uïïun  97, 

smyur  2005

(Mai  2005)

Amezwaru

 (Page d'accueil) 

Tamazight

abrir n "tsrtit" tabarbarit tamaynut

Agerram n umadval

Tafsut n imazighen

Akud n izeggilen

Anzgum n Tamazgha

A tamurt

Français

Les surréalistes et la guerre du Rif

La femme dans la société amazighe

La bêtise de "Zapatero"

Promotion de la femme et écotourisme

La détresse du mont Baddou

4éme congrès du CMA à Nador

العربية

فشل السياسة البربرية الجديدة

الدفاع عن الأمازيغية بين الحق والواجب

الأستاذ بوكوس ودسترة الأمازيغية

الطفل الأمازيغي وصراع الثقافات

المثقف الأمازيغي

الاشتقاق في اللغة الأمازيغية

آفاق الدراسات اللسانية للأمازيغية

اللهجات الأمازيغية

وقالت الأمازيغية

الريف والمخزن والمصالحة

قناة الجزيرة والأمازيغية

لماذا ليست هناك قنوات فضائية امازيغية؟

المغرب والعالم العربي

صورة الأمازيغية في الإعلام

هل يوجد مغرب عربي؟

صحوة، وبعد

في رد على مقال بالأسبوعية الجديدة

قراءة في المطالب الأمازيغية

خريف السعار

الفنان عمر ن آيت سعيد

أيها الدهر

حكايتي مع جدي الأمازيغية

جمعية أمزيان تشارك في المهرجان الدولي

الاتحاد الوطني لطلبة المغرب

المؤتمر الليبي للأمازيغية

المسابقة الثالثة للمسرح الأمازيغي

جمعية تينهينان لدعم المرأة

تجديد مكتب جمعية بنعمان

تجديد مكتب جمعية إفني

تجديد مكتب جمعية تانوت

 

tmssizwarut:
abrir n "tsrtit tabarbarit tamaynut"

(L'échec de la "nouvelle politique berbère"

Yura t: mupmmd budhan

Yizzar nssiwl xf «tasrtit tabarbarit» tamaynut, asl (nnhla, mbla) ad nssgza (expliquer) min (mad) ixs (ira) ad yini wawal a. umi nssawal xf «tasrtit tabarbarit» tamaynut, tlla, dix, «tasrtit tabarbarit» taqburt (ancienne). Matta «tasrtit ad tabarbarit» taqburt niv tamzwarut?
«tasrtit tabarbarit» taqburt:
Timiärant (
notion) n «tsrtit tabarbarit» nttini t i qao tivtas (décisions) i tssufv fransa, di tallit (période) n tamstna (protectorat, tqqnen var usntl n tmazivt d imazivn, am uslmd n tmazivt, asnti n uvrbaz n açru, ääahir n 30 smyur (mai) 1930 xf izrfan imazivn…
Imala d manaya i issuncukn (
constituer) tumayt (contenu) n «tsrtit tabarbarit», n tallit n tamstna, tigzi (compréhension) nns ur ttmdi (êêtre complet) vas (mvar) imala nbdd xf isuvad var tuva tnyyac (viser).
Isuvad n «tsrtit tabarbarit»:
«amussu anamur» (
mouvement national) yarra qao tivtas n «tsrtit tabarbarit» var (vur) «ääahir lbarbari» i tuva txs fransa ad zzays twwt taorabt d lislam, ad tarr imazivn d imasipyn u ad tbäa jar asn d waorabn. Dina d isrkisn n umussu anamur i qqarn inlmadn nnv di tinml.
Uma iswan (
buts) imdaddatn (véritables) d: asdws (renforcement) n tilawt (existence) tasrtit n waorabn s usinnz (le fait d’assujettir) n qao tiwsatin (tribus) timazivin i tnbaät (pouvoir) n lmxzn aorab. Tiwsitin ad tuvatnt, zzat ima ad tkcm fransa var lmuvrib, tddarn d imzurag (indépendants) xf lmxzn aorab. Aslmd n fransa i tmazivt ommars (ursar) ur iodu (izri) aswir (niveau) n tan^tala (dialecte). Ur vurs tuva bu ca n usnfar (projet) afad (huma) ad tarr tmazivt d tutlayt n tdblt (administration) d titgarin (documents) tunãibin, afad ad tavul d tutlayt n tsrtit d tnbaät. Fransa tssmvar s taorabt u tgga zzays tutlayt tunãibt, zzat ad t tvts (décider) tmnäawt (constitution) d tunãibt, tssufv d zzays avmis unãib (journal officiel) d qao isuäaf (lois) i tfsar (publier).

