Uttvun 81, 

Yenyûr  2004

(Janvier  2004)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Melmi ghad twasizvemzven ineghlafen nnegh imezwura?

Tamazight yiwet ayd tga

Tameddurt n Muhemmed Cukri

Taqerfiyet

Tisit inu

Aaghi i ymazighen n barra

Taksista

Usar susmex

Mer ghuri...

Taghuri

Bugafer

Ayt Ishaq

Tuccka tafuyt

Tudert iherran

Tabrat i wmedduker

Français

Imazighen de Hérodote

L'IRCAM vu à Khénifra

Un fax à l'au-delà

Appel à une coordination nationale

Lettre à l'autre rive

Car il s'agit de Nador...

Réseau amazigh pour la citoyenneté

 Félicitations

العربية

متى سيحاكم وزراؤنا السابقون في التعليم؟

التاريخ المنسي

تمرد الأمازيغية المضطهدة

ردا على  بهتان الأسبوع

مصطفى العلوي يحاف أن يكون أجنبيا

الخطأ الذي ارتكبه الأمازيغ

التراث بين التحديث والتقليد

الحركة الأمازيغية

متى نشألت ثقافة التضامن بالمغرب؟

من آيث عيّاش إلى بني بوعيّاش

موقع الأسطورة في التراث الأمازيغي

إلى مقدمة برنامج دنياك

المغردون خارج السرب

القلاع المحصنة بالأوراس

دعم لتاويزا أم ضحك عليها؟

إلى أية جهة ينتمي المغرب؟

الشاعر لحسن أوشن

كلمة أسيكنو

تجديد مكتب الجمعية

ندوة حول مستقبل الأمازيغية

بيان استنكاري

تهنئة فيداس

تعزية

تهنئة

 

 

Tabrat i wmedduker x webrid

Yura t: Saoid Oebbuti (Tifarsit)

Nnepra ma ad ayi tinid

A yamedduker n webrid

Idvennatv ira dedjid

Ruxa tdewred tedvwid

Ghar urumi tedvwid

Manaya oemmars war t’ teggid

Nix rid ammu ija tenwid

Maca ruxa a wma

Cek ad tghared umi tezvwid

Nix cek a wma ad tesred

Attvas n wawar i ghad tecsid

Tamagit di barra a wma

Tegga am tesrit n tudart tirid

Tcuni n timura n barra i twarid

War tesmuttuy war tessirid

Ammu mexmi ghad txemmed

Min teggid

Ad tafed rid amenni

Cek a wma ija tenwid

Mara cek war day i tettiqid

Uyur d ghar dcar ad tesseqsid

Rexdenni cek i ghad tessned

Mechar cek a wma itseqqid

Di tmurt nnec awarn ac i tejjid

Mghar ijj n ughimi di remrah

N taddart

Amecnaw tamment n tzizwa

Tizvidv

Mara oad a wma tensid

Di taddart nni i di teymid

Rexdenni i ghad tessned

Ixf nnec min teonid

Rexdenni i ghad twarid

D wa i zi ghad teggenfid

Rexdenni oawed i ghad tafed

Mayenzi cek a wma

Di barra tesrubid

Mayenzi deg wzray tenderfed

Tnuffared amxmi tenghid

Reghrubeyyet tbedda day k

Amecnaw isid

Maca ghar k a wma

Iri d aryaz war teqnidv

Ad tax oad ad asen ca n wussan

I di ghad tezyenfid

Ghar k a wma ad tesghensed

Umi cek war kid i tedjid

Waxxa a wma dinni cek tufid

Marra min ja tarezzud

Maca cek a wma war tepnid

Nec taryex ttarex

Da nitni aked webrid

Ca zi marra ttvawex

Ad ddeqqarex am wejdvid

Arezzux x tmagit di tyumi

I wurawen d ddwa yessebrid

Tudart mebra tamazight

Am remrah n taddart

Netta war yefridv

Nix amecnaw ayermam

Aman nnes dewren arewyen

Nnepra a wma ma teswid.

(Ass n 5 zi ghuct 2953)

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.