Numéro  54, 

  (Octobre  2001)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

B.M.C.E d uslmd n tmazight

Addur n wawal amazigh

Alaghi i yllis n umazigh

Asif n inigiyen

Anoarq n arrif

awal amazigh d tadelsa tazarfant n lmughrib

Azayez igdi

Ddan d

zeg idurar

iri cem d ayel

Tabrat n ibba g lxira

Anebdu

Tamazight

Tillawt

Tizi n taqqa

Tuga

Tungalt n yict n tnegmit

udem amxib

xnifra nnegh

Français

Mots et choses amazighs

Internet et les publications sur tamazight

Etat de légitime défense

Les dimensions amazighes du patriotisme marocain

Le sens civilisationnel chez imazighen

La presse nationale et le lobby saoudien

Quelle découverte à fait un prix nobel?

Le silence qui parle

Le journal de M.Ziyane exhibe son amazighophobie

العربية

مشروع م.ب.س. لتدريس الأمازيغية

تعدد اللهجات الأمازيغية وسؤال التوحيد

الخطاب الملكي: مرحلة جديدة في تاريخ المغرب

 

 

 

 

Tabrat i bba g Lixra

Yura t: LFYOU (GARDMIT -TINEJDAD-IMTGHERN)

Bba IGHLAN,

Ssurf yi digh tikkelt yadvn mekw perrigh ad lqqigh i wpewwes (souci) nnek  awd g Lixra. Maca, mayd ghiygh ad gegh? Mami righ ad msagazegh ufuren inw imezzvan? Mami ghiygh ad suqqeregh inniri yinw? Is ur idd kweyyin, a yareqqas n tamella, ayd ittanfen tizza n tadawit d usirem gg ul inw anabal? Is ur idd kweyyin ayd iserdeln igudir n ineghlan d tudvut inw? Max allig agh

tennid ar ghur buyetran!  tta wer tinedmi? Mayd aghulgh

gigh dvarakw? Amettil war tinit, war lperr. Yan umettil ilsan ipertucen n ubbeytel.Taflest d tadusi n ulqiq tezdegh

digi.

 

A BBA NW? A YAGDVIDV IDRUSEN IZRIN AKWABAR NNEGH BLA AD AGH T Tinid. Id ad amzvegh g usekwsew itelqqafen iman n temdwult nnekw ighufan farad dakw inigh mecta ad i yengha umarg nnekw?

A bba nw ighlan, nnan akw akwtay da ytmun cigan d ummugrezv d umarg, maca imsekwtay nnekw nna nezzrey akk ddern.

Righ ad akw inigh n mis pan asemdval n imttilen ul n winna  yeddern ay d ig d mis winna yemmuten ur ddin ar abda, maca

dayagh tgannan g tamersiwet yadven imkw inna yi tgannad.

 

Bba nw ighlan, d akw tturugh s upezza n wul inw war asirem n wughul. Maca ifukk ad akw inigh: ingha yi umarg nnekw cigan.

 

Mimmikw lfyou amzzvan

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.