uïïun  93, 

ynyur

  2005

(Janvier  2005)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

Asaäuf n usidds n ikabarn isrtiyn niv asaäuf mgal i tmazivt?

Idvrisen n Franz Kafka

Turi-turi

Akud n izeggilen

Ayujir n wussan

Imettcawen n yidv

Français

Le monde arabe, ce n'est pas ici

De la reprise de la productions des signes

Le prix du panarabisme

Itri, l'éternel

La monarchie dans les régimes politiques

Tarezzift n ugdud n udrar

Halte à la discrimination

Grève de faim à Genève

Vers quelle qualification aspire notre pays?

Quel forum pour quel avenir?

العربية

قانون لتنظيم الأحزاب أم لمحاربة الأمازيغية؟

نهايات الطفل الأمازيغي

مسرحية البيان الأمازيغي، من المؤلف؟

قيدوم المختطفين حدّو أقشيش

الزمّوريون

تقديس العرب والعربية

كلام في الأسواق

ماذا تحقق للإنسان المغربي

المقرر الجديد يستخفّ

الحركة الأمازيغية في يوم حقوق الإنسان

إشكالية غياب النخبة الأمازيغية

المؤسسات التقليدية الأمازيغية

المعهد الملكي للأمازيغية

تاريخ التعليم بالمغرب

متى يوضع حد لنعت الأمازيغ بالبربر

علي ماسينيسا

الجمعيات الأمازيغية للجنوب الشرقي

ذكرى انتفاضة آيت باعمران

بني نصار أو مدينة الأزبال

بيان منتدى الحقيقة والإنصاف

بلاغ للكنكريس الأمازيغي

جمعية تانوكرا تجدد مكتبها

بيان جمعية أناروز

بيان كنفيديرالية تامونت

جمعية نساء من أجل المساواة

 

Turi-turi!
Yura t: Saoid Abarnus (Targist)

Issqerv rhar… Akud d idv n unebdu (l’été)… Taziri dug ammas n ujenna. Ad tzvared tisegneft (tisismi)! Dcar issghed! qqao imzdagh gin sin n tfassin n yidves… Maca Mmuh upu. Aqat’ dug zzarg tittvawin ghar «Ifrasen», igeffedv xf ighiren, tajwijt tuger ghar teghrutv ioewwer xf ci! ittvef abrid ghar wurti. Mkur ass itrah din ci n krad n twaratin : ag tguri n tfuyt, zi ghad yemmukru, itedwar (itaghul) oawed ghar tmeddit ad issessu tisukla d rxudvart!
Maca s y idv? Min din tca d ig? Yak labas? min d as imsaren? Ad taf iywyas d arrebi ila ittu ur issessu ci! Nigh yugi ad xas yikk yidves, yufa taziri tuca tifawt, uxa tca d irah ad d ixdem cwayt acar d tmurt d tsukla…
Maca raja! i tejwijt immi? manaya issaggûd! Min snnen tarwa n dcar x oizi Hmmu issardaf tarjajjayt ar wur! Zug ami idja netta d amghanen. Taghennant ikarz it! Ur ituggêd, ur issin umi qqaren apap zi gh ad taf utci amenni!… maca oawd gi tidet, war ghares b umeddukel, iqqar it waxxa gi babas (amux qqaren imezgura).
Iqqar ay wur inu belli din ci! Ci ghares gi tqeyyuot. tikri ya ifsusuen d unadur iqeshen; ghar zzat s rxezrat iqqsen; u tedji bu n labas! ur itexzir la amya, la amyin! ur ikemmez deg iri wala di twarna.
Ahda! maca ttugh u da kum nnigh ij uneghmis: Idvennatv nnan ay aqa hed itett/ikessi tazart zeg urti n oizi Mmuh! maca ula d ij ur issin mi iteona!
Mkur tifawt, ghar tguri n tfuyt, itaf tazart teqdva zi tzvayart ar ten nnidvn!
Iwa ad taf itrah ad ihdva urti nnes; mara nessen ila urti ines yuru attvas d tazart asegwass a, ad nessen maghar Oizi Mmuh ihettva itkabarv s wur.
Aqat izugwa aghzar amezvyan itgeooad tawrirt itawin ghar urti nnes deg «Ifrasen» yarnu gi tikri , yarnu itmarray (se dépêche) ! Afus afusi ittvef gi tejwijt! wen azermadv itemciyyar zages ar dat d tkarmin (en arrière).
Aqat iwwedv ar wurti! Aqa ci tca dimsar. Ikkes d tajwuijt x teghrutv, ittvf it s sin iffasen… Itxezzar amya d wamyin irezzu ma dizrem ci! Hed itenpezza mani ci! iggur x tfednin, tittvawin bbarquqqint d, tejwijt teoder araq ines jar iffassen ines! tazhzit awarn ten neddven itesra i ci n rhiss ar tzvayart tameqrant! Ioder abeddi ines! iwetteq ifadden d tejwijt, issiri tamsmirt n uqartvas.
A wap!! min izvar amya?! yak utci d memmis i den snnej (nnig) i tseklut n tazart? Ur ines issent iccat s jjhed… Mux das gha yeg, mux u si tegg? ikmez gi tmejjartv! isseqsa x wi din. Yarr d xas s tarjajjayt Memmis: d nne c a baba!
Issent memmis itemrusd zi tzvayart. Du gammas n huggu oizi Mmuh ira (tugha) iniyyec: Qqim din a memmi ruxa turi-turi
.. Ghar tifawt ij n uneghmis issent itsara gi dcar. Memmis n oizi Mmuh yufu d immut g «Ifrasen».

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.