uïïun  154, 

sinyur 2960

  (Février  2010)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

is "ddarija" tamrrukit d tantala d taorabt?

Tabrat tameggarut

Tabrat inu

Tadvuri n taguri

Tiq nigh war zir

Inkraf

Rcem s tguriwin

Adllis "sadu tira... tira"

Français

L'amazighité entre la loi divine et la loi humaine

Tanger: un toponyme amazigh

Réflexion sur la question amazighe

L'identité et les droits culturels amazighs

العربية

هل الدارجة المغربية لهجة عربية؟

سنة أمازيغية سعيدة ولو كره المغرضون

قضية الهوية في الديانة الإسلامية

رسالة بدون طابع

الجغرافية والهوية الوطنية الليبية

اتهام بالخيانة كل من ينادي بالوطنية

معتوب لوناس: المتمرد الظريف

ضربة المدفع التي مددت حدود مليلية المحتلة

تاريخ مقرصن

الأمازيغية ومفهوم التعدد والاختلاف

الثقافة الأمازيغية وتأثيرات العولمة

الشعر الأمازيغي بالجنوب الشرقي

تأسيس فرقة تنغريت لأحيدوس

كلمة الجمعيات الأمازيغية بالناظور بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة

جمعية سكان الجبال تعقد مؤتمرها الأول

رسالة مفتوحة لجمعية تيموزغا

بيان الحركة الأمازيغية بثيطاوين

أرضية جمعية أسيكل

تجديد مكتب الشبكة الأمازيغية بتزنيت

بيان الشبكة الأمازيغية

 

 

 

tamssizwarut:

 

is ddarija tamarrukit d tantala d taorabt?

(La "darija" marocaine est-elle un dialecte arabe?)

yura t: mupmmd budhan

maci imarrukiyn iqubbaniyn waha iflsn (croire) is "ddarija" tamarrukit d yat n tantala (dialecte) d taorabt. ula d "imusnawn" imuvrabiyn ttinin is tuoourba n "ddarija" d yat n tidtt d "tussnant" (scientifique).

iqubbaniyn ttinin is "daraija" d taoarabt acku iwyn tt id akidsn aorabn asmi d kcmn vur tamazva. uma di tmnaät (au sens de "milieu") takadimit, "imassanen" (savants) ttinin is "ddarija" tgnses (représenter) aswir (niveau) avrfan (populaire) n talilt (pratique, action de "pratiquer") n tutlayt taorabt akd uvzdis n uswir aklasiki n tutlayt a itwaqdacn di tira d tçëigt (publication). arnnin, afad ad ssnçan (prouver) tuoourba n "ddarija", is aswir n "ddarija" ntaf it qao di tutlayin n umaäanl am tfransist illan "ddarija" nns d "largu" (l'argot). dix, am illa "largu" d mmis n tutlayt tafransist, "ddarija" ula d nttat d illis n tutlayt taorabt.

min ad anv isnçmayn (icqan =intéresser, importer) dg "unça" (preuve) yad n tuoourba n "ddarija" tamarrukit, inlkamn (conséquences) nns isrtiyn (politiques): imala (mc, iv) qao imuvrabuyn ssawan "ddarija" illan d tantala d taorabt, analkam, dix, is qao imuvrabiyn d aorabn acku ssawaln tutlayt n babatsn aorabn imzwuru i kidsn d iwyn taorabt mani d ddan vur tamazva.

maca is "ddarij" nttat d "largu" n tutlayt taorabt itqqn ingr snt assav s imant nns itqqnen jar tafransist d "largu" nns?

ad nuc c n imdyatn zi "largu" n tfransist:

"Les flics arrivent", "il a la touille", "il est dingue", "il est cinglé", "c'est un con", "il a beaucoup de fric", "tu as vu le mec dont je t'ai parlé?", "il trime toute la journée", "il a rencontré une gonzesse", "va te faire foutre".

tiwinas (phrases) ad, di tjrrumt nsnt, d tiwinas d tifransisin mqqar digsnt awaln ur twaqdicn di tutlayt n tinml d tira. dix, d tidtt "largu" itgnses aswir avrfan n tutlayt tafransist. maca itvima iqqn vur tutlayt u maci d ca n tutlayt d tanfurt (étranger) xf tfransist.

ad nuc rux c n imdyatn zi "ddarija" tamarrukit:

ـ "حل الباب"،

ـ "هذا العسل جاري"،

ـ "طار ليه النعاس"،

ـ "لحم خضر"،

ـ "شبع لحوت على راسو".

 qao wnni (wanni) isvudan (exceller, maitriser) tutlayt taorabt ad issn is tiwnna (expressions, "tinfalayin") yad ur llint, dg tjrrumt d tiskiwin (structures) nsn, d taorabt waxxa tiguriwin (mots) nsnt tqqnent vur taorabt. mana yad isskan d is "ddarij" d yat n tutlayt tmmçla (différente) xf tutlayt taorabt acku vurs yan n unagraw ajrrumi (système grammatical) ur itqqn var wanni n taorabt. u nssn is tumast (essence) n tutlaytt d tajrrumt nns u maci d tiguriwin nns.

imala "ddarija" ur tlli d yat n tantalat d taoarabt, min izmmar ad tili?

manis d ttawi tutlayt tanttit (identité) nns? max nttini i tutlayt tacinwit "tutlayt tacinwit"? acku tlul di tmurt tacinwit. max ntini i tfransist "tutlayt tafransist"? acku tlut di tmurt n fransa. max nttini i taorabt "tutlayt taorabt? acku tlul di tmurt n waorabn. dix, kuy tutlayt ttaym d tanttit nns zi tmurt mani d tlul tawala tamzwarut.

 i "ddarija" tamarrukit, mani tlul u mani d ttffv var tilawt (existence)? tlul u tffv d di tamazva. dix, nttat d yat n tutlayt d tamazivt acku talilit nns tuva t di tmurt n imazivn.

analkam (conséquence) is imuvrabiyn qao idsn d imazivn acku tutlayin ssawaln d imazivin u fvnt id di tmazirtn n tamazva u maci usint id zi tiniri (barra).

iqqn dix ad frkn (avoir conscience) imrrukiyn is "ddarija" d tmazivt nsn wis sin u ad mzvn (lutter) afad ad tt id arrn vur ayt bab nns imazivn u ur tt jjin dg ufus n iorubiyn. asavul n "ddarija" vur tnttit d tadra (origine) nns timazivin. asavul n "ddarija" vur tadra nns tamazivt d asavul, di tikklt d ict, n qao imuvrabiyn vur tanttit nsn tamazivt.

iqqn, dix, ad imzv umussu amazivt dg ubrid n usmzv n "ddarija", illan d tamzvt, di tawala d ict, n usmzv n imuvrabiyn itflisn is nitnin d aorabn.

 

 

     

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.