Numéro  54, 

  (Octobre  2001)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

B.M.C.E d uslmd n tmazight

Addur n wawal amazigh

Alaghi i yllis n umazigh

Asif n inigiyen

Anoarq n arrif

awal amazigh d tadelsa tazarfant n lmughrib

Azayez igdi

Ddan d

zeg idurar

iri cem d ayel

Tabrat n ibba g lxira

Anebdu

Tamazight

Tillawt

Tizi n taqqa

Tuga

Tungalt n yict n tnegmit

udem amxib

xnifra nnegh

Français

Mots et choses amazighs

Internet et les publications sur tamazight

Etat de légitime défense

Les dimensions amazighes du patriotisme marocain

Le sens civilisationnel chez imazighen

La presse nationale et le lobby saoudien

Quelle découverte à fait un prix nobel?

Le silence qui parle

Le journal de M.Ziyane exhibe son amazighophobie

العربية

مشروع م.ب.س. لتدريس الأمازيغية

تعدد اللهجات الأمازيغية وسؤال التوحيد

الخطاب الملكي: مرحلة جديدة في تاريخ المغرب

 

 

 

 

Asif n inigiyen

Tura t: Aïcha Aït-Hammou

Mayed yaghen ayed degh n wasif da yalla,

Mayed d as innan ka, allig ur da aku itfeseta,

Sawelegh as, nnigh as, awa isen terit afella,

Inna yi upu, da yallagh i widda ittun tala.

 

I wadda ur issin yad mayed iga, ula mas idda,

Aret ittawiy uzewu, aret katten t tefikca,

Ddagh g ira ka ikes asen, tella dikes taweda,

Ggid idda izeriy, ittes isul dikes amm tamena.

 

Nnigh as i wasif pan ayennagh ttinim ur illi,

Zerigh medden, ar ttinigen seg lli yat tenutefi,

Afad allin ass ma yila, ad as d aliyen ar imi,

Netta tala uren tebbiy awed pah i yat tanumi.

 

Imettvawen ur llin g xes unna ghur illa wul,

Ar ittebbiy, ur yufi mayed as isseker a yghul,

Unna mi t inna, yini yak, ddu gen a yaghiyul,

Ared ddagh g tenekert, teziret agherun is asul.

 

Tafuyt dad ttaliy ku yass, g igenna yili wayyur,

Llan iteran g ygenewan, tellit a tafuyt, g umur,

Izeran da sawalen i bu imeziyan,  gin as asemun,

Awal inew ur igi awed pah i wanna ur itemunn.

Aïcha Aït-Hammou

 

Amawal:

Afad : pour que, afin que, en vue de. - Afella: Sur, au dessus, en haut. - Amezzugh, imeziyan: L'oreille. - Azvru (pl. Izvran): Roche, caillou, pierre. - Azewu, uzewu: Le vent - Ddagh: Quand, au moment où. - Ggid, ggit: La nuit - Igenna (p. igenewan) : Le ciel - Imettvi, (p. imettvawen): les larmes - Nigiy, inigiy: Inonder, déferler. - Izir, izera: voir, regarder de près, observer. - Tafuyt: le soleil - Tamena: Un insecte. - Tanumi: Droiture, dressage. - Taweda : la peur  -Tefikeca (ou tifikketecet) : la chute sur un obstacle. - Wadda (pl. widda): celui.

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.