uïïun  180, 

kuçyur 2962

  (Avril  2012)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

100 n isggusa n tmstna xf tmazivt

Ahnjar umi immut umddukl nnes

is as iga yan wass i tmettudvt?

Dcar ixran

Tanfust n jeddi

Rbaz n tidett

Srmd ayi

Taqubbanit

Français

On casse encore l'amazigh en 2012

Identité et démocratie dans le Maghreb

Les marocains et le défi du racisme

La littérature nord-africaine ancienne

Communiqué du cma

العربية

قرن من الحماية على الأمازيغية

      الهوية في الدستور المغربي

رسالة إلى اتحاد المغرب العربي

داء الأمازيغوفوبية وداؤها

الأمازيغية بين الشرق والغرب

قراءة للبرنامج الحكومي حول الأمازيغية

الحركة الأمازيغية والرهانات المستقبلية

حطب ومعاناة في اليوم العالمي للمرأة

مقاربة الشعر الأمازيغي

اوساي وأعطوش يحلان بإعدادية ابن طفيل

حوار مع رئيس الكنكريس العالمي الأمازيغي

خمس عشرة عاما من تاويزا

معاناة سكان إيميضر

رسالة شموخ من قلب إيميضر

رسالة شكر وامتنان

بيان الكنكريس العالمي الأمازيغي

الشعر الأمازيغي بالمكسيك

بيان تنديدي لجمعية تيموزغا

الرواية الأمازيغية ملغاة من جائزة القناة الثانية

بيان المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات

الذكرى العشرون لتأسيس جمعية ماسينيسا

بيان تاماينوت حول تدريس الأمازيغية

تأسيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة

ديوان جديد للشاعر بقي عبد الحكيم

نشاط ثقافي لجمعية أفولاي

 

  

 

 

 

 

tanfust

Dcar ixran

Yura t: Hakim ELOUASTANI

 

Oad nec tmenghix aked wakud, temcubbucex akid s xef ussan ig ithewwas zi tudart inu d marra min illan inu. itejja tifray n umezruy inu d tticemrarin ussan inu d ttimedjiwin, rami war sight ad irigh d anecruf nnix ad irix d amsebrid.isvuraf inu snekaren tioejjuja d tiharyadvin sdareghlent akud n isvuraf inu qessent amen qessen idurar n arrif ameqran, zzat ma ad ssijjex xef yil acemrar anamas ssijjex xef rimart n imezdagh, rimart n ixxamen d tisuntawin d tighedwin. Oad day sent rimart n tyarsa. nec tadsegh ghar dcar ixran arrub itessu ajartir ad ayi isnewju. Nec xezzarex ma ad twarix ca n ddexxan zi ca n teghmart shessigh ma ad tselligh I ca n wawar nigh d alaghi nigh d imettvawen. War din bu lhes sennej I driz n wur inu, war din bu ddexxan rami timessi targha di arrimet nec wdvigh deg ixarrisen iseqsan wettvan d xafi twettvigh tnekkaregh tarmegh isvuraf jar i tghemmura n ixxamen. Minzi d mayemmi ict tekk d zermedv icet yeffus. Ma d aoraq nigh d asoarreq nigh d ahewwas i da iwtin s rebraqi n arpaj arami issizegh marra min illan sennej I tmurt iqqim illa uzvru d ucar. Ma tennujwed tzawa arami uzghent tariwin tibehhar war sseghmiyent. imezdagh ksin fad di tmijwin nsen uyuren ur d dwiren, ssentigh ad snegh illa war d ijj n dcar zeg wattasv n dcurat ixran. Azidjez yarsa xef ucar azvru n ixxamen idwer d icacar, amen war iwidvegh ad snegh man tamurt iccin imezdagh ura man yil Iten yeswin

E-mail abdelhakim.1@hotmail.com

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.