Uttvun 77, 

Tzayûr 2003

(Septembre 2003)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Tamnadvit i yneqqen tamnadvt

Turezzut xef wawaren

Asmun n yidv

Imerwalen

Illel

Tiourrac n yighghed

Ad arix tilelli

Zeg wezvru

Uscix alliy djebrex

Ifran

Dda Lmulud

Tawiza

Tinew ayenna

Français

L'amazighe à l'école et l'eclologie linguistique

Propositions pour une littérature amazighe

 Le berbère introduit dans l'enseignement en Algérie

Pour une télévision amazighe

Festival d'Imilchil

Avis de concours

Non à l'enseignement glossocide de Tamazight

العربية

الجهوية القاتلة للجهة

خطاب العرش يذكّر باستقلال المغرب عن المشرق

الذكرى التاسعة لرحيل سيفاو المحروق

بيان حول الذكرى التاسعة لرحيل سعيد المحروق

الحركة الثقافية الأمازيغية وجدلية الثقافي والتنموي

من يعارض تنمية الأقاليم الشمالية؟

إلى صاحب عمود مع الشعب

ماذا عن مسؤولية حزب الاستقلال؟

حول كلمتي المغرب وتيفيناغ

ضرورة الفصل بين الحركة اليسارية والحركة الأمازيغية

حزب التقدم والاشتراكية بين الخطاب والممارسة

تابرات ن تمازيغت

جمعية أنوال الثقافية

بيان لجمعية بويا، إيصوراف وأفرا

جمعية تافسوت للثقافة والتنمية

 

Ad arix tirelli

Yura t: Saoid Oebbuti (Tifarsit)

Nec xsegh ad arix

Maca mi xef i ghad yarix?

Ma ad arix xef tmurt inu

D ttelwizt awarnayi i jjix?

Ma ad arix x umezruy

Di tfawt nnes i tezyenfix?

Ma ad arix x wawar amazigh

Netta d ijjen n rounsvar i zi djix?

Ma ad arix x wattvawen nni

Deg ûss yoeddun i zi tgenfix

Rehriq n wussan yuyer

Maca nec oad ufix

Ratar nnes am tiggest

X wudem n yemma i twarix

Nix am arcem deg ur,

Nec oemmars war teggix

Yarenni imeghghar itseqsiq

Waxxa nec war  d as t nnix

Isem nnem a tirelli yenoarq

Armi dewrex war xam traghix

Imucan mani idja trused

Ra dinni anzvar war ten oeddix

Maca ruxa aghimi daysen

War zemmarex oad ad rajix

Mayenzi nec dinni itweddvarex

Axemmem daym itejja yi tghufix

Nec teggwdex ca n wass a

Ad d teffux d ajdvidv ad dvwex

Hedd ad as yeqqar yedja

Hed ad as yeqqar war yedji

Mayenzi tudart mebra cem

Am cdvih sennej i tmessi

Twarid mechar day s ad t neqrix

Mghar rxezvrat day m a tirelli

D azvri n tudart nec war zvrix

Ra tammurt ra d amezruy

Ssarden gham nec war t nwix

Ra d awar amazigh ra d tayri n umezwar

Cedvhen d gham manaya war tufix

Mayenzi tudart mebra cem

War  day s bu tazvyudvi i zi tirix

S ueynni tufid ayi nec zzay s tsedhix

Tirelli a yessar n yismawen war ghrix

D cem a henna nec i ghad rix.

(Di Tfarsit ass n 21 Yulyu 2953)

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.