uïïun  164, 

mggyur 2960

  (Décembre  2010)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

tamukrist n tnttit di lmrruk

Tamsghrit n tmzzuyt n Ibadviyn

Abrid ghar uzarug

Azekaw n Zen

Siwel, ini

Français

Le Maroc, une transition démocratique ou un autoritarisme sophistiqué?

Une langue à couper

Faut-il sacraliser la langue arabe?

Conte amazigh

Nouvelles interdictions de noms amazighs

Amnesty interpelle le ministre de l'intérieur sur à propos de Chakib Kheyyari

Organisation des jeunes amazighs

Cinéma des hautes montagnes

Conférences sur les recommandations aunisiennes concernant tamazight

Nouvelle publication amazighe

العربية

إشكالية الهوية بالمغرب

لمشترك العنصري بين القومجية العربية والصهيونية

محمد أركون والأمازيغية

الجهوية الموسسعة أو المؤامرة العروبية الموسعة؟

التعايش والمساواة في بلاد الأمازيغ

الحركة الانفصالية الصحراوية

تدريس الأمازيغية: واقع هش وآفاق غامضة

لقاء مع الحاج اعراب اتيكي

عمل جديد للفنان أحمد باعمران

بيان حول اغتيال بجمعة الهباز

بيان الحركة الأمازيغية لأكادير

بيان منتدى حقوق الإنسان للشمال

بيان جمعية أسكيل

بيان منظمة أزرفان

هيومان رايتش تلتقي بالمرصد الأمازيغي

المرصد الأمازيغي يتضامن

الوقفة الاحتجاجية لطلبة الدراسات الأمازيغية

عيد ميلاد أوسرغين أمناي

 

 

 

tamssizwarut:

 

tamukrist n tnttit di lmrruk (tafult 1)

(La problématique de l'identité au Maroc - 1ère partie)

yura t: mupmmd budhan

yizwar i tawiza, zg ami d tffv di 1997, tura u tssiwl xf cigan n isntal itqnen vur tnttit (identité) zund: tanttit d tutlayt; tanttit d tmurt; tanttit d uwank; tanttit d tanba^ät; tanttit d waçur (race, iri); tanttit d ijjd (religion); tanttit d imig (anoarq); tanttit d tamharsa (colonialisme); tanttit d tavlnawit (nationalité); tanttit d tuggut... nssiwl xf isntal ad dg wa^ïïas n iduvar msbän, ur ticcn astan (réponse) xf qao isqsan i tsrusa tmukrist tanttyant (identitaire). s uyad nra ad navul vur usntl n tnttit, maca zg yan n wudm imun u d asmlal (synthétique) itskasa (débattre) qao isqsan itqnen vur tnttit dg yan umgrad ad yili d asadwal (référence) i qao ivzdisa n tmukrist n tnttit.

dix, ad nskasa asntl dg waïïas n tnfulin (parties) acku amgrad d azirar. 

asmnid (présentation, tankda): zi tnttit tawlawalt (unique) vur tanttit iggutn!

nzmmar ad nini is asqsi n tnttit di lmrruk itwassars zund tawila (formule, forme) yad:

is nccin (nknià) d imazivn nvd d aorabn nvd nããur (être mélangé) jar (ingr) imazivn d waorabn d iritn (races) nni^än? isqsan ad tmunan dg usqsi axatar: is tanttit n lmrruk d yat niv tuggut (être multiple)?

ar isggusa n 80, tuva lmrruk itwasmuqql (être considéré) d yat n tamazirt d taorabt u tanttit nns nttat d taorabt ur kids ca n tnttitin nni^än. maca ass ad, awarni umi d ilul umussu amaziv i mzvn xf tnttit tamazivt, ur iqqim ca n middn ittini is tanttit tamrrukit d taorabt tizdig. ssntan ula d lmxzn d ikabarn iorubiynn ssawaln xf tuggut tanttyant n lmrruk acku imzdav imrrukyn, akd tamççla (logique) nsn, digsn inni (willi) illa uçwar nsn d amaziv, d aorab, d uday, d andalusi, d afriqi...

tamiärant (conception) ad n tuggut n tnttit, tsnkkar (au sens de "soulever") aïïas n imxumbal:

-mc (iv, imala) tanttit n lmrruk tuggut s tidtt, iqqn dix ad yili uwank amrruki d amaziv, d aorab, d uday, d andalusi, d afiniqi... mani vad tili tuggut n uwank d tisit n tuggut n tnttit n lmrruk. maca ayad ur izmmar ad yili. 

-tuggut ad ur tlli, di tidtt, vas d ivvd di tiïïawin afad ad tsul tnttit taorabt dg uvmar (domination) nns di lmrruk.

-iswi n tuggut ad ur illin vas d awddar n tngmiyin timazivin jar aïïas n tnttitin.

- addud (attitude) ad n tuggut tanttyant yugl (être erroné) acku ismuna jar iri (race, a^çwar) d tnttit mqqar nitnin d sin n isntal msbäan u mraååajn, mamc vad nçar dg uskasi d iddan.

ina (wid) issawaln xf tuggut n tnttit tamrrukit ur d anv ucin ursar tabadut (définition) n tnttit puama ad nçar is tuggut ttkcm dg tabadut nns niv uhu.

d manayad i vad ngg nkni: ad nsbadu tanttit.

matta tanttit? matta tabadut nns?

"tanttit" di tutlayt tra ad tini "ntta d ntta s iamant nns". dix, "tanttit" tssummuk amsasa n ca akd ixf nns. maca min itmsasan akd ixf nns, itili imsbäa u inmzrayn (être différent)  xf qao tigmas (êtres) yaänin. dix, ifräisn (élements) issuncukn (constituer) tanttit d:

-amsasa n mil illan akd ixf nns s wudm i vad yili ntta d ntta s iamnt nns.

-tamzarayt nns xf qao min illan nniän s yan n wudm iticc as ca ur itili mvar vurs ntta waha.

tanttit ingr tutlayt t tammurt:

 (amsäfaë dg uïïun d iddan) 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.