Numéro  54, 

  (Octobre  2001)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

B.M.C.E d uslmd n tmazight

Addur n wawal amazigh

Alaghi i yllis n umazigh

Asif n inigiyen

Anoarq n arrif

awal amazigh d tadelsa tazarfant n lmughrib

Azayez igdi

Ddan d

zeg idurar

iri cem d ayel

Tabrat n ibba g lxira

Anebdu

Tamazight

Tillawt

Tizi n taqqa

Tuga

Tungalt n yict n tnegmit

udem amxib

xnifra nnegh

Français

Mots et choses amazighs

Internet et les publications sur tamazight

Etat de légitime défense

Les dimensions amazighes du patriotisme marocain

Le sens civilisationnel chez imazighen

La presse nationale et le lobby saoudien

Quelle découverte à fait un prix nobel?

Le silence qui parle

Le journal de M.Ziyane exhibe son amazighophobie

العربية

مشروع م.ب.س. لتدريس الأمازيغية

تعدد اللهجات الأمازيغية وسؤال التوحيد

الخطاب الملكي: مرحلة جديدة في تاريخ المغرب

 

 

 

 

Udem amxib(6)

ittaru t: Lhusayn ZERGI (Tinjdad)

Ttugh!

Ur am sawlegh ghef tmurt. Attvas aya y ttannayed, ad tili tghufi (nostalgie) nnes tger azettva nnes deg wul nnem. Amm wass a amm wass lli; tamurt lli ittettan tarwa nnes amm tuccent tsul tbedda deg usawen nnes. Amcic lli, ighed lli.

Oemmi Heddu isul da ykessa ulli deg wasuken (ruelles), ar ireggem (insulte) lehkwem amessas, ar isawal i ymezdagh n ddaw wakal.Tessend acu asen inna yan wass; inna yasen: "Mek ghurrun isul kra n uburez (courage). Rnu yat uguz deg wakal, afella ur illi ghas tallest... "Igellin a Heddu... Hmad kkuc; anfal abudrar (nomade), isul da yessa aghisim (alcool), ar ittekk igherman amm umedyaz. Awed yat tmurt g ittafa iman nnes, iqqim ghas ar itsara...

Infalen n tmurt inw, burzen, beghsen, ufen aggagen (intellectuels) nnes. Infalen zemren ad siwlen, qqimen d medden. Aggagen nnes ffren g tmelsa nnsen tizedganin, urda d tteddun gher tmurt ghas ig ran ad mmten...

Infalen ayed igan tisent n tmurt. Ur zmiregh ad am siwlegh ghef tmurt inw min ad siwlegh ghef infalen nnes, negh s wawal nnidven ghef imusnawen nnes. Igherman sulen beddan, salen imezdagh da ttelghen itersiwen nnsen amm igherdvayen, tsal tamara teqqen arwa g wallaghen, ar tesxitir icawen nnes g irebyan n medden...

Ur ssinegh is am sawlegh ghef Ubaheddu, ghef ikrafen n

Mayyu, ghef inighan inger Ayt Oetta d iserdasen (militaires) g Tdeght, ghef twada n Ayt Ughbalu n Kerdus negh ghef icekkamen imaynuten... Ur awed ssinegh is am sawlegh ghef isuturen n imezdagh tturun ghef igidar d tfelwin, ghef uzbu n inalmaden mgal n tidderghelt, ghef isefra  n Lghaci, n Heddu d Smail, ghef yiccki n id Muha, ghef imgharqecbuten (masques), ghef JSK, ghef icirran ikemmin tizegnin n wagirruten ar  ttarmen aghisim d waman n tudert...

Ur cfigh is am sawlegh ghef Mbark iran ad ig Yakuc, ghef Muha isignew yuckan (nuage errant) iran ad ig agellid, ghef Lefyu, Angi d Tara...

Ur cfigh ula ssnegh. Ar am sawalegh allig ur ssinegh mayed am nnigh ula mayed ur am nnigh. Ssurf iyi mek ttugh kan uneghmis ur am t nnigh. Pat tessend acu yellan...  Ar tayed...

(Isul itteddu...)

 

 

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.