uïïun  158, 

sdyur 2960

  (Juin  2010)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

is taorabt d tutlayt n tayunt?

Ma yaghan afgan?

Isutar n tmzvi

Di tifrayin n umzruy

Mani tllid?

Français

Les derniers baatistes

Le sort d'imazighn en Afrique du nord

Carneade, critique des certitudes

L'épopée de Dhar n Ubarran

L'orpheline Aicha

Les revirements de l'histoire amazighe

1 mai amazigh à Khnifra

Activités d'associations à Khnifra

العربية

هل العربية لغة الوحدة؟

من هم الانفصاليون حقا؟

الخطابي، الأمازيغية والحركة الوطنية

الأمازيغية المكتوبة باللاتيني ستطرد الفرنسية من بلاد تامازغا

بيان المعتقل عبد الله بوكفو

بيان معتقلي القضية الأمازيغية

الفراعنة الأمازيغ

حوار مع الكاتب محمد الصالح ونيسي

ديوان جديد للشاعر فريد زلحوض

وفاة الفنان أعشوش

بيان المرصد الأمازيغي

نداء إلى الجمعيات الأمازيغية

نشاط لرابطة تيرّا

بيان جمعية أكنول

بيان الحركة الأمازيغية بأكادير

نشاط الحركة الأمازيغية بثيطاوين

الدورة التاسعة للجامعة الصيفية

ملتقى الأدب الأمازيغي

 

 

 

tamssizwarut:

 

xf umsqsi n usqqim amattu n uslmd itqnen vur tussna n tutlayin:

is d tazqqurt itwandyn i tmazivt?

(A propos du questionnaire du Conseil Supérieur de L'enseignement concernant les compétences linguistiques:

Est-ce un piège tendu  à tamazight?)

yura t: mupmmd budhan

 

yaçn usqqim amattu n uslmd (Conseil Supérieur de l'Enseignement, CSE) i imswaän (inspecteurs) n uslmd yan n umsqsi (questionnaire) xf tivurawin (compétences) n tutlayin itwasqdacn dg tinmal di lmrruk. 

amsqsi isskcm tmazivt akd taorabt, tafransist, taglnzit d tlimant. ismuqql (considérer) tamazivt zund tutlatin yaänin i lmdn inlmadn dg uvrbaz. tugdut (égalité) ad jar tmazivt d tutlayin nniän iticc azal (valeur) i tmazivt, acku ixzzar vurs am qao tutlayin zi lmdn inlmadn dg tinmal.

maca tamukrist taxatart dlla dg tugdut ad s imant nns. max? acku tugdut ad ttawi vur tanmglit (inégalité) asmi istanen (réponses) xf umsqsi skanen d is tamzivt ur tzmmar ad tili am taorabt niv tafransist.

ad nfk ca n imdyatn zg isqsan n (CSE):

 

asqsi wis kraä ittini: man tafsna (degré) n tussna nnk i tutlayin tlmded. asqsi yad itettar zg umstan ad issiwl xf wawal d tira zi tutlayt i ilmd. ur din bu turda (sans doute aucun) is qao astanen ad inin is ur ssinen ad arin tmazivt acku ur dasn yizzar lmdn tt dg tinmal zund taorabt d tfransist. s unalkam, istanen xf usqsi yad iskan d tamazivt is nttat ur tiwiä aswir (niveau) n tira. dix, nttat d yat n tutlayt oad ur tzmmar ad tili d tutlayt n tinml mani tira d taäullit (nécessaire). 

asqsi wis 19 itettar i imstanen ad inin man tutlayt itettr anmuggar n tawuri (marché du travail).

acku tmazivt tddar dg tgdlt (exclusion) d ustmi (marginalisation) u ur tkcim vur tdblt (administration), ur tlli dg umspizwar (concours) n tawuri, dixn qao istanen ad ini is tmazivt ur tnafa (être utile) i tawuri, s unmgal n taorabt d tfransist.

(CSE) ismqudda tmazivt akd tutlayin nniän puma ad iskn is nttat ur tzmmar akid snt tmqudda acku nttat ur tiwiä tavara (compétence) nsnt.

di tidtt, ur itgzi (suffire) ad din tili tagdut jar tmazivt d tutlayin yaänin dg umsqsi waha. tagdut tamdaddt iqqn ad tssnta s usikz n tmazivt d uslmd nns i qao imrrukyn ujar 30 n isggusa. rxdnni oad i nzmmar ad nuc yan n umsqsi mani tmazivt ttili akd uvzdis n taorabt d tfransist acku qao itsnt tarznt (bénéficier) s tugdut n isulufn (égalité des chances) d ictn.

uma ad nsmqudda tmazivt akd tutlayin yaänin dg ukud mani tmazivt ttddar tagdlt, manya ur itili vas d tazqqurt (taxcbt) tetwndy i tmazivt afad ad tili tagdln nns d tazrfant (légale).     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.