uun  183, 

sayur 2962

  (Juillet  2012)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

"crif" musafa loalawi issaååd s umnvi avarim i vad tsmntl tmazivt

Hayku

Azwag

Tiwcca zi tufut

Tawengint

Franais

Marghighda et le mystre du marabout

Vaincre les dmons du pass entre l'Espagne et le Maroc

L'Azawad et l'islamisme

Communiqu du CMA

Communiqu du CMA

Colloque universit d't d'agadir

L'association Amghar

العربية

مصطفى العلوي يحذر من الحرب الأهلية بسبب الأمازيغية

الأمازيغية والحرب الأهلية

التعريبيون واللعب بالنار

أسماء مستفزة

الحركة الثقافية الأمازيغية في حمام برج بابل

فلسفة الإصلاحات والديموقراطية

قراءة في شريط فكاس إفكاك

لوضع حد للرشوة ألا يكفي وضع حد لتجريم الراشي أو المرتشي

بيان الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية

كتاب تاوادا ن ووسّان

ملتقى إفران لجمعية سكان الجبال

الجامعة الصيفية الشبابية

تقرير الندوة الصحفية للكنكريس الأمازيغي

لقاء مركز أكلو

زيارة لجنة عن جمعية سكان الجمال لمعتقميْ تنغير

 

 

 

tamssizwarut:

 

 

"amlullt" musafa loalawi issaad s "umnvi avarim" i vad tsmntl tmazivt

("Chrif" Mustafa Lalaoui prvient de la "guerre civile" que provoquerait tamazight)

yura t: mupmmd budhan

 

yura "crif" musafa loalawi, dg uvmis nns "lusbuo pafi", ass n 7 sdyur 2012 yan n umgrad sadu uzwl "amnvi avarim ad ikkar di lbrlaman", mani issiwl xf tvawsa n usqdc n tmazivt di lbrlaman i tssnta massa tabaoamrant. dg usbtr (page) amzwaru, ifsr tawlaft n tnaurt tabaomrant yura sadu nns: "massa tabarlamant tkssi idrimn zi tmurt di tmvra". ira ad anv yini is tabarlamnt ad issiwln zi tmazivt nttat d tamvnujt waha ttddara zi min d as tticn iwdan di tmvra.

ad nin manayad d tidtt. i wa mani tlla tmukrist? is ur llin aas n imvnaj tvnjn s idrimn? maca "crif" loalawi qao ur yidar (ibdr) nansi oajrm ikssin imilyunen s tnoacin n imuvrabiyn d atig n uvnnj n wzyn n timrt (heure) waha. timvnaj taorabin ur xf snt issiwl acku nitnti d "ticrifin" am ntta.

"crif" loalawi ur itmuyyd (se moquer, "n" aussi) zi tabaomrant waha, itmuyyd zi tmazivt  i tsddugam (symboliser; zi "tadugamt" = symbole").

wad d yan n waddad (attitude) d amazzaar (raciste) itwassn zzays "crif" loalawi zi lbda al ami yavul ntta d axtar n imazivufubiyn di lmrruk.

ad nini i "crif" loalawi is tabarlamnit massa tabaomrant, waxxa nttat tuss d vur lbrlaman zi tauri, tvima tiff ujar aas n ibarlamniyn i d ikcman var usqqamu yad afad ad amn tilvi (immunit) zi vad yakarn agla azayz.

di tidtt, "crif" loalawi, axatar n imazivufubiyen,  ur ixs ad iqqim iddr ar vad yr s^walln nns tmazivt di tmnawt u ad tkcm lbaraman. s uyad ismkty (se souvenir) abarlaman mani tuva ollal lfasi, mupmmd lyazvi, obdlxalq uis, dduktur lxaib... i isnumml (au sens de "dcrire) d "ixatarn". d tidtt wid (yina) d ixatarn n tamazivufubit u d afnatn n tmazivt d imazivn.

ittini is massa tabaomrant tra ula d nttat ad ili d tamalwayt (leader) s uyad tssiwl s tmazivt di lbarlamna. di tidtt d wad d amntil zi itd loalawi askcm n tmazivt di lbrlaman. acku asqdc n tmazivt di lbrlaman ad ifk aas n imalwayn acku sawaln awal n wydud d uvrf u maci awal n tdrsi i ur irmms uvrf. "crif" loalawi ur ixs, dix, tamawlayit ad tffv zg waorabn ad trap vur imazivn. s uyad ira ad tqqim tmazivt tj xf lbarlaman.

icna (yiil) ad issiwl "crif" loalawi ad ismttr (conseiller) ibarlamaniyn afad ad cnen (se preoccuper) maci zi tmazivt, iqqn ad cnen zi inni (willi) ur iqqimn asl tawuri, zi tigufsa d wzla... maca mamc "crif loalawi" ursar issmtr ibarlamniyn ad fkn taynit nsn i tvawsiwin ad u ad jjn tasrtit n usoarrb mi xf tuva ssawaln di lbrlaman? is timukrisin ad ur tuvint llant di lmrruk alami tssiwl tabaomant tamazivt oad i d umanent?

issawl xf asdurry d yin i myawazn akids? maca iqqn ad nssqsa "crif" loalawi "wi d issidfn asdurry vur lmrruk? maci d yan vurs azwl n "crif" loalawi s imant nns, ntta d mulay pfi loalawi?

ittini oawd is asdurry d ntta issqcacn aur d tutlayt. ad nssqsa "crif" loalawi: "is d asdurry i ycarn tasrtit n usoarrb di lmrruk? is d asdurry i yarrin "crif" loalawi itqqn ixf nns vur waur n oali ibnabi ^alib?

"crif" loalawi ur ittu ad issqdc (emplpoyer, utliliser, issmrs aussi) arbab (arme) axatar n "ahir lbarbari" mgla i tmazivt. issufv d arbab ad mani inna is tmazivt ad tsmntl (causer, provoquer) "amnvi avarim" ingr imrruliyn.

maca arbab ad irca ur iqqim d amllil (efficace) awarni ma jjin t ula d tarwa n ayt bab "llaif" i d inen (fabriquer) arbab ad.

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.