Uttvun 73, 

Semyûr 2003

(Mai 2003)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Is d amezwaru n uneggar n umyey Ufqir?

Lhefyani nigh tifuzzvert n tughemsa tuoerbent

Uccen d yinsi

Timessunam n imazighen

Aghuyyi n ulezruy

Anazur yetwattun

Awujil war aytmas

Azzel d awi

Di reorasi

Gar amghar

Issi d tissit

Ma s tyid aneslem

Min ghad yinigh

Sfeld zari oafak

Tamurghi

Yedjis n dcar inu

Français

Les cinq péchés insolubles de l'être amazigh

De la toponymie d'Alhuceima

 Diaspora de la communauté amazighe au Canada

Différents procédés dans la création néologique en tamazight

Amazighs et autres, otages du Baât de Saddam

La femme et sa journée internationale

Pour sortie l'oriental de la marginalisation

Propositions pour améliorer tifinagh

العربية

هل هي بداية نهاية أسطورة أفقير؟

أن يكون المرء ذاته فتلك هي الحياة

عن النزوع الأمازيغي وهفواته

مستقبل الأمازيغية على ضوء كتابتها بتيفيناغ

مفاسد الاغتيال اللساني

إتنوغرافية رقصة إحيدوس

لغتي جميلة

مكالمات إلى الكنكو تؤدي ثمنَها تاويزا

بيان تضامني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب

بيان لجمعية تلفراوت

بيان لجمعية تيفاوت

بيان استنكاري لمحمد أوشري

تأسيس جمعية تيفاوت

بيان لجمعية تافسوت

بيان لجمعية تامينوت بتيمولاي

 

Di reorasi

Yura t: Saoid Oebbuti (Tifarsit, Nnadvûr)

Mri dayi tezvrid,

Idvennatv di reorasi,

Mammec idja djigh.

Tfuct oad war tarsi,

Iri tezvrid s titv nnem

Tazermadvt wara tenni

I g itirin x ufusi.

Mechar ur inu ykessi

Zi tamara i g ugin ad tefsi.

Ighufa ur inu uca yennefsi

S uyenni i zi ndveryen idvaren.

Uyen xtuttren s reorasi.

Muqer ad ttugh reprac

Yareqqen di ddat am tmessi

Yufa dayi peddu

Yisi min yexsi.

Init uca oawed init

Tamcunta n tmexsi

Di radjaghet war ghar s bu tisi.

Tfuct texs ad teghri,

Tawyegh ttvarrigh

Nec d awehdani.

Zzidjizegh i recjûr  d wezvru

Ura d ijdvadv n recjûr nni

Ctin d aspennec akid i:

Tenni dayi yexsen

Mani i ghad tiri.

Tqessist nnem

Nec uyregh ghar yiri

Uc ayi d fus nnem

Ad nari ghar yitri,

Ad nejj taziri,

Ad t nsvun ad t nehdva

D rqibetc ad tiri

Ad teqqim d taqessist tecna

Xaf s nettar reqrem i ghad yiri.

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.