Fransa ommars ur txaëës ad tgg zi lmuvrib yan n uwank (état) d amaziv s tnttit (identité) nns tamazivt. S unmgal (au contraire), tssqdc (utiliser) «tasrtit tabarbarit» puma ad tsoarrb (arabiser) lmuvrib u ad days tççu tanttit taorabt, ad tssdws tutlayt taorabt, ad tnnal (soutenir) lmxzn aorab u tsmuttg (préparer) tiwtlin (conditions) n uslubbä (anéantissement) n tmazivt d tnttit tamazivt akd uwank n uzarug (indépendance).
Mqqar awank n uzarug d azdduy (
continuité) n uwank n lyu^ïi, ibby akd «tasrtit n tabarbarit» n fransa: igdl (interdire) aslmd n tmazivt, ikks tisnbaäin (tribunaux) n uzrf amaziv, u tssnta asoarrb n imazivn s ijj n udraf (rapidité) d axatar.
Waxxa amgaru (
guerre) yad i tssuärer (déclarer) mgal i tmazivt ttuman (paraître) d tanmgalt (contradictoire) i tsrtit tabarbarit n fransa, tvima di tidtt nns d anlkam (conséquence) n min tssnta fransa umi tssdws lmxzn aorab u tpäa u tnnal tilawt tasrtit n tnttit taorabt di lmuvrib.
Akd isggusa n 90, mani ixxatr (
devenir important) winaw (discours) n umussu amaziv, tssnta tnbaät taorabt n lmxzn txaëës mamc va tssvna (créer) ict n tsrtit tabarbarit d tamaynut puma ur tggur, puma ad tsbdd ticli (tawada) n umussu amziv.
Inaw n lpasan wis sin di 20 tamyur (
août) 1994 di issiwl xf taäullit (nécessité) n uslmd n tmazivt, tuvat d tamitart (signe) tamzwarut xf tsrtit tabarbarit tamaynut.

 Maca tasrtit tabarbarit tamaynut ur tssnti nican vas awarni tvnnawt (création) n usinag agldan n tussna tamazivt. Aïïas n tmatarin skanent id is asinag idda d ad icarf (ad ikrf) tmazivt jar igudar n usinag afad ur tddukkuy (aller loin en se sauvant) var zzat u ad tavul d asntl d asrti am tlla di tumast (essence) nns. Suynni ntaf tanbaät ur tggi oad walu dg iyyar n uslmd n tmazivt. Qao imiriwn (promesses) i twafkn ffvn d d isrkisn. Lmxzn ur vars ula d ijj n usnfar puma ad isskcm tmazivt di tdblt d tsnbaäin. Inäar (lancer pour attraper) d asinag puma ad isfs (se débarrasser), di tikklt d ictn (une fois pour toutes), s umxumbl (tamukrist) asrti (politique) n tmazivt d usuvl nns var yat n tvawsa d takadimawit waha. Akd manaya, ntaf tanbaät tarni dg usoarrb d tmzavt (défense) n tvawsiwin taorabin d usmvar n uäfar nns i wgmuä (orient) aorab. Sg ami itwasnta usinag, tmmarni d takadimit n taorabt d kraä n taryiwin (canal) titilifizyunin s taorabt. Nzmmar ad nini is lmxzn issvna asinag puma ad yura (se libérer pour, s’occuper uniquement de) i wsoarrb d tvawsiwin taorabin.
D ta d tasrtit tabarbarit tamaynut. Ttmsagar akd tnni taqburt n fransa dg usniomr (
le fait de faire semblant) n uthllu (prendre soin de) di tmazivt puma ad thllan di taorabt u ad wtn tanttit tamazivt puma ur vurs itili bu tilawt d tasrtit.
Zi «tsrtit tabarbarit» vur «tsrtit tamazivt»:
Amnvi axatar i itgganen (itrajan) amussu amaziv d wnni i va ygg mgal i tsrtit a tabarbarit puma ad tt ssmskl (
changer) s tsrtit tamazivt, ad ays yavul lmuvrib d awank d amaziv, ad tarr tmazivt tilawt nns tasrtit d avrud (complet).

 

Copyright 2002 Tawiza. All rights reserved.