uïïun  181, 

smyur 2962

  (Mai  2012)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

wi iskasan tanttit tamazivt n tmura n tamazva?

Imidver

ass d

Tamghart teffegh...

 

Français

la principale raison de la marginalisation de l'amazighité

A la mémoire de notre mère amazighe

L'Azawad ou quand l'histoire a raison sur le politique

Communiqué du CMA

Communiqué de

Communiqué de AMA

Livre de B.Lugan sur les berbères

العربية

من يجادل في أمازيغية بلدان تامازغا؟

الأمازيغية بين الإقصاء والاحتواء

هل شمال إفريقيا أرض أمازيغية أم عربية أم إسلامية؟

فقه الهوية: تعريب الإسلام أم أسلمة العروبة؟

حتى لا ننسى

حوار مع الطفل الكبير بدر

منجم كبير وقرية منكوبة

تدريس الأمازيغية: حقيقة أم زيف؟

كتاب الأمازيغية والسلطة لرشيد الحاحي

رواية أكوناض تترجم إلى الفرنسية

مسرحية تاواركيت ن وفكاركان

فيلم مشاهو والعمق الثقافي القبايلي

نشاط لجمعية اناروز

الاحتفاء بالشاعر محمد أرجدال

تجديد مكتب جمعية دشار إينو

بيان تنسيقية أميافا

بلاغ المرصد الأمازيغي

بيان المؤتمر العالمي الأمازيغي

بيان جمعية إزرفان

بيان مكتب الحكم الذاتي للريف

بيان جمعية أمغار

بيان جمعية تيماتارين

 

 

 

 

tamssizwarut:

 

wi iskasan tanttit tamazivt n tmura n tamazva? (tamrarut xf mas bllqziz)

(Qui mettrait en question l'amazighité des pays de Tamazgha? - Réponse à Mr Belleqziz)

yura t: mupmmd budhan

 

 nssn is ifilusufn d nitni iturdan (douter) di qao tidedwin (vérités) d qao min twaran yaänin d tidtt. maca di lmrruk, alugn (règle) ad itiba (être absent, disparaitre) asmi itili wawal xf tmazivt d min vur s itqnen n tnttit d tutlayt d umzruy. ntaf ifilusufyn imrrukyn, tammaskalt (au lieu) ad arzun xf tidtt itqnen vur tmazivt u ad ssvtan (corriger) isrkasn itwafsarn xf tmazivt, ntaf itn mzzvn (défendre) xf isrkasn ad u tarran tn d tidtt zund mupammd ljabri.

yan zg ifilusufn ad imrrukyn d mas obdlilh bllqziz ay yurin yan n mumgrad s izwl n "wi iskasan tioourba n lmrruk aorab", ifsar it di tansa "lakome.com" n 20 krayur 2012.

ur skasiv dg umgrad ad addad aorubi n mas bllqziz itwasnen is ntta d yat n tqiccit n iorubiyn. riv ad skasiv anzayn (preuves, justifications) zi yarra xf mas sod ddin loutmani, anvlaf (ministre, amawsas) n tvawsiwin n brra, mani issumr (proposer) asnfl n uzwl "tamunt n lmuvrib aorab" vur "tamunt tamuvrabit".

ittini mas bllqziz is azwl n "lmuvrib aorab" issummak (signifier) amyawaz ngr iwunak n lmuvrib. is asnumml (attribut, qualificatif) "aorab" d tafada (condition) n tilawt d usmurs n umyawaz jar timura n ugafa (nord) n afriqya? is illa ca n wassav (lien, rapport) amntlan (causal) jar asnumml "aorab" d usnti n tmunit n umyawaz jar timura n lmuvrib? imala ur illi wassav ad amntlan, ur izmmar mas bllqziz ad isszry (au sens de "justifier") azwl "lmuvrib aorab" asl (sans) amntil amazzaçar (raciste).

ittini oawd is azwl tuva t d tamrarut xf usdurri (colonisation, tashrst) n fransa. dix, tamrarut xf usdurri afransis s usnty n yan usdurri nniän d aorab issgdal (exclure) izrfan n tmazivt.

ittini is azwl n "lmuvrib aorab d aqbur". ayad ur illi d tidtt. asmi vad navul vur umzruy ur ntif ula d yan n warra issawal xf "lmuvrib aorab". qao arratn ssawan vas xf "tammurt n imazivn", "tammurt n ifriqya" d "ataram (occident) islami". dix, azwl n "lmuvrib aorab" d amaynu ilul d dg isggusa 40 n timiäi izryn, akd tlalit n tavalca taorabt (panarabisme).

ittini is tanttit n tmura n lmuvrib tuva t d asntl n unmzal (unanimité) vur ayt tanbaät. ayad d tidtt, acku ayt tanbaät llan d idiktaturiyn, s uyad carän xf ivrfan nsn tanttit nsn taorabt.

itsqsa mas bllqziz is mas lotmani yisi turagt (autorisation) zg unabaä (gouvernement) afad ad ittr asnfl n izwl "tamunit n lmuvrib aorab" vur "tamunit tamuvribit". maca mas bllqziz ittu is mas loutmani, zund qao anabaä amaynu, ur iggi vas asnas (application) n tmnäawt tamaynut issawln xf "tamunit tamuvrabit" u maci "tamunit n lmuvrib aorab". imala nssn is avrf amrruki isniv (voter) ntta s iamnt nns xf tmnäawt ad issawaln xf "tamunit tamuvrabit", ad nssn is mas loutmani yamaç turagt maci zg unabaä waha, yamç itt zg uvrf amrruki ummid (entier).

lbda ntarra tiggnçit (sous-développement) n lmrruk vur tnbaät. maca ntettu tamasayt n waggagn (intellectuels) itqnen, mamc itgg bllqziz, lmrruk vur tmura taorabin mani itavul d yat n tama ttnnä i tmura yad ixzzarn waggagn ad zund yan n wuwum (axe).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.