uïïun  157, 

smyur 2960

  (Mai  2010)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

arrifubya tdwl d vur ukavar n listiqlal

Jar twizext n tidet d tarja

Tawengint

Gar-muzzvel

Tamazight menchk n isggssen ad nejla

Di taddart

Français

La région: comment et pourquoi faire?

Timitar d'Azaykou

Réflexion sur la régionalisation

Aristippe de Cyrène

L'épopée de Ddhar  Ubarran

Quelle loi faut-il respecter?

Sortie du livre: is nsul nedder?

"Histoire et société de l'Adrar..."

Activités de l'association Tankra

العربية

وجوه "الريفوبيا" تعاود الظهور بحزب الاستقلال

ما معنى "الأمازيغي" لدى الأمازيغ؟

الأساطير المؤسسة لإيديولوجيا التعريب بالمغرب

أكره هويتي كره الزور

عربية القرآن حجة على العربان

هوية قسرية

حوار مع الباحثة جميلة فلاح

مولاي علي شوهاد: رؤية فلسفية في الشعر والفن

حوار مع المناضل انديش إيدير

تطورات جديدة في تظلم مومن الصافي ضد وزارة الثقافة

كتاب إقليم كرت

الإفراج عن المناضل ليديب بوبكر

بيان جمعية تامازغا

بيان مجلس التنسيق لتاماينوت

بيات لمعتقلي تزنيت

اختتام الدورة الثانية لجائزة أليس

بلاغ الحركة الأمازيغية لموقع أكادير

اللجنة التحضيرية لجمعية إزرفان

 

 

 

 

tamssizwarut:

 

arrifubya tdwl d vur ukabra n listiqlal

(La Riphobie réapparait de nouveau chez hizb listiqlal)

yura t: mupmmd budhan

 

ifsr (publier) uvmis n loalam yan n umgrad, ass n 23 krayur 2010, isswal xf tangmit (revendication) n timanit tamnäayt (autonomie régionale) n arrif, yura t racid zmhuï. azwl (titre) nns: "udmawn n tilla(sédition, trouble, discorde) tavul (tdwl) d vur rrif). amgrad ad iflç (futile) u iccur s isrkisn. ur itnzggi (mériter) tamrarut (réponse) molik (mc, iv) ur illi d azwl nns ittinin min ur ilkm aäris n umgrad ad t issfra u ad t yini. 

azwl issawal xf wavul n udmawn n tilla var arrif. manis udmawn ad? ur din bu turda (doute) is azwl itavd (viser) oabdlkril lxïïabi d muhmmd sllam amçyan, isaän (héros) n wanwal d tagrawla n 1958 - 1959. akabar (amulli) n listiqla ismcta bahra min igga dg irifiyn di 58 - 59 mani inva zzaysn ij n wuïïun d amqran. ira ad yini umulli n listiqlal s uzwl ad is mamc nsbdd tagrawla n irifiyn di 59 s tmssi d tmnviwin, amnni nnit iqqn ad ngg i yinni (unna) itettarn timanit i yarrif.

amgrad yuym d awaln nns s usrks n "ääahir lbrbari". dix, min ibddn xf isrkisn itili ula d ntta d asrks. s uyad amgrad iccur s isrkisn xf arrif d irifyn.

ittini umgrad is ayt bab n timanit tamnäayt n arrif vur sn yat n tadiyulujit ttqn vur tamadlanit (esprit de clan, tribalisme). ad nssqsa amaru n umgrad: wi ibïïan tiwuriwin (fonctions) di lmuvrib s ulgam (asfrn, critère) n tamadla (clan, famille) d tawsit (tribu)? maci d obbas lfasi, amqran n unabaä d uxatar n listiqlal, asmi itgg ayt tamadla nns dg idvarn icnan? alami yavul unabaä amrruki, i issluya (présider) obbas lfasi, zund yat n tbhart n ayt lfasi lfihri.

di tidtt, max aïïas n imrrukiyn tettarn tamanit tamnäayt i twaçit (région) nsn? puma ad lultn (se libérer) zg tamadla n ayt lfasi lfihri i yarrin lmrruk d agla nsn i ntinin waha. avmar (domination, hégémonie) n tamadla n ayt lfasi lfihri xf unabaä d ntta d amntil (cause) n tiggunçit (sous-développement) dg itddar lmrruk.

ittini umgrad is ayt arrif ran ad bäan arrif xf lmrruk. ad asn nini irifiyn ursar ad djn lmrruk, mi xf mmutn babatsn u i skan (bâtir) s tmnyat nsn, i ayt lfasi lfihri d tamadla n obbas lfasi. nitni tettarn tamanit tamäayt i yarrif nsn, maca di tayunt tanamurt n qao lmrruk.

imala (ig) arriv xf umgrad n loalam, manaya ur ixs ad yini is nc mzvev xf tngmit n tamanit n arrif. uhu, nc mgal i tngmit ad acku twariv tt d yat n tngmit d "tamçyant". nk, di qao inni (unna) itmimsn (zdln, adopter) tanttit n tmurt, nra ad yavul lmrruk marra d amaziv u maci arrif waha. nra ad yili uwank amrruki d amaziv u maci yat niv sin n tmnaäin zi lmrruk. acku tammurt n lmrruk d tamazivt, dix, awank iqqn ad yili ula d ntta d amaziv.

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.