Uttvun 80, 

Meggyûr 2003

(Décembre 2003)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Tameddanit i hettvu n lislam!

Tira n useghdi

Annay xef tama n tudart

Aberrad

Xalid Izri nigh Hamid Lyenduzi?

Tamazgha

Alghem izlan

Tawada nnegh

Atbir amggrad

Tifras n wetlao

Baba Pru

Tabrat i wmeddukel n webrid

Tanda nnex texwa

Français

Problèmes de ponctuation dans le texte poétique amazigh

Standardisation de la langue tamazight

Non à la graphie tifinagh

La réussite de l'enseignement de tamazight est-il assuré?

Sur quelques mots amazighs

Formules de politesse en tamazight

Muhend Saidi: artiste militant amazigh sans frontières

Sakku, ce poète amazigh pas comme les autres

Abehri, le connaisseur et le pédagogue

Malaise au Sud-Est

Sellam Arifi est parti...

Colloque sur la littérature amazighe

Séminaire sur la convention 169 de O.I.T

Activité de Tamaynut de Tiznit

العربية

الحاجة إلى العَلمانية لحماية الإسلام

المغرب وثمن العروبية

أسطورة تاسردونت ن يسمضال

إتنولوجيا المدينة الإغريقية والقبيلة الأمازيغية

حول غياب خطاب ثقافي جديد

المصريون يدعون إلى نزع صفة العروبة عن مصر

التحية الأمازيغية حرام عند أئمة الظلام

جمعية ملتقى المرأة

بيان مجلس المنتدى الأمازيغي

إعلان عن تعاقد لجمع وتدوين الأدب الأمازيغي

الأستاذ حنداين يحصل عل دكتوراه الدولة في التاريخ

أنشطة ثقافية لجمعية تانوكرا

تعزية

 

Tabrat i wmedduker x webrid

Yura t: Saoid Oebbuti (Tifarsit)

Nnepra ma ad ayi tinid

A yamedduker n webrid

Idvennatv ira dedjid

Ruxa tdewred tedvwid

Ghar urumi tedvwid

Manaya oemmars war t’ teggid

Nix rid ammu ija tenwid

Maca ruxa a wma

Cek ad tghared umi tezvwid

Nix cek a wma ad tesred

Attvas n wawar i ghad tecsid

Tamagit di barra a wma

Tegga am tesrit n tudart tirid

Tcuni n timura n barra i twarid

War tesmuttuy war tessirid

Ammu mexmi ghad txemmed

Min teggid

Ad tafed rid amenni

Cek a wma ija tenwid

Mara cek war day i tettiqid

Uyur d ghar dcar ad tesseqsid

Rexdenni cek i ghad tessned

Mechar cek a wma itseqqid

Di tmurt nnec awarn ac i tejjid

Mghar ijj n ughimi di remrah

N taddart

Amecnaw tamment n tzizwa

Tizvidv

Mara oad a wma tensid

Di taddart nni i di teymid

Rexdenni i ghad tessned

Ixf nnec min teonid

Rexdenni i ghad twarid

D wa i zi ghad teggenfid

Rexdenni oawed i ghad tafed

Mayenzi cek a wma

Di barra tesrubid

Mayenzi deg wzray tenderfed

Tnuffared amxmi tenghid

Reghrubeyyet tbedda day k

Amecnaw isid

Maca ghar k a wma

Iri d aryaz war teqnidv

Ad tax oad ad asen ca n wussan

I di ghad tezyenfid

Ghar k a wma ad tesghensed

Umi cek war kid i tedjid

Waxxa a wma dinni cek tufid

Marra min ja tarezzud

Maca cek a wma war tepnid

Nec taryex ttarex

Da nitni aked webrid

Ca zi marra ttvawex

Ad ddeqqarex am wejdvid

Arezzux x tmagit di tyumi

I wurawen d ddwa yessebrid

Tudart mebra tamazight

Am remrah n taddart

Netta war yefridv

Nix amecnaw ayermam

Aman nnes dewren arewyen

Nnepra a wma ma teswid.

(Ass n 5 zi ghuct 2953)

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.