u´´un  178, 

sinyur 2962

  (FÚvrier  2012)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

manwn illan d aorab u manwn illan d amaziv di lmrruk?

asmmakn izwarn f twckint n tmdyazt lalla tafukt

Urar n Badi

Arrif di 122 n isggusa

Hkumet n ttiknukratvi

Tudart n uxeddam

Arridva

 

Franšais

Le "latifisme" et le "pjdisme...

Si mohamed Ruicha n'est plus

Le printemps amazigh a ÚtÚ kidnappÚ

Quelle voie nous conduit vers le succŔs?

Toponymes et anthroponymes amazighs

"Anaruz", roman en tamazight

Lettre de l'apmm et du cma Ó l'otan

العربية

من هو العربي ومن هو الأمازيغي بالمغرب؟

اللغة الأمازيغية وأسئلة ما بعد الدسترة

من أجل إلغاء الاحتفال بذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال

السنة الأمازيغية حدث ودلالات

بنكيران وأردوكان: اليمن كاليابان

الربيع العربي أم الربيع الديموقراطي؟

تصريح مريم الدمناتني

الساديسم السياسي وتكريس المازوشيسم لدى ساكنة الجبال

مغاربة فقط في السجلات والانتخابات

الأحلام الشاردة في نقد التركيبة الذهنية الطوباوية

القهر سيد الاتحاد

استطلاع للرأي أو صناعة الأحداث

فرقة إمنزا ن تيليلي

الكتابات السردية تفوز بجائزة تيرا

ندوة حول الأدب الأمازيغي الحديث

تيرا تنظم ملتقى ثقافيا وطنيا

كتاب إملائية اللغة الأمازيغية الموحدة

أغبالا تحتفل رأس السنة الأمازيغية الجديدية 2962

بيان الحركة الأمازيغية بموقع مكناس

 

 

 

 

tamssizwarut:

 

manwn illan d aorab u manwn illan d amaziv di lmrruk?

(Qui est arabe et qui est amazigh au Maroc?)

yura t: mupmmd budhan

 

vur nv di nlmrruk itwassn am yat n tidtt is tamazirt nnv tuncuk (se constituer, se former) s sin n tnttitin (identitÚ): taorabt d tamazivt. itass d dix usqsi ad: manwn illan d aorab u manwn illan d amaziv di lmrruk? nra ad nini man ulgam (critŔre) zi vad nbńa jar wnni (walli) illan d aorab d wnni illan d amaziv?

1-astan xf usqsi yad ittini is amrruki aorab ntta d wnni issawaln taoarabt; amaziv ntta d wnni issawaln tmazivt.

maca min vad tili tnttit (d aorab niv d amaziv?) n wnni issawaln tmazivt, maca bab as d imm s ur ssiwiln vas taorabt, am twacunt nni (nna) i d yssodu utilibizyun amaziv mani nzŰa is ipnjirn ssawaln tmazivt, maca baba tsn d imma tsn ssawaln taoarbt acku nitnin zi mknas maca twurn (travailler) ujar 30 n isggusa?

ntaf, dix, imala (mc) nsns (appliquer) algam alsyan (linguistique), is aybba (pŔre) d taymmat d aorabn maca tarwa nsn d imazivn. mamc tzmmar twacunt ad tili tbńa jar wa´´as n tnttitin akd u´´un n tutlayin i ssawaln imaslańn (membres) n twacunt ad?

amdya yad iskan d is a´´as n inni issawan tmazivt izmmar ad ilin d aorabn di tnttit nsn. maca addad anmgal (le cas contraire) mani inni issawaln taorabt tilin di tidtt d imaivn. s unalkam, qao imrrukiyn aorabn izmmar ad ilin d imazivn di tnttit nsn, maca ssawaln taorabt waha.

tamšla (la logique) yad talsyant iqqn ad tarr qao inni issawln tafransist di lmrruk d ifransisn di tnttit nsn.

arni vur tinlmgalin (contradictions) ad is ur illi ula d yan di lmrruk issawal taorabt tamdaddtt dg umsawań nns assyan (quotidien). dix, iqqn ad nini is ur illi ula d yan d aorab di lmrruk.

2-ttinin oawd is amrruki amaziv ntta d wnni illan zg imzdav imzwura n lmrruk. uma aorab ntta d wnni illan zg inni d yusin d iminign (ÚmigrÚs) vur lmrruk zi tmazirt taorabt n ugmuń (orient).

 

maca manwn izmmarn ad issnša (prouver) is ntta ašur nns zg imazivn imzwura nvd s waorabn iminign vur lmrruk?

analkam is ur nzmmar ad nsns algam amazzašar (racial) puma ad nbńa jar imazivn d waorabn di lmrruk.

afad ad naf trššimt (solution) i tmukrist n ub´´u jar tnttit taorabt d tnttit tamazivt di lmrruk, ad nšar mamc aršmnt timura mani llant sin n tnttitin tamukrist ad.

di loiraq mani llan aorabn d ikurdiyn, man ulgam zi b´´an jar wnni illan d aorab d wnni illan d akurdi?

aoran ntta d wnni inttan (appartenir) vur tmazirt taorabt dg unšul (sud) n loiraq. akurdi ntta d wnni inttan vur tmazirt takurdit dg ugafa (nord) n loiraq. amnni nnit di biljika mani llant sin n tnttitin, tabalunit d taflamnit. abiljiki aflamni ntta d wnni inttan vur tmazirt taflamnait dg ugafa n biljika. abnaluni ntta d wnni inttan vur tmazirt tabalunit dg unšul n biljika.

dix, algam n ub´´u jar ukurdi d waorab di loiraq, d uflamani d ubaluni di biljika, d tammurt u maci d ašur ula d tutlayt.

iqqn dix di lmrruk ad yili waorab ntta d wnni inttan vur tmurt taorabt, u amazivt ntta d wnni inttan vur tmurt tamazivt.

 mca mani tlla tmurt taoarabt di lmrruk? mani llant tilas (frontiŔres) jar tammurt n waorabn d tammurt n imazivn?

tammurt n lmrruk d ictn u maci d sin. s unalkam iqqn ad tili tnttit tamrrukit d ictn u maci sin. tammurt tamrrukit nttat zi lbda d yat n tmurt d tamazivt u ursar tuva tt d taorabt. s unalkam qao wnni itddarn di tmurt ad ttavul tanttit nns d tamazivt acku tddaffaŰ tanttit n tmurt itfkn i imzdav nns tanttit nsn. imrrukiyn, dix, nitnin d imazivn di tnttit nsn, mqqar ad yili daysn inni vur illa ašur d aorab am sarkuzi aslway n fransa illan d afransis di tnttit nns, waxxa ašur nns d ahangari.

d tad d tarššimt iqqn ad tfk tmnńawt tamaynut afad ur tvimi tmukrist tanttyant di lmrruk. iqqn ad tini tmnńawt is tanttit n imuvrabiyn d tamazivt.

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.