf nsn asl (mbla) ca n tvtst n infurn. s unalkam, "tasrtit tamazivt" tra ad tini asavul n imazivn i tilelli d tasimalt (azarug) nsn. tumayt n "tsrtit tamazivt" tgnses (consister), dix, di tanaya n imazivn xf tmurtn nsn mani nbbän (gouverner) iman nsn  s iman nsn. asrkn (destinée) nsn itli dg ifassn nsn u maci dg ifassn infurn xafsn. ayad isfada ad yili uwank n lmuvriv d amaziv itmsasa akd tmurt tamazivt n imazivn.

D wad d "amutti adimuqrati" (transition démocratique) n tidtt i iqqn ad xafs mzvn idumuqratiyn n tidtt.

 

     

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.