Uttvun 64, 

Tamyûr   2002

(Août 2002)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Zeg inalkamen n taghmudvi

Anebdu

Ighd n tlelli

Tabrat

Aman n tudert

Tamazight, a yul inu

Winna wer yuminen

Français

L'enseignement de tamazight 

Arabisation, mondialisation et langue amazighe 

La poésie de résistance au Rif(2)

Pour que vive tamazight

Toponymie de la région du Rif

Bientôt dans les kiosques

العربية

من نتائج الشرقانية: من الجنس إلى الإرهاب

بيان ما ورد في العريضة من بهتان

العصرية الأمازيغية: من المسمى إلى اللامسمى

المنع يطال الأمازيغية حتى في ضيافة الملك

برقية تعزية إلى القناة الثانية

عودة إلى الماروك والمارويكوس

بعض مظاهر الميز العنصري ضد الأمازيغ

المغرب العربي وهم عروبي

تنصيب أعضاء المجلس الإداري لمعهد الأمازيغية

حرف الزاي الأمازيغي

رد الاعتبار للعرس الأمازيغي

الهجوم على تاويزا بالفيروسات

بيان جمعيات الحسيمة

 

Winna wer yuminen

Yaru t: Uhmad Kassu

 

A winna wer yuminen s wemsawal ur t’ tuminem,

Nsawel s wawal nnun ur tsawlem s wawal nnegh,

Ar nsawal s wawal nnun ur da tsawalem s wawal nnegh,

La nsawal s wawal nnun awal nnegh ur da tsawalem s wawal nnegh awal nnun,

La tsawalem s wawal nnun deg ûwal nnegh ur da nsawal deg ûwal nnun s wawal nnegh,

Deg ûwal nnun ur tuminem  ad nemsawal,

Tumnem ad tssiwlem awal nnun ur tsawalem awal nnegh,

Numen ad nsiwel awal nnun nsiwel awal nnegh,

Tumnem ad tsiwlem awal nnun nsiwel awal nnun,

Numen ad nsiwel awal nnun nsiwel awal nnegh tsiwlem awal nnun tsiwlem awal nnegh.

Mas nettmyisin.

Tumnem ghas deg ûwal nnegh ur tsawalem ur nsawal,

Ur tuminem nnag tumnem is numen ur numin deg ûwal nnegh ad nsiwel.

Meqqàr Tumnem ad tsefdvem awal nnegh ur numin ad nesfedv awal nnun.

Tumnem awal nnun numen s mas n igenwan d wakal d inegrasen d iwaliwen inegrasen.

Tumnem ad tgem abrid i wawal nnun numen ad naf Abrid s wawal nnegh.

Tumnem ad tmudvem awal nnun nemudv awal nnun.

Numen ad tmudvem s wawal nnun nemudv s wawal nnun nghedd nemudv s wawal nnegh.

Numen nsurrey udem ur tuminem tsurrim awal.

Tumnem ghas awal nnun g wawal nnun ad nidir,

Numen g wawal ad nemmet g wawal nnegh.

Ghurrun awal nnun ghurregh awal nnun d awal nnegh...

 

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.