uïïun  180, 

kuçyur 2962

  (Avril  2012)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

100 n isggusa n tmstna xf tmazivt

Ahnjar umi immut umddukl nnes

is as iga yan wass i tmettudvt?

Dcar ixran

Tanfust n jeddi

Rbaz n tidett

Srmd ayi

Taqubbanit

Français

On casse encore l'amazigh en 2012

Identité et démocratie dans le Maghreb

Les marocains et le défi du racisme

La littérature nord-africaine ancienne

Communiqué du cma

العربية

قرن من الحماية على الأمازيغية

      الهوية في الدستور المغربي

رسالة إلى اتحاد المغرب العربي

داء الأمازيغوفوبية وداؤها

الأمازيغية بين الشرق والغرب

قراءة للبرنامج الحكومي حول الأمازيغية

الحركة الأمازيغية والرهانات المستقبلية

حطب ومعاناة في اليوم العالمي للمرأة

مقاربة الشعر الأمازيغي

اوساي وأعطوش يحلان بإعدادية ابن طفيل

حوار مع رئيس الكنكريس العالمي الأمازيغي

خمس عشرة عاما من تاويزا

معاناة سكان إيميضر

رسالة شموخ من قلب إيميضر

رسالة شكر وامتنان

بيان الكنكريس العالمي الأمازيغي

الشعر الأمازيغي بالمكسيك

بيان تنديدي لجمعية تيموزغا

الرواية الأمازيغية ملغاة من جائزة القناة الثانية

بيان المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

الذكرى العشرون لتأسيس جمعية ماسينيسا

بيان تاماينوت حول تدريس الأمازيغية

تأسيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة

ديوان جديد للشاعر بقي عبد الحكيم

نشاط ثقافي لجمعية أفولاي

 

  

 

 

 

 

tamssizwarut:

 

30 krayur 1912 - 30 krayur 2012: 100 n isggusa n tmstna xf tmazivt

(Mars 1912 - Mars 2012: 100 ans de protectorat subis par tamazight)

yura t: mupmmd budhan

 

di 30 krayur 2012, ad yili tzry yat n timiäi (siècle) xf ucraä (imposition) n tmstna (protectorat) xf tmaivt. asqsi i tsrusa tktut (anniversaire) ad d wad: wi ibarqcn (gagner) u man wn izlan zi tmstna tafransist n krayur 2012?

zzat 1912 tuva lmrruk ttinin as "murakuc" illan d azwl d amaziv. awarni 1912 yavul uzwl n lmrruk "lmuvrib" illan d awal d aorab, u inbä it yan uwank d aorab.

s unalkam, ambarqac (gagnant) amzwaru s tmstna n 1912 d tuoourba i tççu fransa di lmrruk. uma amzlu (perdant) ntta d tmazivt i tgdl fransa u tarra dg unsa nns tanttit taorabt.

zi 1912, tssnta tmazivt tddaææal l d timdffrt, dg ukud i tssnta tuoourba tvmmar (dominer) lmrruk al ami tavul d nttat d tanttit n uwank aorab amaynu i tvnna (créer) fransa di lmrruk.

s wassav vur ubarqc d tuzla mi xf nssiwl, takuri (mot) n tmstna tssumuk sin n wammakn:

-apïïu n tuoourba zi tmazivt d uthllu d usmvar nns.

-asgdl (exclusion) d ustmi (marginalisation) n tmazivt puma ad tqqim tuoourba awlawal (seul) ad tvmmar am tra di lmrruk.

tamstna yad tzry zi sin n imcwarn:

-amcwar afransis i ivleln (durer) zi 1912 al 1956. ittuçly (se caractériser) s ustmi n tmazivt d wannal (soutien) n tuoourba yavuln d tanttit n uwank aorab i tvnna fransa di lmrruk, mamc yizzar nenna.

-amcwar anamur issnta zi 1956 ar dvi. ittuçly s tsrtit n usoarrb i ycarän xf imazivn ad avuln d aorabn u ad jjn tanttit nsn tamazivt.

akd tvnnawt n "lirkam" di 2001, issnta uwank aorab di lmrruk ad issikz zi ca n izrfan n tmazivt. maca afad ad tlal (exercer) tmazivt izrfan ad nns, iqqn ad tili s adu tmstna n tuooura i tt ipïïan u i d as iskanen min vad tgg u min ur ttgg. dix, tmazivt tavul tddar s adu ugal (tutelle) n tuoourba asmi nttat ur tiwiä oad awtay n tmugra (akraz = âge de raison).

d tad d tamstna taorabt mani tddara tmazivt ass ad.

iqqn, dix, ad nkkar ad nttar azarug xf tmstna taorabt afad tmazivt ad taf tilelli nns di tmurt nns, u ad tavul d nttat d tanttit n lmrruk d imrrukiyn.

asavul n tmazivt d tanttit n lmrruk d asavul, dg ukuc d ijjn, n tanaya (souveraineté) n lmrruk i iqqimn d amäfaë n tnttit taorabt zi 1912 ar dvi. asååas ad n 2012n, mani tsmmäa tamstna yat n timiäi, d yan n usulf (occasion) iqqn ad yili d asnti n yan n umussu itngmiyn s uslullt n tmazivt zi tmstna d ugal n tuoourba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.