Numéro  46, 

  (Février   2001)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Mlmi d ghad twarrnt timura d "itwarrn"?

Tmzvi yttuzlan

Bu Jjanka

Bu tamja n Pamln

Iceddan

Iri cem inu

Tamara

Tamddit inu tzgar

Français

Almaghrib Alarabi, épithète ou qualificatif?

Particule de rapprochement "d" en tamazight

 

العربية

متى تسترجع الأراضي المسترجعة؟

ماسينيسا الأمازيغي في مشروع سينمائي عربي

خطاب الحركة الثقافية الأمازيغية

من أجل نضال أمازيغي متعدد الأبعاد

مقاربة أنتروبولوجية لنص شعري أمازيغي

 

 

 

Iri cem inu

Waccix Mhemmed (Arrbatv)

  Necc nnem…

Iri cem inu.

Necc d amalu nnem

Iri cem d amalu inu.

***

Necc nnem

Iri cem inu.

Cem mara war tirid inu,

Necc war zemmaregh ad irigh…

Ura d ixf inu.

***

Necc nnem,

Iri cem inu.

Iri d tamzdught n wur inu

Huma ad ssnegh axxam inu…

Ad ssnegh ura d tenni

Yedjan inu.

***

Necc nnem

Iri cem inu,

Iri d razagh n imettvawen

Di tittvawin inu

Huma ad yezgenfa wur inu

Ad tedwer tudart

Ghar tudart inu,

Ad yedwer webrid ghar isvuraf inu.

***

Necc nnem

Iri cem inu…

Iri d tafsut

Di tjarest n wur inu

War yessinen anebdu.

Ad tax ad izvar tfuct

Ad yesdvargher asinu.

***

Necc nnem

Iri cem inu,

Iri cem inu…

Ad am d uggardegh

S yezran n "Kits"*,

Ad am d uggardegh

S yezran n "Svafu"**,

Ad am d uggardegh

S teyyita n wur

D min tûrjid ad ghar m d yeffu.

 

*"Kits".Keats: amdyaz d agranzi.

**"Svafu": Tamazedyazt d agrikect (Grecque)

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.