uÔÔun  179, 

krayur 2962

  (Mars  2012)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

tmazivt dg wahil n tnbaät n bnkiran

Arrif di 122 n iszggusa

Tawrirt iqedoen

Azul, a Ludawi

inas i Ludawi

Tudart n uxeddam

Asides

Tamazirt inu

FranÁais

La rťforme en paix violente

L'amazigh ŗ l'universitť

A quel avenir aspirent les marocains?

العربية

الأمازيغية في حكومة بنكيران

المجتمعات المضطهدة والأنظمة الديكتاتورية

دولة لا تخاطب الناس بلغتهم

وسط اليأس ينبعث الأمل

لهذه الأسباب يجب فصل الدين عن الدولة

شعر الروايس: من المقاومة إلى الالتزام

التطوير والعصرنة في الأغنية الأمازيغية التقليدية

الفنان حميد خمو

الفرق بين ستار أمازيغ وستوديو دوزيم

سياسة الإلهاء

تكريم المرحوم الدكتور لحسن لوداوي

ندوة الأدب الأمازيغي المعاصر

حوار مع منسق مسلك الدراسات الأمازيغية

نطالب بإطلاق صراحنا بدون قيد أو شرط

بيان المرصد الأمازيغي بشأن برنامج الحكومة

بلاغ جمعية سكان الجبال

تأسيس جمعية تلايتماس

تخليد ذكرى وفاة عبد الكريم الخطابي

تاماينوت تقد لقاء استثنائيا

 

 

 

 

tamssizwarut:

 

tmazivt dg wahil n tnbašt n bnkiran

(Tamazight dans le programme du gouvernement Benkirane)

yura t: mupmmd budhan

 

ahil (programme) n tnbašt tamaynut n mas bnkiran išfr, di tvawsa n tutlay tamazivt, min (may) i d yusin di tmnšawt (constitution) xf usn„b d uslmd n tmazivt. s uyad ntaf ahil ad issntam (affirmer), zund tamnšawt, xf usn„b (officialisation) n tutlayt tamazivt d uskcm nns dg tudart tazayzt (publique).

amaynu dg wahil n tnbašt, di min itqnen vur tmazivt, d asntm nns is ad issnta zi min yizzar itwag dg igr n tmazivt. max asntm ad d amaynu? acku aÔÔas n imazivufubiyn tuva ran ad issnta uskasi (dťbat) xf tmazivt dg ubarlamn zi ziru (zťro) , mani ula d askkil n tifinav ad yili d asntl (objet) n wallas (au sens de "rťvision"). 

amaynu wis sin d asntm n wahil n tnbašt is aslmd n tmazivy ad itwasmta (se gťnťraliser) vur imrruliyn n brra mani tuva lmmdn torabt waha.

s unmgal (au contraire) n tmnšawt i  issusmn xf lirkam, ahil n tnbašt inna is tanbašt ad tzdy (coordonner) akd lirkam i tnafut (intťrÍt) n tmazivt. 

di tvawsa n tnttit (identitť), ahil n tnbašt išfr, am igga di tvawsa n tutlayt, addud (attitude, position) n tmnšawt. issiwl xf "tnttit tamarrukit ismunan".

ntaf da sin n ifršisn (ťlťments) d imaynutn:

-issmrs (employer, issqdc aussi) wahil tanva (expression, tanfalit aussi) n "tnttit tamrrukit" smmus n tikkal. tanva yad - tanttit tamrrukit - d yat n tamišrant (notion) d tamaynut tskan d alay (progrŤs; afara aussi) dg ufrak (conscience) anttyan (identitaire) vur inbbašn imaynutn. max? acku tuva tamišrant itwssmrsn dg usiwl xf tnttit n imrrukiyn d tanva yad: "tanttit tanamurt". man ibÔÔan ngr sin n tanvawin ad?

 "tanttit tanamurt" ur tssiwil bu xf tmazirt. s uyad tzmmar tnttit ad ad tili d taorabt, d tislamit, d tafriqit... u tzmmar ur ttili d tamazivt. uma "tnttit tamrrukit" tssawal nican xf tmurt n lmrruk, illan d tadra (origine, source, amud aussi) n tnttit zund qao iwanak n umašal. imala nssn is tammurt n lmrruk d tamaziv, ad nnsn is "tanttiti tamrrukit" tra ad tini "tanttit tamazivt".

-ahil n tnbašt issiwl xf "tnttit ismunan" u maci xf "tnttit imunen" am d yusa di tmnšawt. min ibÔÔan jar sin n tnvawin ad.

"tanttit ismunan" tra ad tini is tayunt (unitť) tizzar i yfršisn d immarnin, zund taorabt, lislam, tafransist... tayunt tamrrukit d nttat i ismunen ifršisn ibrraniyn u tarra tn tqnen vurs nnttat, mqqar usin d zi brra. s unalkam (par consťquent), tayunt n tnttit tamrrukit d tamzwarur u d tadrayt (originel). "tanttit imunen" tra, s unmgal, ad tini is tayunt n tnttit tamrrukit nttat d agmuš (rťsultat) n ifršisn i d yusin zi brra. dg waddud amzwaru (tanttit ismunan"), tanttit tamrrukit tuvat lbda tmun, zat ma ad mmarini ifršisn ibrraniyn i tsmun tnttit tamrrukit di tayunt nns. dg waddud wis sin ("tanttit imunen"), tanttit tamrrukit ur tavut tmun al ami xafs d udfn ifršisn ibrraniyn. dg waddud amzwaru, tanttit tamrrukit d nttat d amntil (cause) n tayunt. di tanva wis sin taynunt ad d agmuš n ifršisn ibrraniyn. matta tanttitt tamzwarut tdrayt n lmrruk? tanttit d tamazivt.

oawd ahil n tnbašt issawal xf wannal (soutien, renforcement) n tnttit tamrrukit. man ifršisn, di tnttit ad, tasrn (avoir besoin) annal? maci d taorabt i tuva lbda tetwasnal u iqarrš (dťpenser) xafs uwank aÔÔas n tnoacin. itvim, dix, is min itasrn annal d tmazivt i tuva tetddar dg tgdlt (exclusion) d ustmi (marginalisation).

imala akabar n "tvdmt d tnflit" (justice et dťveloppement) ira ad yili d islamawi s tidtt, iqqn ad issizdg awank zi tajahilit nns illan d tuoourba nns umi itfc yat n tymayt d tamazzaÁart (raciale), puma ad issavul ukabar ad isrtal n wunak amrruki, maci d tuoourba d lislam, ad avuln d tmazivt d lislam. d wad d taknnawt (rťforme) ivban n wunk mi xf issiwl wahil n tnbašt tamaynut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.