uïïun  161, 

tzayur 2960

  (Septembre  2010)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

timukrisin n taorabt i d as vnnan inmzav nns

Tilawt n tsetiti tadelsant di Libya

Tighri dg udellis n "Asfidjet"

Arabeo n ussan

Français

La tradition amazighe

"Lhesnawi d ccix"

La métaphore érotique en poésie amazighe

Aytma imazighen azul

L'APMM crée la section de Sefrou

CMA dénonce la politique anti-amazighe du Maroc

العربية

إيمازيغن أو ضفدعة كليرك

مشاكل اللغة العربية التي يخلقها المدافعون عنها

الهوية والجنسية والأمازيغ العروبيون والوطنيون

تعقيب على مقال انتشار الإسلام بأوروبا وأسيا

حوار مع الشاعرة خديجة إيكان

لعية الجرح الأمازيغي

أئمة الظلام والأمازيغية

الأرض بتكلم عربي

قصص قصيرة جدا

الدورة التاسعة لجمعية الجامعة الصيفية بأكادير

بلاغ اللجنة التحضيرية من أجل تنظيم سياسي

بيان مؤتمر الشباب الأمازيغي

بيان اللجنة التحضيرية للحكم الذاتي للريف

مهرجان إملالن أوورغ

 

 

 

Tilawt n tasertit tadelsant di Libya

Yuri t: Mazigh Buzakhar (Ifran-Libya)

 

S tallit taqburt ad naf imazighen n libya wel ukzen c azal n urar ghen cra di tasekla n tasertit, ula s izvray n idmi n amazigh d ilelli. Temmut tamektit n yudan nnegh? alemmi yellul assuggas 69, tagda d tamettant tamesslayt tilelli. S 70 al isuggasen 80, yekker amennugh jar idmi aorubi d idmi amzigh g acal n libya. Lemmi ad nezzver ad naf gher negh yudan tedder g lazv d fad, lhif n tugdut di tilawt mi tharrek d ghayyer xarittv n amadval kanc tawalt idjet, tasertit.

Ass a g tamnadvt nnegh tamazgha, tutven s attvan n tamseghrit (tagherbazt) taorubit. Inaonac nnegh ddren tumast lhif n tadelsant; amezruy, tasekla, ula ad nettu ujjed. Talgha imira i tusnaktit tanebadvt, tasertit taorubit di libya macci tezzvu in tamelghight yudan d meddan n tadelsant.

S 40 issuggasen n leomer tanebadvt n 69; in tiru wel yella c gher nagh tamughli n imal, imal amezruy, tagherma, tadelsant, almad ula imal tmagit nnegh g amadval yetbeddel s azal i wazal. Matta yeqqim g libya kanc icermadven n tabulisit, 40 issuggasen azwil d ameqrar i meddan iqqimun d jujufen tilelli, tilelli n tugdut ani tidett ayari aghref nnegh, di tmurt temmut dis tira, ula tira s fus ad terr tanetit n tmurt nnegh, libya d ides tamazgha. S alemmi ad nerr tanetit a nejjem ad nxemmem s idmi n umazigh.

Magher ad nessiwel s idmi n umazigh?

Di 1969 yeffegh af tizi amennugh n ametti, agraw qqarn as Amussu tigrawliwin di libya. Yeffegh agraw wid d ghres awal d tira tatrart af amezruy nnegh di tamazgha. Iggen ujjed amaynu semmant TAORUBIT, ani ametti n uzarug af tagherma d amezruy nnegh azvar n tmagit, tuli iden timeslayen n tirbaot n imusnawen ilibiyen g lmahudv nexs anutlay d anari s tidmi nnegh.

(Ifran-Libya 2010)

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.