Uttvun 71, 

Krayûr 2003

(Mars 2003)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Zeg "wmenghi n usekkil" ghar unna n tifinagh

Imazighen jar weoraq d useoraq

Mayemmi ur temmuted ula d cek di Fransa a Oebbas

Taserdunt n isemdval

Imazighen n imal

Tudert i tmazight

Français

La gaffe de Mr Chirac

L'anniversaire d'Abdelkrim

Un exemple d'amazighophobie

L'adoption de tifinagh, un choix de sagesse

Quand certains islamistes dénaturent la religion

Sur l'organisation sociale et politique d'imazighen

العربية

من "معركة الحرف" إلى معركة "تيفيناغ"

المغرب والمعنى ـ مدارات حزينة

عندما يرتهن قدر المغرب بمصير "الأمة العربية"

الأسئلة الظاهرة والحسابات الخفية في اختيار حرف الأمازيغية

الأمازيغية وثنائية المقدس والمدنس

عن "النزوع الأمازيغي" وهفواته

الأمازيغية: صور من المنع والعداء

الأسلامويون والأمازيغية

هي لغتنا ونحن أولى باختيار حرفها

 

 

 

 

Mayemmi war temmuted  ula d cek di Fransa a Oebbas!!

Yura t’: Bughanem Xalid (Fnideq)

Deg ûmmas nnes yessiwel Lmepdi, yesseqsa, yemseqsa aked ixef nnes: "aqqa nek righ ad tsvegh i walidv.. Idves twarigh t' s wallen inu yuss d gha ri, yewwi d akid s ghar i timessi, d wattvas n tghawsiwin.. D tidett xsen ad ayi ssudvsven i walidv!! a wap! ur din telli turda (doute).

I rvux; waxxa d Lmepdi, attvas ig yessudves.. mani ig yella Buslifen.. Mani ig yella Heddu aqcic.. u mani yella axatar nsen mass Oebbas.. "Lmepdi ur yuki ar ami yufa ixef nnes yettves Lmepdi  yyurja mayn yurja!! Lmepdi yurja ibedd d xas Oebbas, arrvudv d acemrar, tifawt traq as d zeg udem d ifassen d idvaren. Innedrej Lmepdi ad yekkar zeg idves s unexrveo (s uraqi). Maca piwap piwap!! wen ig yessudvsven Lmepdi ur d as yeggi muk id ghad yekkar. Ruxennit, yardvex, ijbed idvaren nnes. Awal iweddar as, yuss d ghar s Oebbas, itvf it' zeg wzarkuk isgeod it' amuk i ghad t' yetwarva, isseqsa t': "Lmepdi ameddukel inu! mani i d ak yekka utunsi nnek azeggûgh??".  Yarr d xas, tighmas ttuquzent ammen (waxxa) afa s adu nnes tcebbedv as (tettvf-tamez) deg ilem: "ip a Oebbas, a yuma.. yeqqim ci n utunsi, ini tazlaft i tugha tesnennem cek d ayt mak uxa tetvsem ma (is) ccix t?! Tugha ggigh ad t ccegh nec, maca bu oeddis axatar ad t yecc marrva nigh ad t yejj marva". Yenna s: "tazlaft ig nesnen nek d ayt ma, waxxa cek war d t teccid, ccin tet u oad (isul) tetten dag s tarwa nnek d imeddukal. U teznuzan zzag s huma ad xak ssiwlen di

Fransa, deg Umurrakuc (Maroc) wattvas n tmizar.. nek d ayt ma a Lmepdi, tugha war netxirvis ad agnegh yiri ij tett, ijj itxezzar, ij itani ij nnayen xas, ij yeqqar deg wgherbaz, ij

qqaren xas asemdal (anderv), yenghi t' lazv d uqabu, aqabu n ayt  mak ig itetten tazlaft nnegh neccin a Lmepdi.. cek a Lmepdi ig yuoin afus nnek i yurumi.. teggim tawiza jar akum. Aqec  din tufid tizemmar nnek i teggid i tnafult nnes, wwin t ak d tinafulin di tudart nnek, u di tmettint nnek, di tudert nnek teggid  waxxa d cek atunsi, teggid traxi, d tesghunt i yiri. Dix, tefghed iszedgh acek s ufella n tmazirt nnes.. waxxa temmuted, yeqqim itxarvas dagk. Tarwa nnek aqen deg temsenta war djuzen oemmars.. i nec a Lmepdi ,mmutegh tenghim ay i a Lmepdi, di tmurt inu.. mayemmi war d ayi tenghim ura d nnic di tmurt n Fransa huma ad tiri ghar i ura d nnec tasghart inu deg teghdemt (jutice) n Fransa??!!!

 (Xalid Bughanem, Fnideq, ass n 27-1-2003)

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.