uïïun  154, 

sinyur 2960

  (Février  2010)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

is "ddarija" tamrrukit d tantala d taorabt?

Tabrat tameggarut

Tabrat inu

Tadvuri n taguri

Tiq nigh war zir

Inkraf

Rcem s tguriwin

Adllis "sadu tira... tira"

Français

L'amazighité entre la loi divine et la loi humaine

Tanger: un toponyme amazigh

Réflexion sur la question amazighe

L'identité et les droits culturels amazighs

العربية

هل الدارجة المغربية لهجة عربية؟

سنة أمازيغية سعيدة ولو كره المغرضون

قضية الهوية في الديانة الإسلامية

رسالة بدون طابع

الجغرافية والهوية الوطنية الليبية

اتهام بالخيانة كل من ينادي بالوطنية

معتوب لوناس: المتمرد الظريف

ضربة المدفع التي مددت حدود مليلية المحتلة

تاريخ مقرصن

الأمازيغية ومفهوم التعدد والاختلاف

الثقافة الأمازيغية وتأثيرات العولمة

الشعر الأمازيغي بالجنوب الشرقي

تأسيس فرقة تنغريت لأحيدوس

كلمة الجمعيات الأمازيغية بالناظور بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة

جمعية سكان الجبال تعقد مؤتمرها الأول

رسالة مفتوحة لجمعية تيموزغا

بيان الحركة الأمازيغية بثيطاوين

أرضية جمعية أسيكل

تجديد مكتب الشبكة الأمازيغية بتزنيت

بيان الشبكة الأمازيغية

 

 

 

Adllis amaynu n umaru Kannouf: “Sadu tira… tira”

Yura t: Abdelmottalib ZIZAOUI

 

Immarni d deg iyar n tsekla tamazight di Arrif ij n wedlis d amaynu, netta d ammud1 wis krad n Karim KANNOUF: “sadu tira… tira”, awarn i “Jar wesfed d usennan” (2004) d “Reowin n tayri” 2009. Adlis a myawazen deg usegged n tira d tighri tughzint2 H.Banhakeia El Hossaein Farhad d A.ZIZAOUI. netta d adlis wis kuzv i d tessufegh tabridt n tghuri timazighin n tesdawt n Wejda3.

Mamec i d yusa di temsizwart n wedlis a:

Adlis a isseghmi d, jar tefray nnes, ca n tqessisin d timaynutin4, mani ameghri ad daysent yaf isental5 msebdvan maca ttemsagarn di talgha.6 Azrawi igga asvurif deg iyar n tqessist tamazight: yarcem izlan nnes s wattvas n tmeghra7 i iggin afray icna. Kannuf ittsessu tamazight s tidi n tira huma ad teghmi ad terqeh deg iyar n tsekla tamadvlant8.

Tikti9 i ittcuqn ammud a d taghuyyit mgal10 ahwws n tesghart n Umazigh, zi Siwa ar Kanari. Nettat temsebdva xaf sin n wudmawn: Tira d tayri. Tira di tqessisin d asentel d amaynu di min ittwarun ar assa. Nettaf days axarres i isseddaran min iteddarn di tatlayt11 am tmazight. Izlan a d awardi i wulawn yarghin s ucemmudv n tira…

Di “Sadu tira… tira“, issars d marra min izemmar ad yini d marra min war izemmar ad yini. Izlan a ssummten lehriq d tghufawin, tadvsa12 d imettvawn, aoeffar d timmuzgha.13 Fruryn d alaghi i war ittmettin. Tira a ttinitent xaf tutlayt tamazight, xaf tallest yarezzun tifawt, xaf wfgan i iffudn tayri, xaf umezwag14 i iffudn Arrif, xaf umettva i iffudn tadvsa, xaf ufadi i iffudn aman, xaf weghray i iffudn anqar, xaf tussanin i iffudent leowin, xaf useghdi i iffudn awal, xaf wawal i iffudn tira, xaf tira i iffudn tira.

Kannuf ixs ad yari, tira nnes xsent ad ksent afray xaf tmazight, ad yari min ghars di twengimt nnes, huma ad nessen belli netta iqqen ghar tmazight, tamazight teqqen ghars. S manaya izzi anegh d tiqessisin a yardvent qao iwaln n tcuni imudn s lehriq d tayri, s marra tufrayin15 n umaru.

Deg umeggar, tiqessisin a tettarent zeg Imazighen ad tent gharn, ad tent zzvun deg wulawn nsenn, war tent ttejjin ca d tiyujilin teddarent di tattut…

Amawal:

1 Recueil

2 Etude analytique

3 Filière des études amazighes, université d’Oujda

4 Nouvelles

5 Sujet

6 Forme

7 Rimes

8 Universelle

9 Idée

10 Contre

11 Oralité

12 Rire

13 L’honneur

14 Emigré

15 Emotions et sentiments

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.