uïïun  152, 

mggyur 2959

  (Décembre  2009)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

içnga imdadtn n tutlayt taorabt

tirra s mazivt: man tayafut?

Irifiyen n Fraku

Inwjiwn n ughlluy

Ijjign gh lqaloa n umggun

Tarja n arrimet s raxart nnes

Mayemmi neccin d imeggura

Ungal n "Nunja tanecruft n izrfan"

Tafunast n jeddi

Tisfay n tayri

Tayri inw

Xatci rwazna

Français

Tichonius, le chrétien iconoclaste

La culture amazighe entre le sérieux et l'ironie

La désertification culturelle

Poetas del Mundo et Tamazgha

العربية

الأعداء الحقيقيون للغة العربية

ماذا لو أن الأمازيغية...؟

التعريب رجس من عمل الشيطان

أن نكون "نينيين" أو لا نكون

تصور علي شوهاد ومجموعة أرشاش لأملرك

الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف: هواية أم سياسة؟

قراءة في ديوان الشمس الآفلة

مجلة مركز الريف لحفظ الذاكرة

جمعية سكان الجبال تحل بتغسالين

بيان تامازغا/الحسيمة

جمعيات الأطلس في لقاء بأزرو

تجديد مكتب جمعية تانكرا

بيان تنديدي للتنسيقية الوطنية

بيان الحركة بموقع القنيطرة

بيان جمعية تامازغا بالعروي

تجديد مكتب جمعية تيفاوت

 

 

 

Tullizt:

Inwjiwen n ughlluy

Yura t: Mimun Amsbrid

 

Tfuct tghri. Nqqim aghzdis x ughzdis x tbadut, awarni taddart nngh. X arragub, acmmudv nni ttejja tfuct awarnas ixssi, ils idvfar wnnidvn. Zg wzwraragh ghar uwarghi, ajenna issnta itziyziw. Tirart n tfawt d tallst tticc i yzghran ca n tfras nnidvn ur djint am tinni n wass. Twettva d ict n tffrawt1 sneyfan ghars wurawn n iwdan d imddaren: ur ttsrid awar ura d asbooi ura tazut ura d asjiwjw.

Aghzdis xf ughzdis, nssusem: nc d ymma ur tmsiwidv s wawar. Idvwdvan nns ghettvrn tidmamin n ttsbih, ict tdvffar tnnidven. Udm nns ynnirsen2 tmsdvfarnt xafs tfras n tmulli3. Ssnegh is ur kidi tdji – aqqat mani nnidvn, akid ca n iwdan nnidven, ur ten ssingh nc. Tteg akidsn awar ad msagren ghar ughlluy, x tbadut n awarni taddart. Xmi ghad isala umsawadv, ad tbedd, ad ay ttini: «kker ammi ad nadf ghar babac».

Iwdan a n ughlluy, ur d ttisn lbda: ict n twara tenna yi: «tittvawin inu ddakkwalnt id urant!».

Mani ttaf anict uya n tffrawt ghar ughlluy?! s wass ur xafs tharrted: ad tinid days ayraw n tmgharin! ur tssined aqqat jar txswin, tdveffi nigh ttezzvi; ura g iyyer ttekks d armu i tfunast nigh tmjjer imarmez; ur tssined aqqat di tgharghart tdarrez tabisvart nigh tssray imarmez; ura tqqim ghar tsirt, tharri imarmez – ca d iwzan, ca d taneghda: ad yttecc, g wass nni di ymjer, d afrfur, d aryun, d zembu nigh d tazvmmit!; ur ttessned aqqat ghar ifllusn d ifruryn idvnnat, ttettvf ten ijjn ijjn, tssekka ten zi titv n ulgzim («zi tittvawin n iwdan», tenna yi umi tsseqsigh: maymi sn ttgged amnni a ymma ?); ur ttssined tarbu aqbuc, tettvef abrid n tara tazggwaght, ad taym aman n tissi; ura tessars d tadvuft, tqqim ad tqardvec; ura tssekka tasettva x isuray n taddart, nigh ttari d zi taddart n lalla Tlaytmas zegga xafs tssij, tegga s mayn ghad tecc, tsrir as ihrucn nns, tssird as, teqqn as, tssufgh t d ad tqqim di tiri, adu tsrighwa; ur tssined…

Xmi ttghima x tbadut ghar ughlluy, di tectut di tteffgh Tmurt zi tfawt hama ad tadef di tallest, di fssynt twilawin4, ddakkwalnt d iorbab, di ssusumn imddaren, tbeddaln iwdan, ddakkwalen d nitni-ur-djin d nitni, aswingm iddakkwal d tirja – rxdnni, mala tzvri t, ad tinid ur tdji d tenni d amettudvt nni tugha ur itiwdven ad tecmez azdjif nnes: tarsa, udm nns isfdv, tffgh t tzwegh nni n wmarri d tamara n wass; idvuwdvan nns sqiccimen i tedmamin n ttsbih; tittvawin nns zvwant, jmmdvent: twarant mayn ur twirigh. Wi ttwara? Ur ssinegh!

Udm nns iddakkwar d tisit, tmsdvfarent xafs tifras n yinni ttwara.

Wi kid ttemsawadv ymma gw ghimi nnes n ughlluy?!

Amenni kuy aghlluy: nettat twara, nec twarigh t ttwara. Ar as srgh ttini: «kker a mmi ad nadef ghar babac, issudjs uya!».

(Mimun Amsbrid)

Tizmilin:

1 Le calme

2 Serein

3 Tendresse

4 Les formes

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.