uïïun  161, 

tzayur 2960

  (Septembre  2010)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

timukrisin n taorabt i d as vnnan inmzav nns

Tilawt n tsetiti tadelsant di Libya

Tighri dg udellis n "Asfidjet"

Arabeo n ussan

Français

La tradition amazighe

"Lhesnawi d ccix"

La métaphore érotique en poésie amazighe

Aytma imazighen azul

L'APMM crée la section de Sefrou

CMA dénonce la politique anti-amazighe du Maroc

العربية

إيمازيغن أو ضفدعة كليرك

مشاكل اللغة العربية التي يخلقها المدافعون عنها

الهوية والجنسية والأمازيغ العروبيون والوطنيون

تعقيب على مقال انتشار الإسلام بأوروبا وأسيا

حوار مع الشاعرة خديجة إيكان

لعية الجرح الأمازيغي

أئمة الظلام والأمازيغية

الأرض بتكلم عربي

قصص قصيرة جدا

الدورة التاسعة لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير

بلاغ اللجنة التحضيرية من أجل تنظيم سياسي

بيان مؤتمر الشباب الأمازيغي

بيان اللجنة التحضيرية للحكم الذاتي للريف

مهرجان إملالن أوورغ

 

 

 

tamssizwarut:

 

timukrisin n tutlayt taorabt i d as vnnan inmzavn nns

(Les problèmes de la langue arabes que lui créent ses défenseurs)

yura t: mupmmd budhan

 

zg uzarug (indépendance) ar vilad (dvi, iäa), lmrruk iqarä (dépenser) imilyarn xf umxumbr (tamukrist) atlay (linguistique). maca amxubr ad aqqat oad immars itggan (itraja) afra nns. amaynu n tmukrist ad d askasi (débat) xf ddarija tamrrukit i tettarn ca n imrrukiyn ad teïïf ansa n taorabt.

maca inmzavn n taorabt tarran xf yt bab n ddarija s uzawar d tuææëa (insulte) u maci s tussna, tamçla (logique) d wanzatn (preuves). asmi inna bncmsi is iqqn ad itwsnfl (changer) izli anamur (hymne national) acku digs c n tguriwin (mots) ur as nt itgzu (comprendre), zawarn t u ææarn t mqqar bncmsi issars yan n usqsi itnzga (mériter) taslät (analyse) d uswingm (réflexion).

yan n umxumbr n tutlayt taorabt is imnzav nns ur tagin ad tt skasan u ad ssarsn isqsan xf waddad n tutlayt ad taorabt. ayad itjja tt ad tqqim dg tiggunçit (sous-développement) nns mani ur tzmmar ad tffv acku imnzavn nns ur txsn.

 tamukrist wis sin n taorabt is imvnas nns ssiffan (préférer) tutlayin tinfurin i tivëi n tarwa nsn. dix, mamc nzmmar ad nili d imaglayn (sincères) dg unzav nnv xf taorabt imala (mc) nssvaëa tarwa nnv di tutlayin nniän? wa d asrkas u d azbullv (hypocrisie).

tamukist wis kraä n taorabt is imnzav nns tarran, asmi d asn ttinin is taorabt ur tt issiwil ula d yan dg umaäal, is addad ad d amatu snen t qao tutlayin nniän mani tlla tutlayt n umsawaä d tutlayt n tinml d tira. mca manaya ur illi ommars (ursar) d tidtt. tafransist, s umdya, issawaln imzdav dg imsuggar d nttat i ntaf dg tinml. uma taorabt nttat tavul d yat n tutlay tmmut acku ur zzigs tmsawaän imzdav.

tamukrist wis kuç n taorabt is imnzav nns ttinin is ivrfan yuyurn vur zzat smursn (réussir) acku ssqdacn tutlayt nsn taymmawit (maternelle). dix, iqqn ad nssqdc ddarija d tmazivt illan d tutlayin tiymmawitin n imrrukiyn. astan (réponse) ad n imnzav n taorabt issdka (appuyer, étayer) tingmiyin (revendications) n ayt bab ddarija.

s tmnaät yaänin, iqqn ad nssn is timizar n urubba ur ffivnt s tiggunçit n timaä tilmmasin (moyen âge) al ami ssntant ssqdacnt tutlayin nsn tiymmawatin u bbynt (rompre) akd tutlayt talatinit. amnni ula d lmrruk: ur izmmar ad idda vur zzat al vad issnta issqdac ddarija d tmazivt dg tinml u ad ibby akd taorabt i vad iqqimn d tutlayt n lquran waha d ijjd (religion).

 

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.